Maligní hypertermie - 2020


Maligní hypertermie (dále jen MH) je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně, přičemž spouštěčem jsou některá anestetika. Náš edukační algoritmus vás v jedné části provede krok po kroku situací náhle vzniklé MH krize na operačním sále a naučí vás jak zachovat klid, správně vyhodnotit vzniklou situaci a zachránit tím pacientovi život. Druhá část algoritmu se věnuje preventivním opatřením v situaci, kdy na operaci přijímáte pacienta s možnou genetickou predispozicí k maligní hypertermii. I v takové situaci je nutno zachovat rozvahu a připravit své pracoviště i personál na speciální vedení anestezie včetně možných komplikací. V neposlední řadě vás algoritmus obeznámí s aktuálními možnostmi diagnostiky MH v České republice.

2020
maligní hypertermie
hyperkapnie
dantrolen
in vitro kontrakční test
trigger-free anestezie
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Jonathan Bilmen, Ph.D.
lékař, Centrum Maligní hypertermie, Univerzitní nemocnice Leeds, Leeds, Spojené království

Algoritmus Maligní hypertermie zveřejněný portálem AKUTNĚ.CZ je interaktivní, informativní, poučný a zábavný. Správné i nesprávné odpovědi vám budou vždy odůvodněny a vysvětleny, v krajním případě může vámi zvolená možnost vést k usmrcení pacienta. Řešiteli jsou během celého algoritmu poskytnuty informace, které jsou relevantní a zároveň přiměřené úrovni jeho porozumění. Jedná se o dobře promyšlenou a sepsanou řadu scénářů, ve kterých se řešitel potýká s komplikacemi maligní hypertermie a proniká do problematiky diagnostiky, léčby a prevence pozdější recidivy. Celkově se jedná o vynikající učební pomůcku, která poskytuje adekvátní vhled do problematiky.

Zdroje

European Malignant Hyperthermia Group. EMHG [online]. 2019, [Cit. 2020-03-22]. Dostupné z https://www.emhg.org/

GLAHN, K.P.E., F.R. ELLIS, P.J. HALSALL, C.R. MÜLLER, M.M.J. SNOECK, A URWYLER a F WAPPLER. Recognizing and managing a malignant hyperthermia crisis: guidelines from the European Malignant Hyperthermia Group. British Journal of Anaesthesia [online]. 2010, 105(4), 417-420 [cit. 2020-03-22]. DOI: 10.1093/bja/aeq243. ISSN 00070912. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007091217334669

KIM, Tae W. a Michael E. NEMERGUT. Preparation of Modern Anesthesia Workstations for Malignant Hyperthermia–susceptible Patients. Anesthesiology [online]. 2011, 114(1), 205-212 [cit. 2020-04-13]. DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181ee2cb7. ISSN 0003-3022. Dostupné z: http://anesthesiology.pubs.asahq.org/Article.aspx?doi=10.1097/ALN.0b013e3181ee2cb7

BILMEN, J. G. a P. M. HOPKINS. The use of charcoal filters in malignant hyperthermia: have they found their place? Anaesthesia [online]. 2019, 74(1), 13-16 [cit. 2020-04-13]. DOI: 10.1111/anae.14407. ISSN 00032409. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/anae.14407

HOPKINS, P.M., H. RÜFFERT, M.M. SNOECK, T. GIRARD, K.P.E. GLAHN, F.R. ELLIS, C.R. MÜLLER a A. URWYLER. European Malignant Hyperthermia Group guidelines for investigation of malignant hyperthermia susceptibility. British Journal of Anaesthesia [online]. 2015, 115(4), 531-539 [cit. 2020-04-13]. DOI: 10.1093/bja/aev225. ISSN 00070912. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0007091217311121

European Malignant Hyperthermia Group. Malignant hyperthermia during pregnancy. Recommendations [online]. EMHG, 2019. [Cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://www.emhg.org/recommendations-1/mh-during-pregnancy

Další verze algoritmu

Externí odkazy

Wikiskripta

Maligní hypertermie

Algoritmy