Anestezie u plicních patologií


Výukový algoritmus Anestezie u plicních patologií nabízí možnost řešení dvou případů rozdílných plicních onemocnění. Jedná se konkrétně o pacienta s CHOPN a pacienta s IPF, tedy s restrikčním plicním onemocněním. Algoritmus má za cíl zdůraznit důležitost předoperační přípravy pacienta a zároveň má poukázat na možné komplikace a jejich následné řešení, které mohou u pacientů s plicním onemocněním nastat.

2020
CHOPN
IPF
anestezie
dynamická hyperinflace
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

MUDr. Paula Dzurňáková, MBA
Ordinář pro hrudní anestezii, Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

Chronická plicní onemocnění mají celosvětově narůstající četnost výskytu i závažnost průběhu. Během naší klinické praxe se tedy s nimi budeme setkávat stále častěji. Jedná se sice primárně o onemocnění plic, které ale mají významné mimoplicní účinky a na ty je také potřeba pamatovat během péče o pacienty s onemocněním plic. Na základě dominantního postižení plic lze chronické plicní onemocnění rozdělit na obstrukční a restrikční, nebo smíšené. Zjednodušeně lze říct, že u obstrukčního typu postižení jde o sníženou průchodnost bronchiálního stromu a u restrikčního postižení jde o zmenšení plochy plic, kde probíhá výměna plynů, za současného poklesu plicní poddajnosti. Z tohoto důvodu je odlišný i anesteziologický přístup v perioperačním období u pacientů postiženích některým typem plicního onemocnění. V tomto algoritmu byla za skupinu obstrukčních onemocnění vybraná CHOPN a za skupinu restrikčních onemocnění byla vybraná IPF. U obou ramen algoritmu jsou zdůrazněné nepodstatnější odlišnosti jak v předoperační přípravě, tak i v samotném vedení anestézie (farmakoterapie, UPV).

Zdroje

LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 2. české. Přeložil Jarmila DRÁBKOVÁ. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0476-5.

MYERS, Katie, et al. Stopping smoking shortly before surgery and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Archives of internal medicine [online], 2011, 171.11: 983-989 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21403009

DUGGAPPA, Devika Rani; RAO, G. Venkateswara; KANNAN, Sudheesh. Anaesthesia for patient with chronic obstructive pulmonary disease. Indian journal of anaesthesia [online], 2015, 59.9: 574 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613404/

GRUENBAUM, Shaun; KURUP, Viji; HOLLINGSWORTH, Helen. Anesthesia for patients with interstitial lung disease or other restrictive disorders. [online], [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-patients-with-interstitial-lung-disease-or-other-restrictive-disorders?search=Lung%20Compliance&source=search_result&selectedTitle=7~126&usage_type=default&display_rank=7

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy