Psychologická příprava dítěte na zákrok


Z výzkumů vyplývá, že 40% až 60% dětí zejména předškolního a mladšího školního věku zažívá před zákrokem vyžadující celkovou anestezii, úzkost a stres. Část z nich potom vykazuje symptomy posttraumatického stresu, které mají nadále vliv na celkové fungování dítěte, rekonvalescenci a kompliance k jakékoli další lékařské péči. Za nejohroženější skupinu jsou považovány děti do 7 let věku. Existuje celá řada preventivních opatření, které riziko rozvoje posttraumatické stresové reakce snižují. Smyslem algoritmu je upozornit zdravotníky na klíčové body celé přípravy dítěte na zákrok v celkové anestezii z hlediska psychologie, které mohou dětem pomoci operaci lépe zvládnout.

Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Psycholog, Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Lékařské zákroky mohou být pro dítě psychicky náročnými situacemi. V představeném algoritmu se opakovaně objevuje základní myšlenka citlivého přístupu a nezbytnosti dát prostor emocím a projevům dítěte (strach, obavy, pláč), které přináležejí ke zdravému psychickému fungování. Lékaři si postupem v připraveném příkladu mohou uvědomit tendence k vlastním reakcím, případně je korigovat zpětnou vazbou ve správných odpovědích. Algoritmus Psychologická příprava dítěte na zákrok je postaven na erudovaných základech a bez zbytečného "balastu" nabízí základní principy přípravy a chování k dítěti ze strany lékaře v dané situaci.

Zdroje

COTÉ, Charles J., Jerrold LERMAN a Brian J. ANDERSON. A practice of anesthesia for infants and children. Sixth edition. Philadelphia, PA: Elsevier, [2019], 1256 s. ISBN 978-0-323-42974-0.

LEVINE, Peter A. a Maggie KLINE. Trauma očima dítěte: probouzení obyčejného zázraku léčení : od raného dětství po dospívání. Praha: Maitrea, 2012. ISBN 978-80-87249-27-7.

LEVINE, Peter A. a Maggie KLINE. Prevence traumatu u dětí: průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti. Praha: Maitrea, 2014. ISBN 978-80-87249-61-1.

GARCIA-MARCINKIEWICZ, A. G., T. R. LONG, D. R. DANIELSON a S. H. ROSE. Health literacy and anesthesia: patients' knowledge of anesthesiologist roles and information desired in the preoperative visit. Journal of clinical anesthesia [online]. 2014, 26(5), 375-82 [cit. 2021-03-21]. ISSN 18734529. Dostupné z: doi:10.1016/j.jclinane.2014.01.013

ARI, Amichai Ben, Tuvia PERI, Daniella MARGALIT, Esti GALILI-WEISSTUB, Raphael UDASSIN a Fortu BENARROCH. Surgical procedures and pediatric medical traumatic stress (PMTS) syndrome: Assessment and future directions. Journal of Pediatric Surgery [online]. 2018, 53(8), 1526-1531 [cit. 2021-03-21]. ISSN 00223468. Dostupné z: doi:10.1016/j.jpedsurg.2017.10.043

BELLEW, M., K. R. ATKINSON, G. DIXON a A. YATES. The introduction of a paediatric anaesthesia information leaflet: an audit of its impact on parental anxiety and satisfaction. Paediatric anaesthesia [online]. 2002, 12(2), 124-30 [cit. 2021-03-21]. ISSN 11555645. Dostupné z: doi:10.1046/j.1460-9592.2002.00788.x

GLENN, Jennifer, Kayln WOLFE a Katherine BORGMANN. THE EVALUATION OF VIDEO TEACHING ON PREOPERATIVE ANXIETY IN THE OUTPATIENT PEDIATRIC SURGICAL PATIENT. JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING [online]. 2020, 35(4), E3 [cit. 2021-03-21]. ISSN 10899472. Dostupné z: doi:10.1016/j.jopan.2020.06.008 VAGNOLI, L., S.

CAPRILLI, A. ROBIGLIO a A. MESSERI. Clown doctors as a treatment for preoperative anxiety in children: a randomized, prospective study. Pediatrics [online]. 2005, 116(4), e563-7 [cit. 2021-03-21]. ISSN 10984275. Dostupné z: doi:10.1542/peds.2005-0466

LI, H. C., V. LOPEZ a T. L. LEE. Psychoeducational preparation of children for surgery: the importance of parental involvement. Patient education and counseling [online]. 2007, 65(1), 34-41 [cit. 2021-03-21]. ISSN 07383991. Dostupné z: doi:10.1016/j.pec.2006.04.009

DWAIREJ, D. A., H. M. OBEIDAT a A. S. ALOWEIDI. Video game distraction and anesthesia mask practice reduces children's preoperative anxiety: A randomized clinical trial. Journal for specialists in pediatric nursing: JSPN [online]. 2020, 25(1), e12272 [cit. 2021-03-21]. ISSN 17446155. Dostupné z: doi:10.1111/jspn.12272

KAIN, Zeev. Family-centered Preparation for Surgery Improves Perioperative Outcomes in Children: A Randomized Controlled Trial. Anesthesiology [online]. 2007, 106(1), 65-74 [cit. 2021-03-21]. ISSN 00033022. Dostupné z: doi:10.1097/00000542-200701000-00013

KUMAR, A., S. DAS, S. CHAUHAN, U. KIRAN a S. SATAPATHY. Perioperative Anxiety and Stress in Children Undergoing Congenital Cardiac Surgery and Their Parents: Effect of Brief Intervention-A Randomized Control Trial. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia [online]. 2019, 33(5), 1244-1250 [cit. 2021-03-21]. ISSN 15328422. Dostupné z: doi:10.1053/j.jvca.2018.08.187

FORGEY, M. a B. BURSCH. Assessment and management of pediatric iatrogenic medical trauma. Current psychiatry reports [online]. 2013, 15(2), 340 [cit. 2021-03-21]. ISSN 15351645. Dostupné z: doi:10.1007/s11920-012-0340-5

VOJTÍŠEK, P. Premedikace u dětí. Pediatr. praxi, [online] 2015, vol. 16, iss. 6, p. 375-378. [cit. 2021-03-21 Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201506-0003_Premedikace_u_deti.php

Související algoritmy

Algoritmy