Intraabdominální infekce a akutní břicho

Na urgentní příjem přichází 57letý muž, stěžující si na křečovitou bolest břicha, která se v posledních 7 hodinách výrazně zhoršila. Pacient udává bolest v levém podbřišku, která je trvalá a postupně se zhoršuje během posledních 72 hodin. Kromě bolesti břicha má pacient i nauzeu a několikrát zvracel, cítí se, jako by měl teplotu, ale přesně si ji neměřil.

Pacient udává, že se léčí s hypertenzí a hypercholesterolemií, ale nikdy neměl žádné závažnější gastrointestinální potíže, kromě několika epizod obstipací a příležitostných dyspepsií po požití těžkého jídla. Rodinná anamnéza je nevýznamná a pacient si není vědom recentního traumatu.

Jaký bude další diagnostický postup?
DF
15 /min
TF
108 /min
SpO2
98 %
TK
146/92 (110) mmHg
Vyšetření
Pacient má zjevné bolesti, leží klidně, GCS je 15, byla mu změřena teplota 38,6 °C, je u něj přítomna tachykardie. Jeho břicho je difuzně citlivé, obtížně prohmatné, citlivé při poklepu a peristaltika není přítomna.