Intraabdominální infekce a akutní břicho


Akutní břicho označuje různorodou skupinu urgentních stavů charakterizovaných náhlým nástupem prudkých bolestí břicha. Spektrum onemocnění zahrnutých v tomto termínu může vést k obtížné diagnostice, jelikož značně rozmanité možnosti etiologie zahrnují mj. obstruktivní, zánětlivé, vaskulární, infekční a gynekologické procesy. Zejména intraabdominální infekční procesy stojí za velkou částí úmrtí a představují jedinečnou klinickou výzvu vzhledem k evolučně dynamické povaze mikrobních patogenů a potenciálu pro rozšíření infekčních procesů z prvotního místa infekce. Výsledná diagnóza a management pacientů s podezřením na intraabdominální infekce závisí na důkladné anamnéze, strukturovaném zhodnocení, včasném zásahu a urychleném zahájení empirické léčby, následované úpravami v antimikrobiální terapii, jakmile je identifikován původce, je-li to nutné.

2021
intraabdominální infekce
peritonitida
akutní divertikulitida
mikrobiologie
pneumoperitoneum
antibiotika
faktory virulence
bakterie
střevní flóra
perforace střev
anaerobní bakterie
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Markéta Hanslianová
Zástupce vedoucího Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Vyškov

Náhlé příhody břišní jsou onemocnění vzniklá z plného zdraví, rychlého průběhu, která bez adekvátní léčby ohrožují pacienta na životě. Algoritmus obsahuje základní rozvahu o vstupních vyšetřeních, která je nutné provést v rámci diferenciální diagnostiky a blíže zpracovává další postupy při správné diagnóze v tomto případě- perforaci střeva. Pomocí správných a nesprávných odpovědí je připomenuta mikrobiologická diagnostika původců sekundární peritonitidy, od zásad správného odběru materiálu k mikrobiologickému vyšetření, přes mikroskopické a následně kultivační určení pravděpodobných původců infekce, po správnou antimikrobiální terapii s ohledem na zachyceného patogena.
Vzhledem k tomu, že se jedná o časté akutní stavy, se kterými se v praxi setká každý lékař a v oblasti mikrobiologické diagnostiky jsou provázené stále chybami (decentní smočení odběrového tampónu v hnisavém obsahu dutiny břišní namísto odběru zkumavky hnisu), je tento algoritmus dobrou výukovou pomůckou pro budoucí lékaře.

Zdroje

Commissioning guide: emergency general surgery (acute abdominal pain) [online]. London: Royal College of Surgeons of England (RCS); Association of Surgeons of Great Britain and Ireland (ASGBI), 2014 [cit. 2020-12-3]. Dostupné z: https://www.rcseng.ac.uk/-/media/files/rcs/standards-and-research/commissioning/commissioning-guide--egs-published-v3.pdf

FLASAR, Mark H. a Eric GOLDBERG. Acute Abdominal Pain. Medical Clinics of North America [online]. 2006, 90(3), 481-503 [cit. 2020-12-3]. ISSN 00257125. Dostupné z: doi:10.1016/j.mcna.2005.11.005

HALL, Jason, Karin HARDIMAN, Sang LEE, Amy LIGHTNER, Luca STOCCHI, Ian M. PAQUETTE, Scott R. STEELE a Daniel L. FEINGOLD. The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Left-Sided Colonic Diverticulitis. Diseases of the Colon & Rectum [online]. 2020, 63(6), 728-747 [cit. 2020-12-3]. ISSN 0012-3706. Dostupné z: doi:10.1097/DCR.0000000000001679

GOERING, Richard V., Hazel M. DOCKRELL, Mark ZUCKERMAN, Ivan M. ROITT a Peter L. CHIODINI. Mims' Medical Microbiology. 5th vyd. Philadelphia, PA: Elsevier, c2013. ISBN 978-072-3436-010.

MACALUSO, Christopher a Robert M MCNAMARA. Evaluation and management of acute abdominal pain in the emergency department. International Journal of General Medicine [online]. 2012, (5), 789-797 [cit. 2020-12-3]. ISSN 1178-7074. Dostupné z: doi:10.2147/IJGM.S25936

MURRAY, Patrick, Ken ROSENTHAL a Michael PFALLER. Medical Microbiology. 8th vyd. Philadelphia, PA: Elsevier, 2015. ISBN 9780323299565.

SOLOMKIN, Joseph S., John E. MAZUSKI, John S. BRADLEY, et al. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases [online]. 2010, 50(2), 133-164 [cit. 2020-12-3]. ISSN 1537-6591. Dostupné z: doi:10.1086/649554

Související algoritmy

Algoritmy