Regionální anestezie u dospělých


Regionální anestézie je čím dal víc preferovanou metodou v anesteziologii. Přináší spoustu výhod pro pacienta v perioperačním a postoperačním období. Jedním z předpokladu provedení regionální anestezii je dobrá znalost topografické anatomii dané oblasti, práce z ultrazvukem, znalost základních indikaci a kontraindikaci jednotlivých blokád a rozpoznání možných komplikaci. Algoritmus má za cíl provést řešitele možnostmi RA horních končetin spolu s provedením a řešení případných komplikaci.

2021
Interskalenická blokáda
paréza n. phrenicus
n. suprascapularis
Zveřejněno: 31.10.2021

Recenze

MUDr. Luboš Beňo
lékař, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z., Ústí nad Labem

Algoritmus „Regionální anestezie u dospělých“ výborným způsobem popisuje rozhodovací proces a praktické provedení periferní nervové blokády pro artroskopii ramene. Upozorňuje na možnost specifické komplikace v souvislosti s danou blokádou a její řešení. Nabízí rovněž alternativu jiné periferní nervové blokády. Volba kombinované anestezie poskytuje pacientovi kvalitní pooperační analgezii a zlepšuje tak jeho komfort. Jedná se o velmi přínosný algoritmus plně využitelný v klinické praxi. Věřím, že spektrum podobných algoritmů s tematikou regionální anestezie se bude v budoucnu rozšiřovat.

Zdroje

Peter Marhofer, MD. Ultrasound Guidance in Regional Anaesthesia. Principles and Practical Implementation. Second edition

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy