Pulzová komorová tachykardia

Ste anesteziológ na operačnom sále. Vaším pacientom je 65-ročný muž, ktorý podstupuje plánovaný výkon - črevnú resekciu laparotomickou cestou. Pacient má zaistené dýchacie cesty intubáciou v celkovej anestézii, TK monitorujete invazívne cestou a. rad. Blíži sa koniec 4-hod. výkonu. Pacient je po celý čas operácie obehovo stabilný, krvné straty 200 ml. Alarm tepovej frekvencie náhle hlási hodnotu 145/min. Vylúčili ste možné príčiny tachykardie súvisiace s výkonom - bolesť, nedostatočná hĺbka anestézie, hypovolémia či krvácanie.
Ako zhodnotíte charakter tachykardie na EKG?
65
let
muž
DF
14 /min
TF
141 /min
SpO2
97 %
TK
111/74 (86) mmHg
teplota
36 °C
EKG
frekvence 145/min
Vyšetření
FiO2: 35%
EtCO2: 4,0 KPa

OA: hypertenzia, DM II na PAD, st.p. AIM pred 6 mesiacmi - 90% uzáver RIA, riešené zavedením stentu