Etika resuscitácie

Pánovi Bednárikovi, 71-ročnému, bolo diagnostikované chronické ľavostranné zlyhávanie srdca s NYHA kategóriou dušnosti III. K tomu má pán BMI 36 a diabetes mellitus II. typu.
5-ročné prežitie by uňho bolo so šancou 20-25%, prognóza zlyhania srdca v najbližších rokoch je veľmi pravdepodobná.
Ako ambulantný špecialista (kardiológ) sa ho rozhodnete pozvať na osobnú konzultáciu jeho zdravotného stavu. Ako to urobíte?