Terapie křečí

V roli zdravotníka v uprchlickém táboře vás volají k dítěti, u kterého již 20 minut probíhají generalizované tonicko-klonické křeče. Po krátkém rozhovoru s maminkou zjišťujete, že se jedná o Amira jemenského původu narozeného přibližně před 8 měsíci na cestě z Jemenu, ale přesné datum porodu matka nezná. Dotazujete se na doposud podanou medikaci, ale Amirovi zatím žádná podána nebyla. Zvýšenou teplotu nemá, glukometrem naměříte normoglykémii. Jakou látku podáte Amirovi, abyste přerušili záchvatovou aktivitu?
DF
32 /min
TF
142 /min
SpO2
92 %
TK
88/53 (65) mmHg