Léčba akutní pooperační bolesti

Pacient přichází do anesteziologické ambulance. Chirurgem je indikován výkon lobektomie pro ložiskový plicní nález. V osobní anamnéze zjišťujeme stav po hluboké žilní trombose, nyní warfarinizován. Pacient udává, že warfarin užil naposledy ráno.
60
let
muž
DF
18 /min
TF
82 /min
SpO2
96 %
TK
138/82 (101) mmHg
Vyšetření
Veškeré předoperační nálezy v normě.
Glykémie
Gly
5,7  mmol/L
Krevní obraz
HGB
145  g/L
HTC
0,4
ERC
3,7  x1012/L
LEU
4,5  x109/L
PLT
273  x109/L
Iontogram
Na
141  mmol/L
K
3,7  mmol/L
Cl
105  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr