KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2020 - nový termín!

KURZ URGENTNÍ MEDICÍNY 2020 - nový termín!

14. 7. 2020 ...sejdeme se na KUM 2020...

Kurz urgentní medicíny 2020 byl odložen v souvislosti s pandemií COVID-19. Letošní jubilejní ročník se nám však podařilo přesunout na začátek následujícího semestru na první říjnový víkend: 3. - 4. října 2020. Kromě podzimního termínu bude letos nově za Kurz urgentní medicíny účastníkům přidělen 1 kredit (Kurz urgentní medicíny - meziročníková spolupráce).

Klíčová slova: KUM 2020, Brno, LF MU

Počet účastníků je tradičně omezen na 80 studentů 4., 5. a 6. ročníku LF MU, kteří nebyli účastníky KUM v letech předchozích.

Při naplnění kapacity kurzu budeme o případném uvolnění místa informovat pomocí Facebooku AKUTNĚ.CZ anebo sledujte stránku Registrace po jejím spuštění.

Zahájení registrací: 21. 9.2020 v 20:00

V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit a jste již zaregistrovaný, odhlašte se prosím přes e-mail na sekretariat@akutne.cz. Po odhlášení někoho z již zaregistrovaných, bude umožněna registrace dalších zájemců. Žádná jiná forma přihlášení na kurz není možná. Registrace je možná pouze přes registrační formulář v případě uvolnění místa. Nebudou vedeny žádné seznamy náhradníků.

Termín: 3. - 4. října 2020

Místo konání: Univerzitní Kampus Bohunice, Netroufalky 5, posluchárna A11/234

Záštita: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. - děkan LF MU

Pořadatelé: AKUTNE.CZ, ARK FN USA, KARIM FN Brno, KDAR FN Brno, IFMSA, ZZS kraje Vysočina, p.o., ZZS JmK p.o.

Koordinátor kurzu: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

10 let urgentní medicíny na portálu AKUTNĚ.CZ 
 

Teoretická část Kurzu urgentní medicíny 

Odborný garant teoretické části: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

7:30 - 8:15 Registrace
8:15 - 8:30 Slavnostní zahájení kurzu (garanti kurzu, zástupci AKUTNĚ.CZ a pořádajících pracovišť)
60 min Obecný blok
8:30 - 8:50 Úvod do problematiky oboru Urgentní medicína a medicína katastrof a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v České republice (Zvolánek, ZZS JmK)
8:50 - 9:10 První kontakt s pacientem – doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů včetně systému včasné defibrilace (Truksová, ZZS JmK)
9:10 - 9:30 Specifika vyšetření traumatického pacienta dle ATLS (Doleček, KARIM FN Brno)
9:30 - 9:45 Přestávka
100 min Blok základní
9:45 - 10:05 Základní algoritmy BLS a ALS (Doleček, KARIM FN Brno)
10:05 - 10:25 Rozšířené algoritmy ALS - 4H/4T z pohledu anesteziologa (Dvořák, ZZS Královéhradéckého kraje)
10:25 - 10:45 Specifika NLS, PALS (Djakow, KDAR FN Brno / Hořovice, SIMU LF MU)
10:45 - 11:05 Šok vč. anafylaxe (Kubalová, ZZS JmK)
11:05 - 11:25 Základní algoritmus diagnostiky a léčby intoxikací (Doleček, KARIM FN Brno)
11:25 - 12:30 Oběd
80 min Blok skills pro UM
12:30 - 12:50 Zajištění dýchacích cest (Dadák, ARK FN USA)
12:50 - 13:10 Zajištění cévního vstupu (Kubalová, ZZS JmK)
13:10 - 13:30 Monitorace a pomůcky pro KPR (Doleček, KARIM FN Brno)
13:30 - 13:50 Život zachraňující výkony vč. hrudní drenáže, punkce perikardu aj. (4H/4T z pohledu traumatologa) (Krtička, KÚCH FN Brno)
13:50 - 14:10 Přestávka
100 min Oborově specifická část
14:10 - 14:30 Specifika urgentních stavů v gynekologii a porodnictví (Papíková, GPK FN Brno)
14:30 - 14:50 Specifika urgentních stavů v maxilofaciální oblasti (Peřina, KÚČOCH FN Brno)
14:50 - 15:10 Specifika urgentních stavů v dětské traumatologii a chirurgii (Plánka, KDCHOT FN Brno)
15:10 - 15:30 Repoziční a imobilizační techniky, zástava život ohrožujícího krvácení z pohledu traumatologa (Mach, KÚCH, FN Brno)
15:30 - 15:50 Specifika urgentní stavů pacientů s popáleninami (Lipový, KPPCH FN Brno)
15:50 - 16:10 Přestávka
80 min Speciální část
16:10 - 16:30 Specifika letecké záchranné služby (Vaňatka, ZZS kraje Vysočina)
16:30 - 16:50 Specifika hromadného neštěstí vč. základního algoritmu třídění (triage) (Novotný, ZZS kraje Vysočina)
16:50 - 17:10 KPR tonoucího na vodě, na břehu, záchrana na ledě (Šrahulková, ZZS JmK a VZS)
17:10 - 17:30 Specifika urgentní medicíny v horách (Kubalová, ZZS JmK)

Sobotní doprovodný program

  • Specifika úrazů a přednemocniční péče u „motorkářů“ – Korbička (KARIM FN Brno), Brančík (UKB)
  • Seznámení s resuscitačním batohem – Hudec, Prokopová (KARIM FN Brno)
  • Vodní záchranná služba – Šrahulková/ Šrahulek (ZZS JmK a VZS)
  • Hasičský záchranný sbor - Truksa (HZS JmK)

Praktická část Kurzu urgentní medicíny 

Odborný garant praktické části: odb. as. MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

Začátek: 8:00

Konec: 18:20

Číslo stanoviště

Čas [min]

Název stanoviště Místnost Vedoucí stanoviště
1 60 Dětská KPR A11/211 Klincová, Skřišovská, Moťková, Nezval, KDAR FN Brno
2a 40 ALS – léky, 3x 20 min. Foyer
A11/114
Dadák, ARK, FN USA
2b 20 Surgical Skills for Acute Situations Foyer
A11/114
Krtička, KÚCH FN Brno
Plánka, KDCHOT FN Brno
3 60 Vyproštění z vozidla Park 1 Truksová, ZZS JmK, p.o.
4 60 Zajištění vstupu do cévního řečiště A11/311 Kubalová, ZZS JmK, p.o.
5 60 Sanitní vůz + imobilizace Park 2 Štoudek, KDAR, FN Brno
Mach, KÚCH, FN Brno
6a 60 Difficult airway management - obtížné zabezpečení dýchacích cest ve scénáři cannot intubate cannot oxygenate. A11/333 Večeřa, KARIM Zlín
Juřeníková, Stuchlík, Pelikán
6b 20 AKUTNĚ.CZ (soutěžní stanoviště o Cenu Jiřího Korbičky) A11/327 Gretz (ARO, Havlíčkův Brod), Bilková
7 60 Porod v terénu (simulátor) A11/228 Papíková, GPK FN Brno
8 60 Hromadné neštěstí Park 3 Šrahulková, ZZS JmK, p.o.

Vložit příspěvek:

 


Zpět