Odborný program a registrace XII. konference AKUTNĚ.CZ

Odborný program a registrace XII. konference AKUTNĚ.CZ

7. 10. 2020 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 21. listopadu 2020 převážně virtuálně z prostor Univerzitního kampusu Bohunice. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci naleznete vždy aktuální organizační informace na našem webu. Součástí programu jsou i letos posterové sekce lékařské i NLZP části, které budou obě taktéž virtuální s aktivní prezentací posterů jejich autory.

Registrace na letošní konferenci byla spuštěna 10. 10. 2020. Program workshopů zveřejníme koncem října 2020, registrace na ně bude vzhledem k aktuální situaci posunuta co nejblíže konání samotné konference, a to na 13. listopadu 2020.

Klíčová slova: konference, AKUTNĚ.CZ, posterová sekce, workshopy

Program konference 

V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Poděkování partnerům XII. konference AKUTNĚ.CZ

S ohledem na probíhající pandemii SARS-CoV-2 jsme letos přistoupili k úpravě struktury registrací i samotné konference AKUTNĚ.CZ. Letos bude registrace rozdělena do 4 sekcí, každá o kapacitě 500 účastníků:

 1. Hlavní program lékařské sekce
 2. Paralelní program lékařské sekce
 3. Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
 4. Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP sekce)

Všechny přednáškové bloky proběhnou virtuálně, formou streamu na webu www.akutne.cz.

Registrace na konferenci byla spuštěna 10.10.2020. 

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlaste se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

XII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 21. listopadu 2020
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice / www.akutne.cz

XII. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF Masarykovy Univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

 

XII. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16

Hlavní program lékařské sekce – Aula B22

Vědecký výbor lékařské sekce: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor lékařské sekce: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Deana Slovjaková, Tamara Skříšovská, Martina Klincová

7:30–8:00 Registrace

8:00–8:45 Slavnostní zahájení

8:45–10:00 Úvodní blok

Moderátor: Karel Cvachovec, (Pavel Ševčík)

 • Jozef Klučka (Brno): Nejzajímavější publikace oboru pohledem Monitoringu článků
 • Karel Cvachovec (Praha): Co nám kvůli COVID unikalo?
 • Pavel Ševčík (Ostrava): Intenzivistické desatero

10:20–11:35 Anesteziologie a perioperační medicína

Moderátor: Tomáš Gabhelík, (Jan Beneš)

 • Jan Beneš (Plzeň): Peroperační hypotenze je jen špičkou ledovce
 • Peter Kľučovský (Brno): Transplantace z pohledu anesteziologa
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín): Procedurální sedace - existuje optimální a univerzální řešení?

11:40–12:30 Posterová sekce prezentace kazuistik posterové sekce

(podrobné informace k posterové sekci viz níže)

12:30–13:45 Intenzivní medicína

Moderátor: Jan Máca, (Roman Kula st.)

 • Jan Máca (Ostrava): Specifika virových pneumonií z pohledu intenzivní péče a aktuální pandemie
 • Roman Kula st. (Ostrava): Třetí pilíř antibiotické léčby u kriticky nemocných
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien, Rakousko): ECLS u ARDS – jak to všechno začalo

14:10–15:25 Varia

Moderátor: Roman Škulec, (Ivo Křikava)

 • Roman Škulec (Ústí nad Labem): Ultrazvuk v přednemocniční péči - co je nového? 
 • Jana Djakow (Hořovice, Brno): Guidelines 2021 - na co si musíme ještě rok počkat?
 • Ivo Křikava (Brno): Kanabionoidy v roce 2020
 • Petr Jelínek (Brno): Specifikace následné intenzivní péče

15:30–16:00 Slavnostní zakončení

Paralelní program lékařské sekce B11/334

9:00–10:30 Pediatrická anestezie a intenzivní péče

Moderátor: Jan Divák, (Jana Djakow)

 • Jana Djakow (Hořovice, Brno): Specifika následné intenzivní péče o děti
 • Jan Divák (Ostrava): Perioperační monitoring a optimalizace u dětí
 • Michaela Richtrová (Brno): Individualizovaná anesteziologická péče o rozštěpové vady
 • Martina Kosinová (Brno): Anestezie u vzácných onemocnění - “OrphanAnesthesia.cz”
 • Markéta Nowaková (Ostrava): AnaConDa - nová možnost kontinuální inhalační analgosedace v intenzivní péči

11:00–12:30 Porodnická anestezie a intenzivní péče              

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP

Moderátor: Jan Bláha, (Dagmar Seidlová)

 • Hana Harazim (Brno): Porodnická analgezie remifentanilem - změnila osobní zkušenost můj pohled?
 • Dagmar Seidlová (Brno): Porodnická anestezie a analgezie v době COVID-19
 • Pavlína Nosková (Praha): PRES na porodnici není jen stres
 • Jan Bláha (Praha): A víte tohle?

13:00–15:30 Chyby o omyly ve výuce a provedení život zachraňujících výkonů (aneb praktická výuka život zachraňujících výkonů a jak je provést nejlépe)

Moderátor: Michal Otáhal, (Jan Čiernik)

 • Michal Otáhal (Praha): PROČ to musím pořád učit?! Až to všichni budou umět jako my, tak my můžeme přestat!
 • Lukáš Dadák (Brno): Nejčastější selhání DAM, jak (NE)používat videolaryngoskop
 • Lukáš Dadák (Brno): Nejčastější chyby při zavádění LMA aneb jak to udělat nejlépe?
 • Tomáš Brožek (Praha): Jak (NE)zaintubovat fibroopticky
 • Michal Otáhal (Praha): Jak (NE)učit a (NE)provádět infraglotické přístupy do DC
 • Jan Čiernik (Brno): Čeho se vyvarovat a jak (NE)drénovat hrudník – kdy, jak a co?
 • Jana Kubalová (Brno): Kam bych to jen zavrtala? aneb nejlepší provedení intraoseálního přístupu

Paralelní program lékařské sekce B11/234

13:00–14:00 Studenti sobě

Moderátor: Jiří Libra, (Martin Janků)

 • Martin Janků (Brno): Koordinace studentů v době COVID
 • Jiří Libra (Deggendorf, Německo): Propedeutika v praxi - od nápadu k realizaci
 • Tereza Kramplová (Brno): Tvorba interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ z pohledu studenta
 • Čestmír Štuka (Praha): WikiSkripta - jak to bylo, jak to bude

14:30–15:30 Simulace v medicíně

Záštita: Společnost pro simulaci v medicíně

Moderátor: Michael Stern, (Petr Štourač)

 • Petr Štourač (Brno): Výuka v době COVID ve stínu budování SIMU
 • Daniel Schwarz (Brno): Virtuální pacient nejen v době pandemie
 • Tereza Prokopová (Brno): Výuka první pomoci na LF MU, aneb jde to i jinak...
 • Michael Stern (Praha): Kam se za 13 let posunula výuka simulací v našem oboru?

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů – B11/132

Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů (SMAI.CZ) ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

9:15–9:30 Úvod a zahájení: Martina Klincová (Brno)

O konkrétní situaci na konkrétním pacientovi…

9:30–11:00 Komplikace

Moderátor: Eva Klabusayová

 • Olga Klementová (Olomouc): Zástava srdce při anestezii mimo centrální operační sály
 • Jitka Zemanová (Brno): Masivní aspirace v souvislosti s anesteziologickou péčí
 • Jan Bláha (Praha): Peripartální život ohrožující krvácení
 • Dušan Mach (Nové Město na Moravě): Peroperační embolie u totální endoprotézy
11:30–13:00 Komplikovaný pacient

Moderátor: Roman Kula jr.

 • Ivo Křikava (Brno): Pacient s deficitem cholinesterázy
 • Michal Otáhal (Praha): (Ne)načasování akutní intubace
 • Zuzana Řeháčková (Hradec Králové): Dítě s epiglotitidou
 • Jana Hrubešová (Hradec Králové): Křehký pacient s rupturujícím aneurysmatem abdominální aorty
14:00–15:30 Intenzivní a urgentní péče

Moderátor: Martin Kutěj

 • Pavel Ševčík (Ostrava): Pacient s akutní intoxikací
 • Milan Kratochvíl (Brno): Komplikace spojené s refeeding syndromem
 • Josef Škola (Ústí nad Labem): Když se nám prostě nedaří aneb jedna iatrogenní komplikace za druhou
 • Petr Dominik (Brno): Sdělování nepříznivé zprávy rodině

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka přihlášek 9. listopadu 2020)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 9. listopadu 2020. Jako předmět zprávy uveďte "Poster – lékařská sekce". Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

 • doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Podrobné informace k průběhu konání Posterové sekce budou zveřejněny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v dostatečném předstihu a přihlášeným autorům posterů zašleme aktuální informace i e-mailem před konáním konference. Již nyní však víme, že i posterová sekce bude virtuální s prezentací posteru autorem on-line.

Instrukce pro autory posteru:​

 • Počet stran: 1
 • Orientace posteru "Na šířku"
 • Rozměry v cm 140 (šířka) x 70 (výška)
 • Minimální doporučená velikost fontu: 24 (20 pro reference)
 • Autor posteru je povinen poster prezentovat a zodpovědět případné dotazy z řad publika v čase 11:40-12:30 on-line.

Společenský večer proběhne 21. listopadu 2020 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus. Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace od 13. listopadu 2020 na www.akutne.cz.

Workshopy lékařské sekce – registrace bude spuštěna 13. listopadu 2020 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě. Odložení termínu registrace je z důvodu aktuální epidemiologické situace.

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP sekce) – B11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

8:15–8:50 Registrace

8.50–9.10 Slavnostní zahájení

9.15–10.25 Blok I

 • Jitka Dresslerová (Brno): Práce sestry v minulém století
 • Mario Pytel (Brno): Novinky z České asociace sester 
 • Andrea Pokorná, Barbora Buchtová (Brno): Význam finanční a zdravotní gramotnosti ve vzdělávání NLZP
 • Erna Mičudová (Brno): Domácí plicní ventilace včera a dnes 

10.45–11.55 Blok II

 • Jana Nekudová (Brno): Změny ve specializačním vzdělávání všeobecných sester - nový vzdělávací program v IP
 • Jan Dvořáček (Brno): Simulační centrum pohledem technika výuky
 • Radkin Honzák (Praha): Psychopati a co od nich čekat  
 • Ivana Gaherová, Renata Markovičová (Ostrava): Sebevražda jako vysvobození  

13.05–14.15 Blok III

 • Martina Douglas, Andrea Drobiličová (Olomouc): Význam PICC týmu v intenzivní péči
 • Romana Kábelová (Brno): Úvod do celkové anestezie v pediatrii aneb jak děti usínají
 • Zuzana Foralová (Brno): Eliminační metody v pediatrii
 • Jana Flajšingrová (Brno): Lze se připravit na mimořádnou událost?

14.35–15.45 Blok IV

 • Svatopluk Žáček (Praha): Transformace oddělení urgentního příjmu na COVID RES  
 • Petra Mrkvičková, Kateřina Štěpánková (Hradec Králové): Období COVID – zvláštnosti péče
 • Markéta Bodzašová (Brno): Specifika péče o COVID pacienta
 • Romana Pochylá (Brno): Jak na COVID? V prvé řadě spojit síly  

15:45–16:00 Slavnostní zakončení

 

Workshopy nelékařské sekce - registrace bude spuštěna letos co nejblíže konferenci, tedy 13. listopadu 2020 na www.akutne.cz.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Zajímavosti a kazuistiky z anesteziologie, intenzivní a přednemocniční péče

Instrukce pro autory posteru:

 • Počet stran: 1
 • Orientace posteru "Na šířku"
 • Rozměry v cm 140 (šířka) x 70 (výška)
 • Minimální doporučená velikost fontu: 24 (20 pro reference)
 • Autor posteru je povinen poster prezentovat a zodpovědět případné dotazy z řad publika v čase 12:00-13:00 on-line.

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 9. listopadu 2020 na adresu: marketa.rihova@akutne.cz.

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

Platinoví partneři 

    

Zlatí partneři 

            

Stříbrní partneři

          

Bronzoví partneři 

           

Partneři

               


Zpět