Kurz VETRAM … aneb VEntilační TRénink na Animálním Modelu

Kurz VETRAM … aneb VEntilační TRénink na Animálním Modelu

28. 6. 2012 Jan Bielák, Marie Rapi, Petr Štourač

Několik zástupců portálu AKUTNE.CZ mělo možnost zúčastnit se kurzu VETRAM v Praze. O své pozitivní zkušenostmi jsme se rozhodli s Vámi podělit.  Tento praktický kurz je zaměřen na ventilační fyziologii a patofyziologii, speciálně pak na model a management ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrom).  Akce je primárně určena pro lékaře intenzivisty a anesteziology, zejména z řad mimopražských postgraduálních studentů. Na druhou stranu by ji měl absolvovat každý, kdo má hlubší zájem o fyziologii a patofyziologii ventilace. 

     V dopoledním teoretickém bloku proběhlo několik seminářů. Autorem prvních dvou byl MUDr. Mikuláš Mlček z Fyziologického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy, který nám nejdříve v přednášce s názvem „Biomodely v biomedicíně“ stručně přiblížil problematiku práce se zvířecími modely v rovině etické, ekonomické a sociálně-právní.  Zároveň nás seznámil s fyziologickými parametry zvířecího modelu, na kterém měla probíhat odpolední praktická část kurzu. Ve svém druhém semináři nám potom osvěžil základy fyziologie a patofyziologie respiračního systému obecně. Následně  si vzal slovo MUDr. Jiří Valenta z KARIM VFN, který již podrobně rozvedl konkrétní problematiku ARDS resp. ALI (Acute Lung Injury), a to  zejména z hlediska patofyziologických dějů a jejich dopadu na klinický obraz syndromu.  V poslední části dopoledního bloku se nám představil MUDr. Michal Otáhal z téhož pracoviště.  Ve své prezentaci navázal na předchozí sdělení, přiblížil nám principy účinku umělé plicní ventilace v léčbě ARDS a seznámil nás i s konkrétními ventilačními režimy. Ve své velmi poutavé prezentaci zároveň poukázal na některé slabiny obecně přijímaných a publikovaných tezí ventilace u postižené plíce. Významnou část prezentace tvořila správná klinická praxe při provádění  „rekruitment“ manévrů a jejich význam u kriticky nemocných pacientů.
     Po obědě následovala praktická část kurzu. Na zvířecím (prasečím) modelu v celkové anestezii byl za stálého sledování fyziologických funkcí opakovaným výplachem plic navozen stav odpovídající klinicky ARDS. Následně nám byly předvedeny jednotlivé postupy a strategie umělé plicní ventilace (UPV). Díky unikátnímu monitoringu oxygenačně-ventilačních parametrů bylo možno sledovat prakticky v reálném čase vliv jednotlivých postupů na tyto hodnoty. Protože byl v kurzu kladen mimořádný důraz na praktickou stránku, mohl si následně každý vyzkoušet aplikovat své tradiční či nově naučené postupy přímo na modelu za pomoci ventilátoru Hamilton G5. Perličkou na závěr byla aplikace vysokofrekvenční oscilační ventilace.
     Jakožto účastníci jsme byli celým kurzem oprávněně nadšeni. Už teoretická dopolední část byla  maximálně přehledná a didaktická, takže i ve ventilaci méně sběhlí účastníci neměli problém cokoli pochopit. Nicméně jednoznačně vrcholem celého kurzu byla možnost vidět a hlavně provádět aplikaci různých parametrů UPV v praxi. Tento kurz  je prostě … k nezaplacení.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET