AMEE 2012, Lyon, France, 25. – 29. 8. 2012

AMEE 2012, Lyon, France, 25. – 29. 8. 2012

3. 9. 2012 … sejdeme se na AKUTNE.CZ … ale snad i na AMEE 2013 …

Petr Štourač, Daniel Schwarz

  Zástupci portálu AKUTNE.CZ měli možnost aktivně prezentovat výsledky své práce na každoročním evropském největším setkání týkající se vzdělání v medicíně. Ačkoli velká část lidí má AMEE (Association for Medical Education in Europe) spojenou jen s moderními trendy ve vzdělávání, pravdou je, že největší část kongresu byla letos věnována kontinuu v medicínském vzdělávání a vlastnímu kurikulu.

Klíčová slova: AMEE, interaktivní algotimy, Serious Games

  Let do Lyonu z Vídně vrtulovým letadlem Bombardier Dash 8 Q400 nás takřka seznámil s prvními účastníky kongresu z Olomouce. Pracovní zátěž z předchozích dnů si však vybrala svoji daň a let jsme místo nenucené konverzace prospali. Probudilo nás až skákavé přistání na letišti Lyon Saint Exupéry. Ranní let má výhodu v možnosti se co nejdříve seznámit s prostředím, proto naše první kroky vedly na hlavní lyonské náměstí Place Bellecour, které je sevřené mezi řekami Rhônou a Saônou. Pro přítomnost jezdecké sochy Ludvíka XIV. jsme si jej interně překřtili na Václavák. Naše další kroky vedly přímo do kongresového centra situovaného do klidové zóny v návaznosti na rozsáhlý La Tête d'Or park s botanickou zahradou a ZOO. Pohled na rozlehlé jezero a množství zeleně definitivně rozbil naši představu o Lyonu jako o čistě průmyslovém městě.  Dalšími smrtícími zásahy této myšlence byly úzké středověké uličky starého města, jakož i památky na galorománské osídlení včetně dochovaných amfiteátrů na kopci Furviere a také nemalý počet vzorně udržovaných parků po celém Lyonu.

  Velmi dobrým počinem pro pohodlí účastníků kongresu byla úvodní Introduction Session, ve které nás otec-zakladatel AMEE prof. Ronald Harden v interaktivní prezentaci seznámil se vším, co nás mělo na  AMEE 2012 čekat a neminout. Kromě neuvěřitelného počtu takřka 4000 účastníků ze 105 zemí pěti kontinentů neopomněl zdůraznit novinku v podobě e-posterových sekcí. Na tuto úvodní přednášku volně navázalo slavnostní zahájení v obrovském Amfiteátru kongresového centra. Úvodní řečí navodila slavnostní atmosféru prezidentka AMEE Madalena Patricio z Portugalska. Představila i následné řečníky, prezidenta SIFEM (francouzské organizace pro vzdělávání v medicíně) Jeana Francoise Denefa, děkana lyonské lékařské fakulty a starostu města Lyon Gérarda Collomba

  V rámci společenského večera nás překvapilo množství otevřených firemních stánků, ve kterých do úmoru předváděli reprezentanti své produkty sloužící k výuce v medicíně. I zástupce portálu AKUTNE.CZ si vyzkoušel simulátor epidurální punkce. Nutno říci, že pro nácvik této základní dovednosti anesteziologa je simulátor dostatečný, leč realitě mírně vzdálený. Pro mnohé šokující, avšak při vzpomínce na modely čpící formalínem nesporně didaktičtější, byly anatomické modely pro výuku vzniklé plastinací, které známe i z kontroverzního pražského zastavení světového plastinačního turné.

  V rámci večera vyplynulo na povrch, že bývalé Československo má na kongresu více než silné zastoupení. V multikulturní a multietnické společnosti jsme spolehlivě identifikovali zástupce pražských, olomoucké, ostravské a martinské lékařské fakulty.

  Do víru každodenního přednáškového maratónu jsme byli každý den vrženi otevírací plenární přednáškou. Nutno říct, že volba řečníků byla skvělá a naše očekávání více než naplnila. Již první řečník Lewis R. First oživil svou přednáškou „Achieving the Continuum in Medical Education: Who says it cannot be done?“ výčtem důvodů, proč by neměl mít první přednášku (hlavním důvodem měla být jeho v počtu nízká účast na konferencích AMEE) a následným zhudebněním závěrečné části své přednášky na melodii muzikálu The Sounds of the Music. Účastníkům salzburských AAF/OMI seminářů nemusíme místo natáčení tohoto kultovního snímku připomínat. Dalšími řečníky byli Aviad Haramati z georgetownské univerzity, Carsten Mohrhadt z Karlsruhe a zejména skvělý N. G. Patil z Hong Kongu, který velmi trefně zhodnotil problematiku následného vzdělání praktických lékařů.

  Z důvodu mimořádného počtu paralelních sekcí jsme rozdělili svůj zájem na podkladě úvodního doporučení prof. Hardena (jste-li na kongrese v počtu dva a více, nikdy nenavštěvujte společně jednotlivé sekce, později si o nich vyprávějte) do více sekcí. Naše pozornost byla se věnována hodnocení znalostí  v klinických oborech(Clinical Assesesment), dále problematice PBL (Problem Based Lessons) a konečně také klinickému rozhodování (Clinical Reasoning). Konfrontováni jsme byli mj. s modely PBL jak pro první tři ročníky studia tak i pro studium celé. Nebylo překvapením, že na těchto lekcích nechyběli, účastníkům konferencí MEFANET dobře známí, prof. Terry Poulton a dr. Ella Iskrenko z londýnské St. George’s, kde autoři této reportáže měli možnost nahlédnout pod pokličku PBL kurikula.

  Naším vrcholem kongresu byla prezentace multimediálních interaktivních algoritmů AKUTNE.CZ v rámci sítě MEFANET. Plně jsme využili multimediálních možností e-posterů a v průběhu krátké prezentace jsme naše „Serious Games“ představili. Odezvou jsme byli příjemně překvapeni a získali jsme i pozvání na prezentaci podobně pojatých, leč rozsahem nesrovnatelných, algoritmů skotských kolegů z Edinburghu.

  V sekci e-posterů vystoupili i pražští kolegové s tématem „Wiki Lectures“. Také jejich prezentaci doprovázela bouřlivá diskuze.

  Sekce tištěných posterů byla obecně velmi rozdílné úrovně. Od randomizovaných studií, které hodnotily dopad různých výukových modalit, přes prezentaci kvalitních výukových pomůcek až po některé s nulovou přidanou hodnotou. Zajímavé bylo zhodnocení důvodů pro neprezentování přijatých posterů na AMEE v minulých letech, kde dominovali íránští autoři z důvodu problémů s vízovou povinností.

  Nerad bych ve výčtu úspěchů našich autorů zapomněl na prezentaci olomouckých a ostravských kolegů, kteří tak potvrdili vysoký zájem českých vysokoškolských učitelů na lékařských fakultách o pedagogické aspekty jejich práce.

  Navodit atmosféru naprosto dokonalého setkání lidí, kteří chtějí zlepšit úrověň vzdělávání v medicínských oborech na tomto prostoru snad ani nelze, leč každý z vás se má možnost přesvědčit, že investice do účasti na AMEE se vyplatí, a to hned v roce 2013. Nezbývá než doufat v úspěch kongresu AMEE 2013, který se bude konat v termínu 24. – 28. 8. 2013 v Praze.

 

Poděkování za možnost účasti na AMEE 2012 patří Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

 

Výsledky Medical Teacher Poster Prize 2012

The top three posters judges best at AMEE 2012, Lyon France

 

Poster Prize – 1st Place

8X/6 Making birds of different feathers flock together: Common skies for interprofessionalism

Issac Lim (National Healthcare Group, Singapore); Chung King Chia (Tan Tock Seng Hospital, Singapore, issac@stanfordalumni.org)

 

Poster Prize – 2nd Place

4X/2 Gender may represent a selection bias in the Admission Exam (AE) of Brazilian Medical Schools (BMS)

Gabriel Henrique Beraldi (University of São Paulo, Brazil, gabrielhberaldi@gmail.com)

 

Poster Prize – 3rd Place

7X/8 Examining Ideals as Part of Teaching Professional Development

Pawinee Eamchan, Visithi Sathienvantanee, Krissada Srajai (Buddhachinaraj Phitsanuloke Hospital, Phitsanuloke, Thailand, drsrajai@yahoo.com)

 

ePoster Prize -1st Place

8CC/10 Not another NHS website! : The challenges of developing a new offer in a crowded market place as part of an NHS Trust

Stephen Lloyd-Smart, Henry Fuller, Sarah Kaufmann, Margaret Ward, Andrea Fox-Hiley, Stuart Haines (Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, United Kingdom, stephen.lloyd-smart@leedsth.nhs.uk)

 • Prezentace multimediáních interaktivních algoritmů AKUTNE.CZ v rámci sítě MEFANET
  Prezentace multimediáních interaktivních algoritmů AKUTNE.CZ v rámci sítě MEFANET
 • It is "A SERIOUS GAME"!
  It is "A SERIOUS GAME"!
 • Petr Štourač a simulátor epidurální punkce
  Petr Štourač a simulátor epidurální punkce
 • Daniel Schwarz a Petr Štourač
  Daniel Schwarz a Petr Štourač
 • Automatický externí defibrilátor
  Automatický externí defibrilátor
 • Krásy a historie Lyonu
  Krásy a historie Lyonu


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET