Kurz urgentní medicíny 2014

Kurz urgentní medicíny 2014

11. 3. 2014 ...sejdeme se na Kurzu urgentní medicíny v Brně...

Vážení studenti 4., 5. či 6. ročníku VL LF MU, dovolte nám Vás pozvat na již čtvrtý ročník Kurzu urgentní medicíny konaného pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kurz se uskuteční 12.–13. 4. 2014 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.
Počet účastníku je omezen na 80 studentů 4., 5. a 6. ročníku LF MU, kteří nebyli účastníky KUM v letech předchozích.

Registrace na kurz byla spuštěna 1.4.2014 ve 20:00 na portálu www.akutne.cz. Kapacita kurzu je již vyčerpána. Se všemi účastníky se těšíme na viděnou již příští víkend.

Přihlášení studenti s přiděleným ID do 80 (včetně) jsou účastníky kurzu, studenti s ID 81 a vyšším budou náhradníky a budou osloveni organizátory e-mailem v případě uvolnění místa některým z účastníků.  R, egistraci bude spuštěna v daný termín zde...

http://www.akutne.cz/index.php?pg=registrace-akutne

Klíčová slova: Urgentní medicína, Brno, LF MU, pregraduální výuka, simulace v medicíně

Program KUM 2014

Termín konání: 12.-13.4. 2014

Místo konání: Univerzitní Kampus Bohunice, Netroufalky 5, posluchárna A11/234

Záštita: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - děkan LF MU

Pořadatelé: AKUTNĚ.CZ, ARK FN USA, KARIM FN Brno, KDAR FN Brno, Spolek mediků LF MU, ZZS kraje Vysočina, p.o., ZZS JmK p.o.

Koordinátor kurzu: MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Sobotní program (12.4.2014):

Odborný garant teoretické části: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

7:30-8:15

00:45

Registrace

8:15-8:30

00:15

Slavnostní zahájení kurzu ( Dadák, FN USA; Doleček, FN Brno; Gál, FN Brno; Miháľová, Spolek mediků LF MU; Novotný, ZZS kraje Vysočina p.o.; Šrámek, FN USA; Štourač, AKUTNĚ.CZ; Zvolánek, ZZS JmK p.o.)

8:30 - 8:45

00:15

Úvod do problematiky oboru Urgentní medicína a medicína katastrof a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v České republice  (Zvolánek, ZZS JmK, p.o.)

8:45 – 9:15

00:30

První kontakt s pacientem – doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů (Zuchová, ZZS JmK, p.o.)

9:15 – 9:55

00:40

Hromadné neštěstí vč. třídění (Novotný, ZZS kraje Vysočina, p.o.)

9:55-10:05

00:10

Přestávka

10:05-10:30

00:25

Extramurální porod (Janků, FN Brno)

10:30-11:05

00:35

Polytrauma v NP (Doleček, FN Brno)

11:05-12:05

01:00

Přestávka na oběd

12:05-12:45

00:40

Letecká záchranná služba (Přecechtěl, ZZS kraje Vysočina, p.o.)

12:45-13:15

00:30

KPR dle guidelines 2010 vč. anafylaxe (Doleček, FN Brno)

13:15–13:25

00:10

Přestávka

13:25-14:05

00:40

Hypotermie akcidentální, léčebná v PNP/NP (+KPR hypotermního pacienta, vyproštění z laviny) (Kubalová, ZZS JmK)

14:05-14:25

00:20

Specifika válečných traumat (Duchoň, AČR)

14:25-15:00

00:30

Šok dle ATLS (Kubalová, ZZS JmK, p.o.)

15:00-15:10

00:10

Přestávka

15:10-15:50

00:40

Alternativní zajištění dýchacích cest a i.v. přístupu (Kubalová, ZZS JmK)

15:50-16:10

00:20

Specifika Vodní záchranné služby (Šrahulková, FN Brno a VZS)

16:10-16:20

00:10

Přestávka

16:20-16:35

00:15

Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti (Peřina, FN Brno)

16:35-17:15

00:40

Akutní stavy u dětí (epiglotitis, laryngitis), odlišnosti KPR dětí a novorozenců dle guidelines 2010 (Košut, KDAR FN Brno)

17:15-18:00

00:45

Intoxikace (Doleček, FN Brno)

Sobotní doprovodný program

Specifika úrazů a přednemocniční péče u „motorkářů“ – Korbička
Seznámení s resuscitačním batohem - Kosinová
Vodní záchranná služba – Šrahulková

 

 

Nedělní program (13.4.2014):

Odborný garant praktické části:  MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

Začátek: 8:00 Konec: 18:20

Číslo stanoviště

Čas

Název stanoviště

Místnost

Vedoucí stanoviště

1

60 min

Dětská KPR

A11/211

Košut, KDAR FN Brno

2

60 min

Sanitní vůz + imobilizace

Park 1

Štoudek, KARIM FN Brno

Duchoň, AČR

3

60 min

Vyproštění z vozidla

Park 2

Zuchová, ARK FN USA, ZZS JmK

4

60 min

Zajištění vstupu do cévního řečiště

A11/311

Kubalová, ZZS JmK, p.o.

5

60 min

ALS – léky, 3x 20 min.

Foyer A11/114

Dadák, ARK FN USA

6

20 min

AKUTNE.CZ (soutěžní stanoviště)

A11/327

Gretz (ARO, Havlíčkův Brod)

7

40 min

Difficult airway management- obtížné zabezpečení dýchacích cest ve scénáři cannot ventilate cannot intubate.

A11/333

Pelikán, ARK FN USA

Koníčková

8

60 min

Porod v terénu (simulátor)

A11/228

Vlašínová, GPK FN Brno

9

60 min

Pokročilý simulátor METI (Scénář PNP a NP)

A11/234

Doleček, KARIM FN Brno

 


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET