Registrace na VI. konferenci AKUTNĚ.CZ

Registrace na VI. konferenci AKUTNĚ.CZ

2. 10. 2014 ...sejdeme se na konferenci AKUTNĚ.CZ...

Dovolujeme si Vás, příznivce akutní medicíny, pozvat na již VI. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 22. listopadu 2014 opět v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak již čtvrtým rokem i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Letos se můžete těšit i na paralelní sekce Zajímavé anesteziologické kazuistiky na porodním sále, zaštítěnou sekcí ESPAA při ČSARIM, a Hračky pro anesteziology aneb jak prakticky zajistit dýchací cesty a nemít difficult airway (day). Můžete se nově těšit také na sekci Simulace v akutní medicíne se zahraničními řečníky, která proběhne pod záštitou vzdělávací sítě MEFANET.

Registrace na konferenci byla ukončena z důvodu vyčerpání kapacity.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

Program konference 

Partneři konference

Klíčová slova: konference AKUTNĚ.CZ, UKB, Brno

VI. konference AKUTNĚ.CZ

Termín: 22. 11. 2014

Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

VI. konferenci AKUTNĚ.CZ zaštiťují:

děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

VI. konferenci AKUTNĚ.CZ pořádají:

      

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Vědecký výbor:
Roman Gál (předseda), Petr Štourač, Pavel Ševčík, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Tomáš Gabrhelík, Ivo Křikava, Jan Bláha, Martin Doleček, Michal Otáhal

Organizační výbor:
Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Martina Kosinová, Zuzana Markuseková

Registrace - 7:30 - 8:30
Slavnostní zahájení - 8:00 - 8:30
Blok I  - 8:30- 9:45 Intenzivní medicína I

Předsedající: Karel Cvachovec, Vladimír Černý, Roman Gál

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. (Praha): Objemová terapie 2014 – co, kdy a kolik?
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (Hradec Králové): Poruchy spánku na ICU – velký nebo malý problém?
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Brno): Co je nového v terapeutické hypotermii po KPR?

Blok II - 10:10 - 11:25  Intenzivní medicína II

Předsedající: Bronislav Stibor, Roman Kula, Roman Škulec

MUDr. Bronislav Stibor (Baden bei Wien): Pronační poloha – dlouhý příběh se šťastným koncem
MUDr. Roman Kula, CSc. (Ostrava): Rok 2014 – konec „Early Goal Directed Therapy“ éry?
MUDr. Roman Škulec (Hradec Králové): Hot topics resuscitace

Blok III - 12:30 - 13:45 Bolest

Předsedající: Tomáš Gabrhelík,Vladimír Mixa, Dušan Mach

MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. (Praha): Perioperační analgezie v dětském věku
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Zlín): NSAID v anesteziologické praxi – jak k nim přistupovat z pohledu EBM?
MUDr. Dušan Mach (Nové Město na Moravě): Současný pohled na kontinuální periferní a neuraxiální blokády

Blok IV - 14:10 - 15:25 Varia

Předsedající: Marek “Orko” Vácha, Pavel Ševčík, Eva Tesařová

MUDr. Eva Tesařová, CSc. (Brno): Dárci krve?
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (Ostrava), MUDr. Veronika Bártová (London, UK): Rizika a záludnosti velkých výšek
Mgr. et Mgr. Marek “Orko” Vácha, Ph.D. (Praha): Intimita, soukromí, důstojnost pacientů a empatie v intenzivní medicíně

PARALELNÍ LÉKAŘSKÉ SEKCE

Posluchárna A11/334

HRAČKY PRO ANESTEZIOLOGY ANEB JAK PRAKTICKY ZAJISTIT DÝCHACÍ CESTY A NEMÍT DIFFICULT AIRWAY (DAY) 9.00 – 11.30
Předsedající: Michal Otáhal, Pavel Michálek, Karel Pelikán
MUDr. Karel Pelikán (Brno): A jeho hračka– LMA
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (Brno): Predikce obtížné intubace. Možnosti řešení (ne)očekávané DAM - videolaryngoskop a jiné hračky.
MUDr. Pavel Herda (Praha): A jeho hračka – Fibrooptická intubace, Tipy a triky FOB intubace
MUDr. Michal Otáhal (Praha): Urgentní infraglotické zajištění aneb „řízneme“ si do krku
doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (Praha): Hračky pro děti aneb specifika DAM u dětí

SIMULACE V AKUTNÍ MEDICÍNĚ 12.00 – 14.00
Předsedající: Daniel Schwarz
Guy Benisti (Tel Aviv, Izrael): Why Simulation in Acute Medicine
Lucas Drabauer (Linz, Rakousko): Simulation Training in Prehospital and Emergency Medicine
MUDr. Pavol Privitzer (Praha): Virtuální realita v pokročilých simulacích scénářů intenzivní péče
MUDr. Michael Stern (Praha): Pokročilé pacientské simulátory ve výuce anesteziologie a řešení krizových situací
MUDr. Michal Pisár (Zlín): Sociální sítě a alternativní informační zdroje v akutní medicíně

ZAJÍMAVÉ ANESTEZIOLOGICKÉ KAZUISTIKY NA PORODNÍM SÁLE 14.30 – 16.00
Předsedající: Jan Bláha, Dagmar Seidlová, Radka Klozová, Pavlína Nosková
MUDr. Jan Bláha, Ph.D. (Praha), MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Brno): Porodnická anestezie v České republice
MUDr. Radka Klozová (Praha): „Trnitá cesta“ k prvnímu dítěti
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (Brno): Dva oříšky pro…
MUDr. Pavlína Nosková (Praha): Metabolická vada a gravidita

WORKSHOPY LÉKAŘSKÉ SEKCE

Ultrazvukem naváděná regionální anestezie – MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., MUDr. Milan Jelínek
Práce se zatěžujícím pacientem – Mgr. Hana Neudertová, Ph.D., Mgr. Petra Bučková
…jde o čas… – MUDr. Karel Pelikán, MUDr. Michal Otáhal
Využití pokročilého simulátoru SIMBIONIX ve výuce akutní medicíny - LAP Mentor, U/S MENTOR™
Využití pokročilého pacientského simulátoru HAL – simulační lekce
Pokročilý pacientský simulátor METI – simulační lekce – MUDr. Roman Štoudek
Poruchy koagulace a ROTEM (Basic and Advanced) – MUDr. Ivana Zýková, MUDr. Kateřina Vaníčková
Bronchoskopický workshop – MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Společenský večer proběhne 22. listopadu 2014 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus.
Rezervaci vstupenek lze provést v pruběhu registrace na www.akutne.cz.

SESTERSKÁ SEKCE

Vědecký výbor:
Jana Flajšingrová (předseda), Erna Mičudová, Jitka Zemanová, Lenka Vondrušková, Petra Juřeníková, Branislav Moravčik

Organizační výbor:
Jana Flajšingrová, Lenka Vondrušková, Hana Blatnerová, Branislav Moravčík

Registrace - 8:20
Slavnostní zahájení 8.50 – 9.10
Blok I. PORANĚNÍ PÁTEŘE 9.15 – 10.25

Simona Bauerová, Mgr. Kateřina Koloušková (Brno): Příjem pacienta s poraněním páteře
Mgr. Šárka Suchá (Brno): Operační řešení poranění páteře
Mgr. Sylvie Rolková (Brno): Specifika péče o spinálního pacienta
Mgr. Ondřej Kolařík (Brno): Rozdíly v přístupu k pacientovi s míšním poraněním

Blok II. VARIA I 10.45 – 11.55

Věra Nečasová, Alena Nečesánková (Brno): Dětské úrazy v akutní medicíně
Marcela Vidláková, Martina Coloňová (Brno): Operace úrazů v neurochirurgii
Mgr. Markéta Kočí (Ostrava): Problematika péče o pacienta s ICP čidlem
Mgr. Branislav Moravčík (Brno): Neuromonitoring

Blok III. VARIA II 13.05 – 14.15

Bc. David Havelka, Ilona Kočendová (Brno): CMP, Iktové centrum
Mgr. Renata Klementová-Grossová (Brno): Co víme o bolesti?
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová (Brno): Hodnocení bolesti v intenzivní péči
Bc. Silvie Hodová, Mgr. Vladimíra Sedláková (Brno): Historie a současnost izolace

Blok IV. PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE 14.35 – 15.45

MUDr. Jana Vidunová (Plzeň): Co takhle CO…?
MUDr. Robin Šín (Plzeň): Krizová připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby
Bc. Vladimír Husárek, DiS. (Brno): Inspektor provozu ZZS JmK
Bc. Vladímír Jarušek (Brno): Elektronická dokumentace v ZZS JmK

Součástí programu sesterské sekce bude posterová část.


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET