Reportáž z 15th World Congress on Pain 2014, Buenos Aires, Argentina

Reportáž z 15th World Congress on Pain 2014, Buenos Aires, Argentina

16. 10. 2014 … sejdeme se v Jokohamě 2016 …

Po Montrealu a Miláně se stalo dalším hostitelským městem kongresu IASP argentinské Buenos Aires rozkládající se na březích majestátních řek Rio La Plata a Paraná na dohled Atlantského oceánu. Čím byl tento kongres významný kromě skutečnosti, že se zde setkalo více než 4000 algeziologů z celého světa? Ano, letos  je to právě 40 let od založení této organizace Johnem J. Bonicou, jehož dvacetileté výročí úmrtí jsme si měli možnost připomenout i v rámci odborného programu letošního kongresu ČSARIM v Olomouci a současně jde o výroční 15. kongres IASP.

Klíčová slova: IASP, Buenos Aires

Co nás tedy potkalo na jihoamerickém kontinentě? Příznivé mírné klima, vynikající steaky na desítky způsobů a obrovská aglomerace zahrnující více než 10 miliónů obyvatel. Překvapivě kontrasty mezi chudobou a bohatstvím, tak typické pro tento kontinent, nejsou v Argentině patrné, jak by mnozí mohli očekávat.
Kongresové centrum rozkládající se v oblasti Plaza Italia na dohled botanické a zoologické zahradě ve své rozlehlosti pohltilo účastníky jako by se konal odpolední seminář. Významu kongresu odpovídá nejen skladba řečníků plenárních sekcí, ale zejména exkluzivní prostory pro posterovou sekci, která se každý den dvakrát stala nejústřednější oblastí celého kongresového dění. Jaký to rozdíl oproti některým jiným odborným akcím. Tisíce prací zaměřujících se na různé oblasti výzkumu a klinické aplikace léčby bolesti by vydaly na samostatnou monografii.
Podívejme se tedy na české a slovenské zástupce, kterých nebylo v Argentině málo a naše federální výprava čítající takřka 40 lékařů nepatřila k zanedbatelným kvantitou ani kvalitou svých jedenácti posterů.
Jan Procházka z Ústí nad Labem představil své mnohaleté zkušenosti s neuromodulací aplikací benzodiazepinů epidurálně v indikaci chronické bolesti dolní části zad.
S konjunktivální aplikací etorphinu a remifentanilu v kombinaci s buprenorphinem nás na 2 posterech seznámili pražští autoři doc. Hess a doc. Málek. Dr. Fricová představila zkušenosti s Theta burst stimulací u orofaciální bolesti. Dr. Vrba poukázal na vztah kouření a bolesti. Další vynikající experimentální práce představila pracoviště dr. Yamamotové, dr. Špicarové a dr. Diallo.
Brněnští autoři představili algoritmy AKUTNĚ.CZ na poli edukace léčby bolesti a velmi jednoduchou metodu aplikace remifentanilu v tlumení porodních bolestí.
Dr. Martuliak z Banské Bystrice nás seznámil z vzácnou kontraindikací tlakové kaudální blokády.
Stejně jako se nedělní ranní mlhou začali prokousávat ulicemi Buenos Aires účastníci tradičního maratónu, vydali jsme se i my vstříc maratónu v letadle směr srdce Evropy.

Petr Štourač
 


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET