Odborný program VII. konference AKUTNĚ.CZ

Odborný program VII. konference AKUTNĚ.CZ

8. 11. 2015 ...sejdeme se v Brně...

Dovolujeme si Vás, příznivce akutní medicíny, pozvat na již VII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 21. listopadu 2015 opět v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Klíčová slova: registrace, program, VII. konference AKUTNĚ.CZ

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Dětská anestezie a intenzivní péče, Život zachraňující výkony a Sekce porodnické anestezie a analgezie. Samozřejmostí jsou i prakticky zaměřené workshopy.

Registrace na konferenci byla ukončena 8. 11. 2015. V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit odhlaště se zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

Poděkování partnerům VII. konference AKUTNĚ.CZ

VII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 21. 11. 2015
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

VII. KONFERENCI ZAJIŠŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

VII. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

LÉKAŘSKÁ SEKCE

Vědecký výbor:
Jan Bláha, Karel Cvachovec, Martin Doleček, Tomáš Gabrhelík, Roman Gál, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Pavel Ševčík, Petr Štourač

Organizační výbor:
Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Martina Kosinová, Zuzana Markuseková, Jitka Křížová, Marek Kovář, Jitka Chlupová

REGISTRACE - 7:30 - 8:30
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - 8:00 - 8:30
BLOK I - 8:30-9:45 Hot Topics

Předsedající: Cvachovec Karel, Mach Dušan, Škulec Roman

Cvachovec Karel (Praha): Může anesteziolog reálně ovlivnit výsledek operace?

Mach Dušan (Nové Město na Moravě): Vliv volby typu anestézie na prognózu onkologicky nemocných - up to date 

Škulec Roman (Ústí nad Labem): Novinky v kardiopulmonální resuscitaci podle guidelines 2015

BLOK II - 10:10 - 11:25 Tekutinová resuscitace

Předsedající: Frelich Michal, Kula Roman, Sas Igor

Kula Roman (Ostrava): Tekutinová resuscitace septického šoku - druhá strana mince

Frelich Michal  (Ostrava): Fyziologický transfuzní trigger 

Sas Igor (Brno): Volba objemové náhrady - je něco nového?

BLOK III - 12:30 - 13:45 anesteziologie

Předsedající Horáček Michal, Stibor Bronislav, Vymazal Tomáš

Horáček Michal (Praha): Změny paradigmat v oboru Anesteziologie a Intenzivní medicína

Vymazal Tomáš (Praha): Moderní postupy v anesteziologii a IM

Stibor Bronislav (Baden bei Wien, Rakousko): Target temperature management - jak a čím pacienta chladit?

BLOK IV - 14:10 - 15:25 VARIA

Předsedající: Gabrhelík Tomáš, Klementová Olga, Ševčík Pavel

Gabrhelík Tomáš (Zlín): Chyby a omyly v léčbě bolesti. 

Klementová Olga (Olomouc): Zajištění dýchacích cest během KPR - historie a současnost

Ševčík Pavel, Káňová Marcela (Ostrava): Delirium v prostředí intenzivní medicíny - možnosti farmakologické léčby

PARALELNÍ LÉKAŘSKÉ SEKCE

Posluchárna A11/334

Dětská anestezie a intenzivní péče 9:00 - 10:30

Předsedající: Štěrba Jaroslav, Štěpánková Dagmar

Kőppl Jozef (Bratislava): Perioperačný teplotný manažment u detí a riziká hypotermie

Štěrba Jaroslav (Brno): Akutní stavy v dětské onkologii

Štěpánková Dagmar (Brno): Maligní hypertermie up to date

Klučka Jozef (Brno): Kontroverze obtížného zajištění dýchacích cest u dětí

Květoňová Alena (Brno): Dětský pacient na misi Traumatýmu ČR v Nepálu 2015

„Život zachraňující výkony“ 11:00 - 13:30

Předsedající: Otáhal Michal, Herda Pavel, Pelikán Karel

Otáhal Michal (Praha): Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti - aneb smutný příběh paní s apalickým stavem po hypoxické zástavě při císařském řezu

Dadák Lukáš (Brno): Predikce obtížného zajištění dýchacích cest, možnosti a algoritmy

Herda Pavel (Praha): Když to nejde jinak - fibrooptická intubace 

Pelikán Karel (AKUTNE.CZ): Supraglotické zajištění dýchacích cest - laryngeální maska

Otáhal Michal (Praha): Infraglotické zajištění  dýchacích cest - koniotomie, BACT

Hlaváček Václav (Praha): Hrudní drenáž a proč ji musí umět každý anesteziolog

Kubalová Jana (Brno): Intraoseální přístup

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY Z PORODNÍHO SÁLU 14:00 - 15:30
Program vznikl pod záštitou Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP

Předsedající: Bláha Jan, Klozová Radka, Seidlová Dagmar

Bláha Jan (Praha): Sepse v těhotenství

Nosková Pavlína (Praha): Kam až může dojít antifosfolipidový syndrom?

Klozová Radka (Praha): Generalizovaný choriokarcinom u těhotné

Seidlová Dagmar (Brno): Trombembolická příhoda po závažném peripartálním krvácení

Macková Adéla (Brno): Specifika porodnické anestezie v mimořádných podmínkách: Afghánistán

Workshopy lékařské sekce

Essential Pain Management kurz - Kubricht Viktor, Stern Michael, Flassiková Zora 

Ultrasonography Essentials - Křikava Ivo

Psychologické aspekty komunikace na pracovišti intenzivní péče - Neudertová Hana

...jde o čas...  - Otáhal Michal, Pelikán Karel, Herda Pavel

Pokročilý pacientský simulátor HAL - simulační lekce akutních stavů v pediatrii - Rozsíval Pavel 

Pokročilý pacientský simulátor METI - simulační lekce (jen studenti LF MU) - Doleček Martin, Štoudek Roman 

Poruchy koagulace a ROTEM (Basic and Advanced) - Zýková Ivana, Vaníčková Kateřina, Sedlák Pavel

Bronchoskopický workshop - Turčáni Pavel

POSTEROVÁ SEKCE - Medically Challenging Cases

Přihláška do posterové sekce: odeslání finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 8. 11. 2015. Jako předmět zprávy uveďte "Poster - lékařská sekce".

Každý účastník, jež bude prezentovat poster v sekci Medically chalenging cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma.

 

SESTERSKÁ SEKCE

Vědecký výbor:
Jana Flajšingrová (předseda), Erna Mičudová, Jitka Zemanová, Lenka Vondrušková, Petra Juřeníková, Branislav Moravčik, Eliška Filipů

Organizační výbor:
Jana Flajšingrová, Lenka Vondrušková, Hana Blatnerová, Branislav Moravčík

REGISTRACE - 8:20
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 8.50 – 9.10
BLOK I. Neonatologie, pediatrie 9.15 – 10.25

Předsedající: Eliška Filipů, Pavla Krčmová, Erna Mičudová

Stejskalová Andrea (Brno): Přátelská JIRPN aneb nejen intenzivní péče

Haničáková Eva (Brno): Spolu na cestě domů aneb trochu jiný začátek 

Kovalčíková Gabriela  (Ostrava): Anesteziologická péče u dětí - je proč se bát?

Cejnková Alice, Kallabová Olga (Brno): Pectus excavatum

BLOK II. VARIA 10.45 – 11.55

Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová, Mario Pytel

Kupečková Ivana (Hradec Králové): Dává cesta protokolů v IP možnost zvýšení kompetencí sester? 

Bauer Petr (Brno): Protokoly IP v praxi

Hubáčková Věra (Brno): Řešení pooperační bolesti v gynekologii

Dresslerová Jitka (Brno): Následná péče o pacienty po cerebrálním poranění v domácích podmínkách

BLOK III. Transplantace, orgánová podpora 13.05 – 14.15

Předsedající: Jana Jahodová, Petra Juřeníková, Renata Zoubková

Doležalová Zdeňka (Brno): VAD - nová šance pro život

Telecká Lenka (Brno): HeartWare - práce VAD koordinátora

Glac Tomáš (Ostrava): Dárce s nebijícím srdcem

Ševčík Pavel (Ostrava): Rozhodování na konci života v intenzivní péči

BLOK IV. PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE 14.35 – 15.45

Předsedající: Petr Bauer, Vladimír Jarušek, Branislav Moravčík

Bauerová Simona, Koloušková Kateřina (Brno): Obtížné urgentní zajištění dýchacích cest

Vidunová Jana (Plzeň):  Tam, kde byla medicína krátká

Kubalová Jana (Brno): Vysoce virulentní nákazy - jsme připraveni?

Jarušek Vladimír (Brno): Sanitka 2015

Součástí programu sesterské sekce bude posterová část.

Společenský večer proběhne 21. listopadu 2015 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus.

Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace na www.akutne.cz.

Platinoví partneři

Zlatí partneři

 
Program konference ke stažení 

 


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET