Reportáž z RESUSCITATION 2015 - European Resuscitation Council

Reportáž z RESUSCITATION 2015 - European Resuscitation Council

6. 11. 2015 Jana Crhová

29.10.-31.10.2015 proběhl Evropský kongres resuscitace v Praze, kde byly představeny nové Guidelines in the Resuscitation. Na takové úrovni se kongresy konají 1 x za 5 let v evropských metropolích a uvádějí nové změny v postupech resuscitace pro další pětileté období.

Klíčová slova: KPR, ERC, Praha, Guidelines 2015

Česká resuscitační rada zorganizovala první den dopoledne přednášky v českém jazyce, kde byly výborně zpracované všechny změny a novinky v resuscitaci. Sympozium zahájil MUDr. Anatolij Truhlář z Hradce Králové úvodem s přiléhavým názvem „Vaše ruce mohou zachránit více životů s novými postupy“. Mgr. Mathauser ve sdělení o základní neodkladné resuscitaci a defibrilaci konstatoval, že změny v doporučených postupech jsou tentokrát minimální.  Z důležitých opatření vyzvedl: TANR = telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Dále trvá při laické resuscitaci „hands only CPR“, při resuscitaci zdravotníky se nemění poměry dechů k CPR 30 : 2 (děti 15 : 2). Hloubka stlačení hrudníku 6 cm u dospělých, 5 cm u dětí, 4 cm u kojenců.

MUDr. Kasal pokračoval přednáškou o rozšířené neodkladné resuscitaci, kde opět zazněla nová doporučení. „ Změny jsou tak malé, že provádění KPR dle Guidelines 2010 neznamená, že může být pro pacienta nebezpečná nebo málo účinná.“  Přerušení resuscitace pro nezbytné úkony a defibrilační výboj musí být menší než 5 vteřin. Ostatní doporučení jsou víceméně zdůrazňována, v lékové strategii nejsou změny. Důraz je kladen na monitoraci, kapnometrii. „Provádění srdeční masáže u pacientů s funkčním oběhem pacienty pravděpodobně nijak nepoškodí. Naopak opožděná diagnostika a resuscitace snižuje jejich naději na přežití.

Dále zazněla přednáška MUDr. Truhláře o specifických situacích (KPR pro hypoxii, iontový rozvrat, hypotermii, hypovolémii, anafylaxi, těhotenství, otázka thorakotomie, thorakostomie, řešení pneumothoraxu, NZO při sportu, zdrav. zařízení, v letadle, tonutí, laviny, zasažení bleskem atd..)

Výborné sdělení o poresuscitační péči měla MUDr. Černá, v nových doporučeních se klade důraz na urgentní koronarografii a PCI, místo hypotermie cílená regulace tělesné teploty do cílové 36 °C, místo 32-34 °C, prognózování pacientů s multimodální strategií a časovým odstupem důraz na rehabilitaci po přežití,  systematickou organizací následné péče a aktivním vyhledáváním kognitivních a emočních poruch.

MUDr. Rozsíval a MUDr. Straňáková přednesli sdělení o resuscitaci dětí,  novorozence a poporodní  péči, zde upozornili na sjednocení vdechu s postupy pro dospělé 1 sec., hloubka stlačení 5 cm., zdůraznění opatrného podání tekutin u kriticky nemocných dětí, kardioverze: první výboj 1J/kg, další 2J /kg.,zdůraznění podobnosti postupu u dětí a dospělých, prevence horečky a cílená regulace teploty, jen mírná hypotermie nebo normotermie, neexistuje žádný prediktor výsledku resuscitace. Dětská resuscitace se zahajuje 5 umělými vdechy (1 sec). Tracheální podání léků je opuštěno, preferuje se intraoseální podání. U novorozenců je kladen důraz na normální teplotu 36,5-37,5 °C, závažná hypotermie od 32 °C. Balení do plastikových vaků, vyhřátá lůžka, indikace intubace a minimalizace podávání O2 a zároveň detekce CO2.

Pěkná a vtipná přednáška se týkala první pomoci (MUDr. Štěpánek), u krvácení nejsou již preferovány tlakové body, nejúčinnější se jeví tlak v ráně, důležité rozpoznání CMP (FAST), podání 150 až 300 mg acylpyrinu při bolesti na hrudi, adrenalin při anafylaxi aj. 

České přednášky končily ve 13 hod. a obsáhly nejdůležitější změny a postupy. Odpoledne pokračovaly přednášky v anglickém jazyce.

Další dny probíhal kongres v angličtině, zaznívaly zde v různých obměnách podobná témata, pro resuscitaci jak v terénu, tak v nemocnicích. Všechna sdělení měla vysokou úroveň obsahově i technicky (videosekvence, grafika, názornost atd.). Velký důraz byl kladen na výuku již od dětského věku, ve školách, při zájmových aktivitách apod. Firemní prezentace umožňovaly osobní vyzkoušení pomůcek i vlastní kvality resuscitace (monitory počítají frekvence, hloubky stlačení, kvalitu resuscitace.), intraoseální vstupy, videolaryngoskopy aj. Existují fantomy určené i pro výuku dětí ve školách, v Belgii, Dánsku dle sdělení asi běžně používané.

Třetí den pokračovaly přednášky a zároveň probíhaly workshopy, modely různých situací a jejich řešení, kde se hodnotily výkony a souhra jednotlivých týmů z různých států. K dispozici bylo množství modelů, řada přednášek byla orientovaná na děti a novorozence.

Kongres byl velkou inspirací pro výuku a praxi. Celkově byl kongres velmi přínosný nejen pro záchranáře, ale i pro nemocniční lékaře, neonatology, intenzivisty.

  • Nová...
    Nová...
  • Stará...
    Stará...
  • Výuka resuscitace na školách
    Výuka resuscitace na školách


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET