Kurz urgentní medicíny 2016 - program

Kurz urgentní medicíny 2016 - program

14. 3. 2016 ...sejdeme se na KUM 2016...

Vážení studenti 4. , 5. či 6. ročníku VL LF MU, dovolte nám Vás pozvat na již šestý ročník Kurzu urgentní medicíny konaného pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Kurz se uskuteční 16. – 17.  4. 2016 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.
Počet účastníku je omezen na 80 studentů 4. , 5. a 6. ročníku LF MU, kteří nebyli účastníky KUM v letech předchozích. 

Registrace proběhla 4. 4. 2016 ve 20:00 na portálu AKUTNĚ.CZ. Kapacita kurzu byla plně obsazena. Děkujeme za Váš enormní zájem a těšíme se s úspěšně zaregistrovanými s ID 1 - 80 na viděnou na KUM 2016.

Klíčová slova: kurz urgentní medicíny, AKUTNĚ.CZ, simulační medicína

Pořadatelé: AKUTNE.CZ, ARK FN USA, KARIM FN Brno, KDAR FN Brno, ZZS kraje Vysočina, p.o., ZZS JmK p.o., IFMSA-CZ
Koordinátor kurzu: MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Přihlášení studenti s přiděleným ID do 80 (včetně) budou účastníky kurzu, studenti s ID 81 a více budou náhradníky a budou osloveni organizátory kurzu  e-mailem v případě uvolnění místa některého z účastníků.

Teoretická část Kurzu urgentní medicíny 16. 4. 2016

Odborný garant teoretické části: MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

7:30 - 8:15

00:45

Registrace

8:15 - 8:30

00:15

Slavnostní zahájení kurzu (Dadák, FN USA, Doleček, FN Brno, Dominik, FN Brno, Gál, FN Brno, Novotný, ZZS kraje Vysočina, p.o., Zvolánek, ZZS JmK p.o., Šrámek, FN USA, Štourač, FN Brno a AKUTNĚ.CZ)

8:30 - 8:45

00:15

Úvod do problematiky oboru Urgentní medicína a medicína katastrof a její postavení v rámci systému lékařské péče v České republice (Zvolánek, ZZS JmK, p.o.)

8:45 - 9:20

00:35

První kontakt s pacientem – doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů (Zuchová, ZZS JmK, p.o.)

9:20 - 10:00

00:40

Hromadné neštěstí vč. třídění (Novotný, ZZS kraje Vysočina, p.o.)

10:00 - 10:10

00:10

Přestávka

10:10 - 10:35

00:25

Akutní stavy v gynekologii a porodnictví (Janků, FN Brno)

10:35 - 11:10

00:35

Polytrauma v NP (Doleček, FN Brno)

11:10 - 12:10

01:00

Přestávka na oběd

12:10 - 12:50

00:40

Letecká záchranná služba (Vaňatka, ZZS kraje Vysočina, p.o.)

12:50 - 13:20

00:30

KPR dle guidelines 2015 vč. anafylaxe (Doleček, FN Brno)

13:20 - 13:30

00:10

Přestávka

13:30 - 14:10

00:40

Hypotermie akcidentální, léčebná v PNP/NP (+KPR hypotermního pacienta, vyproštění z laviny) (Kubalová, ZZS JmK)

14:10 - 14:30

00:20

Specifika imobilizačních technik v traumatologii (Mach, FN Brno)

14:30 - 15:00

00:30

Šok dle ATLS (Kubalová, ZZS JmK, p.o.)

15:00 - 15:10

00:10

Přestávka

15:10 - 15:50

00:40

Alternativní zajištění dýchacích cest a i.v. přístupu (Kubalová, ZZS JmK)

15:50 - 16:10

00:20

Specifika traumatologie a chirurgie akutních stavů dětského věku (Plánka, FN Brno)

16:10 - 16:20

00:10

Přestávka

16:20 - 16:35

00:15

Přednemocniční péče o úrazy v maxilofaciální oblasti (Peřina, FN Brno)

16:35 - 17:15

00:40

Akutní stavy u dětí (epiglotitis, laryngitis), odlišnosti KPR dětí a novorozenců dle guidelines 2010 (Košut, FN Brno)

17:15 - 18:00

00:45

Intoxikace (Doleček, FN Brno)

Sobotní doprovodný program

Specifika úrazů a přednemocniční péče u „motorkářů“ – Korbička, Brančík
Seznámení s resuscitačním batohem – Kosinová
Vodní záchranná služba – Šrahulková

Praktická část Kurzu urgentní medicíny 17. 4. 2016

Odborný garant praktické části: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.

Začátek: 8:00 Konec: 18:20

Číslo stanoviště

Čas

 Název stanoviště

Místnost

 Vedoucí stanoviště

1

60 min

Dětská KPR

A11/211

Košut, KDAR, FN Brno

2a

40 min

ALS – léky, 3x 20 min.

Foyer A11/114

Dadák, ARK, FN USA

2b

20 min

Surgical Skills for Acute Situations

TBA

Plánka, KDCHOT, FN Brno

3

60 min

Vyproštění z vozidla

Park 2

Zuchová, ZZS JmK

4

60 min

Zajištění vstupu do cévního řečiště

A11/311

Kubalová, ZZS JmK, Koníčková

5

60 min

Sanitní vůz + imobilizace

Park 1

Štoudek, KDAR, FN Brno

Mach, KÚCH, FN Brno

6a

40 min

Difficult airway management- obtížné zabezpečení dýchacích cest ve scénáři cannot ventilate cannot intubate.

A11/333

Pelikán, Válková

 

6b

20 min

 AKUTNĚ.CZ (soutěžní stanoviště)

 A11/327

Gretz, ARO, Havlíčkův Brod

Provazníková, KAPIM, Ústí nad Labem

7

60 min

Porod v terénu (simulátor)

A11/228

Lacková, GPK, FN Brno

8

60 min

Pokročilý simulátor METI® (Scénář PNP a NP)

A11/234

Doleček, KARIM, FN Brno

 

Partneři kurzu

  


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět