Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let zveřejněnou v roce 2015

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci zdravotnického pracovníka do 35 let zveřejněnou v roce 2015

19. 4. 2016 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Nadační fond AKUTNĚ.CZ se prostřednictvím své správní rady rozhodl podpořit mladé lékaře a zdravotnické pracovníky v České republice v jejich publikační činnosti a odměnit jejich úsilí na poli vědy a výzkumu. Vyhlašujeme tedy soutěž o nejlepší publikaci autora do 35 let v roce 2015. 

Podmínky

Klíčová slova: NF AKUTNĚ.CZ, publikace, vědecká činnost

Podmínky:

  1. Přihlásit se může zdravotnický pracovník, který je prvním autorem publikace in extenso a v roce 2015 nepřekročil věk 35 let.
  2. Publikace je tematicky zaměřená na anesteziologii, algeziologii, intenzivní nebo urgentní medicínu nebo vzdělávání v těchto oborech. Ve sporných případech rozhodne hodnotící komise.
  3. Pracoviště autora uvedené v publikaci musí ležet na území České republiky.
  4. Publikace in extenso je napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.
  5. Přihlášený publikoval svůj článek v periodiku indexovaném v databázi Scopus nebo Web of Science.
  6. Publikace byla zveřejněna tiskem či elektronicky (či E-pub Ahead of Print) v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015.
  7. Přihlášená publikace nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended abstract), a to ani v případě, že je indexována v jedné z výše zmíněných databází.

Termín pro přihlášení prací je do 30. 6. 2016 23:59 emailem na: sekretariat@akutne.cz, přílohou emailu bude plný text práce ve formátu .pdf v publikované verzi. 

Hodnotící komise bude složená ze zástupců SR NF AKUTNĚ.CZ a dalších významných osobností oboru nominovaných SR NF AKUTNĚ.CZ.

Vítězná práce bude oceněna cenou finanční nebo věcnou odpovídající 20 000 Kč. Slavnostní předání ceny bude realizováno v rámci slavnostního zahájení VIII. konference AKUTNĚ.CZ 19. 11. 2016.


Zpět