Odborný program a registrace VIII. konference AKUTNĚ.CZ

Odborný program a registrace VIII. konference AKUTNĚ.CZ

9. 11. 2016 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny, na již VIII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 19. listopadu 2016 opět v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Klíčová slova: konference, AKUTNĚ.CZ, posterová sekce, workshopy

Odborný program v PDF 

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Pediatrická anestezie a intenzivní péče, Tipy a triky při život zachraňujících výkonechZajímavé kazuistiky na porodním sále. Samozřejmostí jsou i prakticky zaměřené workshopy.

Registrace na konferenci byla ukončena 6. 11. 2016. tešíme se na viděnou se všemi účastníky 19.11.2016 v Brně!

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlašte se prosím skrze registrační formulář či po ukončení registrací zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

Poděkování partnerům VIII. konference AKUTNĚ.CZ

VIII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 19. 11. 2016
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

VIII. KONFERENCI ZAJIŠŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

VIII. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

Lékařská sekce - Aula (paralelní přenos do místnosti A11/205)

Vědecký výbor: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Pavel Dostál, Jarmila Drábková, Tomáš Gabrhelík, Roman Gál, Viktor Kubricht, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Václav Vobruba

Organizační výbor: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová,  Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec

7:30 - 8:00 Registrace

8:00 - 8:30 Slavnostní zahájení

8:30 - 9:45 Hot topics

Předsedající: Karel Cvachovec, Jarmila Drábková, Pavel Ševčík

 • Cvachovec Karel (Praha): Proč si zvolit obor anesteziologie a intenzivní medicína
 • Ševčík Pavel (Ostrava): Motivace v oboru AIM aneb Jak udržovat vnitřní plamen a nevyhořet či nevyhasnout
 • Drábková Jarmila (Praha): Novinky a výhledy v oboru AIM v širším multioborovém vnímání

10:10 - 11:25 Intenzivní péče

Předsedající: Václava Adámková, Jan Beneš, Roman Kula

 • Kula Roman (Ostrava): ARDS - co se za 50 let změnilo a co by se mělo změnit
 • Beneš Jan (Plzeň): Iniciální péče o septického pacienta
 • Adámková Václava (Praha): Klinická mikrobiologie - jeden z pilířů multioborové spolupráce u kriticky nemocného pacienta.

12:30 - 13:45 Varia I

Předsedající: Pavel Dostál, Bronislav Stibor, Roman Škulec

 • Stibor Bronislav (Baden bei Wien, Rakousko): Analgosedace kriticky nemocných - jak správně postupovat?
 • Škulec Roman (Ústí nad Labem): Jak vidím urgentní medicínu
 • Dostál Pavel (Hradec Králové): Moderní trendy v umělé plicní ventilaci

14:10 - 15:25 Varia II

Předsedající: Vlasta Dostálová, Tomáš Gabrhelík, Roman Gál

 • Gabrhelík Tomáš (Zlín): Pooperační bolest - nová doporučení
 • Gál Roman (Brno): Současná doporučení pro teplotní management v poresuscitační péči
 • Dostálová Vlasta (Hradec Králové): Perioperační osmoterapie

15:30 - 16:00 Slavnostní zakončení

Paralelní sekce - A11/334 (paralelní přenos do místnosti A11/305)

9:00 - 10:30 Pediatrická anestezie a intenzivní péče

Předsedající: Václav Vobruba, Jozef Kőppl

 • Vobruba Václav (Praha): Zkušenosti s ECMO programem u dětských pacientů
 • Kőppl Jozef (Bratislava, Slovensko): Specifika dětské resuscitace a poresuscitační péče dle guidelines ERC 2015
 • Zaoral Tomáš (Ostrava): Problematika eliminačních metod v dětském věku
 • Rozsíval Pavel (Hradec Králové): Rizika lékových chyb v dětské intenzivní medicíně

11:00 - 13:30 Tipy a triky při život zachraňujících výkonech

Předsedající: Michal Otáhal, Karel Pelikán

 • Otáhal Michal (Praha): Proč se opakovat? Protože opakování je matka moudrosti a zručnosti
 • Dadák Lukáš (Brno): TIPS and TRICKS … v predikci DAM, možnosti a algoritmy
 • Herda Pavel (Praha): TIPS and TRICKS … ve fibrooptické intubaci
 • Pelikán Karel (Rakousko): TIPS and TRICKS … v supraglotickém zajištění DC – LMA
 • Otáhal Michal (Praha): TIPS and TRICKS … v  infraglotickém zajištění  DC – koniotomie, BACT
 • Kubalová Jana (Brno): TIPS and TRICKS … při intraoseálním přístupu

14:00 - 15:30 Zajímavé kazuistiky na porodním sále

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP  

Předsedající: Jan Bláha, Radka Klozová, Dagmar Seidlová

 • Štourač Petr (Brno): Klíčové informace poskytnuté studií OBAAMA-INT
 • Kosinová Martina, Macková Adéla (Brno): Celková anestezie u císařského řezu tak trochu jinak – Kazuistiky dvou rizikových rodiček
 • Nosková Pavlína (Praha): Příběh malé ženy, nad kterým zůstává rozum stát aneb kde je lékař malý pán ...
 • Bláha Jan (Praha): Ruptura aorty na porodním sále - je nějaká šance?
 • Seidlová Dagmar (Brno): Průběh peripartálního období u rodičky s apalickým syndromem

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka abstrakt 7. 11. 2016)

Přihlášku do posterové sekce: odeslání finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 7. 11. 2016. Jako předmět zprávy uveďte "Poster - lékařská sekce". Každý účastník, jež bude prezentovat poster v sekci Medically challenging cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma.

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:30 až 12:30 u svého posteru k zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:25.

Společenský večer proběhne 19. listopadu 2016 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus. Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace na www.akutne.cz.

Workshopy - registrace bude spuštěna 17. října 2016 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Sesterská sekce - A11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová (předseda), Erna Mičudová, Jitka Zemanová, Petra Juřeníková, Branislav Moravčik, Eliška Filipů

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Hana Blatnerová, Jana Toufarová

8:20 - 8:50 Registrace

8.50 - 9.10 Slavnostní zahájení

9.15 - 10.25 Varia I

Předsedající: Petra Juřeníková, Marta Kolářová, Erna Mičudová

 • Špačková Jana (Brno): Porty
 • Adamcová Martina, Langová Marta (Brno): Výroba a expedice transfuzních přípravků
 • Kopečková Kamila, Richterová Pavla (Brno): Allogenní a autologní odběry krve
 • Špačková Jana (Brno): PICC katétry

10.45 - 11.55 Urgentní stavy

Předsedající: Jana Flajšingrová, Jana Jahodová, Romana Pochylá

 • Bauerová Simona (Brno): Masivní krevní náhrady
 • Kameníková Miloslava (Brno): Urgentní stavy na porodním sále
 • Jataganzidis Dimitris, Grim Tomáš (Ostrava): Transport pacienta na ECMO
 • Pochylá Romana (Brno): Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace a první pomoc (TANR a TAPP)

13.05 - 14.15 Vzdělávání

Předsedající: Ivana Kupečková, Jana Nekudová, Andrea Pokorná

 • Stern Michael (Praha): Význam simulací v intenzivní péči
 • Svobodová Veronika (Brno):  Simulace ošetřovatelské péče u akutní CMP
 • Nekudová Jana (Brno): Chce vysokoškolsky vzdělaná sestra skutečně jen šéfovat?
 • Pytel Mario (Brno): V jednotě je síla

14.35 - 15.45 Varia II

Předsedající: Eliška Filipů, Renáta Zoubková, Branislav Moravčík

 • Šilgeraiová Ilona, Filipů Eliška (Brno): Anestezie u vrozených vývojových vad
 • Gahérová Ivana, Slovíková Karin (Ostrava): Awake operace
 • Peřan David, Husárek Vladimír, Vařeková Vlasta (Brno): Netechnické dovednosti v KPR
 • Nečasová Věra (Brno): Varicellová meningitida

Součástí programu sesterské sekce bude posterová část.


Komentáře, diskuse

Nové téma | rozbalit vše | sbalit vše


Zpět