Nový výukový algoritmus: Anestezie novorozence

Nový výukový algoritmus: Anestezie novorozence

28. 9. 2017

S posledními minutami svátečního dne vám jako dárek přinášíme nový výukový algoritmus Anestezie novorozence! Ponořte se do problematiky operace pylorostenozy, kompenzace pacienta a záludností anestezie u těch nejmenších.

Klíčová slova: novorozenec, pylorostenoza, zvracení, intubace, úvod do anestezie

Anestezie novorozence


 2017

MUDr. Martina Klincová, Kristýna Dvořáková, Marie Bartošíková

Novorozenec má řadu anatomických i fyziologických odlišností, a proto má i anestezie svá specifika. Pokud jde operaci odložit, raději vyčkáme alespoň do kojeneckého období. Existuje ovšem mnoho situací, kdy je okamžitá operace nevyhnutelná- vrozené vývojové vady, akutní stavy apod. V těchto případech starost o novorozence přebírá specializované pracoviště, kde mají s péčí o novorozence větší zkušenosti. V algoritmu se setkáte s pylorostenózou, poměrně častou kongenitální vývojovou anomálií (2-5/1000 novorozenců), která způsobuje poruchu pasáže gastrointestinálním traktem.

review-photo

MUDr. Zuzana Řeháčková vedoucí lékař úseku dětské anestezie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Operace a anestezie novorozence včetně následné péče je indikována na specializovaných pracovištích s odpovídajícím technickým a personálním zázemím. Algoritmus pro anestezii novorozence pro operaci pylorostenózy plně respektuje klinickou situaci a literární  doporučení pro vedení  anestezie u novorozence. Odsátí žaludečního obsahu živící sondou bezprostředně před úvodem do anestezie důrazně doporučuji. Po té je při těsné pylorostenóze riziko regurgitace žaludečního obsahu minimální. Úvod do anestezie a zajištění dýchacích cest je zvoleno správně, osobně preferuji inhalační úvod. Anestezie je vedena především inhalačními anestetiky, podle gestačního stáří u starších novorozenců možno s opatrností použít i malou dávku krátce působících opiodů v úvodu anestézie (Alfentanil cca 2-4 ug/kg, Sufentanil 0,05ug/kg). Použití svalových relaxancií není většinou nutné, pokud se pro ně z nějaké indikace rozhodneme, pamatujeme na nižší svalovou hmotu a prolongovaný účinek spojený s prodlouženou eliminací u novorozenců. Při řízené ventilaci novorozence je správně uvedena PCV jako prevence volumo a baro traumatu. Dbáme na minimalizaci nastaveného mrtvého prostoru (filtry, spojky) a dostatečnou alveolární ventilaci. Gratuluji k vytvoření algoritmu, který velmi dobře modeluje klinickou situaci a jistě bude dalším edukačním přínosem. 

GAŠPAREC, Peter. Princípy detskej anestézie. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-340-0.

BUTTERWORTH, John F., David C. MACKEY a John D. WASNICK. Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. 5th ed. New York: McGraw-Hill Medical, c2013. ISBN 978-0-07-181669-4.

BARASH, Paul G., Bruce F. CULLEN a Robert K. STOELTING. Klinická anesteziologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.

DUKE, James. Duke's Anesthesia Secrets. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2015. ISBN 978-0-323-24977-5

http://emedicine.medscape.com/article/937263-treatment

http://www.anaesthesiauk.com/article.aspx?articleid=100619

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pan.12633/full

vloženo: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 15. 5. 2020

Zpět


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET