ESA Council Meeting a Focus Meeting on Regional Anaesthesia 2017, 8. - 10. 11. 2017, Tel Aviv, Izrael

ESA Council Meeting a Focus Meeting on Regional Anaesthesia 2017, 8. - 10. 11. 2017, Tel Aviv, Izrael

12. 11. 2017 Petr Štourač

V časném listopadu, který se v oblasti Středozemního moře rozhodně nedá označit jako sychravý, se sešli zástupci jednotlivých členských zemí Evropské anesteziologické společnosti (ESA), aby v letošním druhém a posledním jednání projednali některé důležité aspekty týkající se anesteziologické Evropy.

Klíčová slova: Focus meeting, ESA, Tel Aviv

Všechny přítomné srdečně přivítal současný prezident ESA prof. Zeev Goldik z izraelské Haify. Hned na úvod se netradičně rozloučil a po krátkém zhodnocení jeho funkčního období charakterizovaného především ekonomickou stabilizací ESA byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Od roku 2018 bude zvoleným prezidentem ESA prof. Stefan de Hert, předchozí vědecký sekretář ESA z belgických Antverp. Neméně dojemné bylo loučení se sekretářem ESA Jannicke Mellin-Olsen, se kterou se budeme nadále moci vídat ve funkci prezidentky světové federace anesteziologických společností (WFSA). Je potěšitelné, že v roce 2020 bude kongres WFSA v Praze.

Ze zajímavých skutečností, které během intenzivního jednání zazněly, vybírám jen několik.

Aktuálně má ESA 5 055 aktivních, tedy plnohodnotných, členů. Potěšitelný je meziroční 245% nárůst členů ve statutu Trainee, kterých je aktuálně 2 488. Associate Members jednotlivých anesteziologických společností je 27 951 a jednou z větších společností v tomto výčtu je naše ČSARIM.

Letošní kongres Euroanaesthesia 2017 ve švýcarské Ženevě byl hodnocen kladně, jakkoli došlo k výraznému poklesu účastníků (5132), který byl vysvětlen především ekonomickou náročností Švýcarska. Více než 25 % účastníků bylo mimoevropských. Česká stopa tvořila 56 účastníků a z evropských zemí jsme se co do počtu umístili na 17. místě. Velmi kladně byla hodnocena činnost Trainee Committee, při soukromém rozhovoru s jejími představiteli, kde jim byl představen projekt AKUTNĚ.CZ, hodnotili vysoce zejména aktivitu a angažovanost českých a slovenské zástupkyně (dr. Klincová, dr. Trčková, dr. Janíková).

V rámci diskuze vystoupil prof. Kai Zacharowski z německého Frankfurtu s příspěvkem týkajícím se vzniku 27 členného European Board of  Intensive Care Medicine (EBICM), který by mohl tvořit určitou protiváhu ESICM s vlivem na UEMS. Následující diskuze nebyla příliš konsenzuální a byl kritizován zejména princip obsazování míst v EBICM.

Dalším diskuzním příspěvkem bylo zamyšlení nad místy konání Euroanaesthesia a Focus Meeting. U Euroanaesthesie je nynější strategie pořádat kongres vždy v EURO zóně ve velkých městech s dobrou leteckou obslužností i do mimoevropských destinací.  V souladu s touto politikou se v letech 2018-2022 sejdeme v dánské Kodani, rakouské Vídni, španělské Barceloně, francouzské Paříži a německém Berlíně. Tato skutečnost byla kritizována zástupci zemí mimo EURO zónu, zejména pro netransparentnost vzniku tohoto pravidla. Focus Meeting, který je určitým podzimním doplňkem pak bude možné pořádat i v dalších zemích/městech, například v následujícím roce to bude bulharská Sofia a italský Řím. Absence místa pro Focus Meeting v roce 2020 a nejistý výhled Barcelony dává určitou příležitost pro Prahu.

Následovala fokusovaná diskuze na konkrétní ožehavá témata našeho oboru: genderová diverzita, kontinuální vzdělávání a název společnosti.

Zástupkyně týmu GEDII prezentovala problematiku vlivu genderové diverzity na výkonnost anesteziologického týmu profesně i vědecky. Problematika vyvolala zájem a do projektu jsme se zapojili, jakkoli v rámci focus group diskuze nepanovalo přesvědčení, že genderová problematika je v anesteziologických týmech problémem klíčovým.

Jedna ze skupin diskutovala problematiku celoživotního vzdělávání a požadavku na periodickou revalidaci v rámci poatestačního vzdělávání. Byly prezentovány systémy celoživotního vzdělávání. Od neexistujících, přes ty, které svým charakterem odpovídají systému celoživotního vzdělávání ČLK až po striktní přezkušování, které se etablovalo v Maďarsku. Jako zaklínadlo se diskuzí linula jednoduchá mantra stran zvýšení pacientské bezpečnosti po zavedení revalidace. Jak poznamenal autor tohoto sdělení, tvrdá data pro tuto skutečnost však neexistují a je otázkou, zda zatěžovat systém extrémními požadavky bez jasného benefitu. Nejschůdnější pro celoevropské zavedení se tak zdá cesta, kterou známe ze získávání diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, avšak bez voluntarismu, který je u nás aktuálně v této oblasti zaveden.

Poslední skupina pod vedením charizmatického Kaie Zacharowského probírala, zda obohatit název společnosti o intenzivní medicínu. Vzhledem k charakteru naší práce nebylo příliš hlasů proti, jen bylo poukazováno, že zatímco anesteziolog je terminus technicus pro soubor činností v anestezii, perioperační medicíně, intenzivní medicíně, medicíně kriticky nemocných a v léčbě bolesti, tak přidáním intenzivní medicíny do názvu společnosti by mohla odborná společnost získat nesprávný dojem, že na ostatní činnosti jsme zanevřeli.

Gala Dinner proběhl ve velmi důstojném prostředí tel avivského veslařského klubu, kde hrála revivalová Beatles kapela, které zdatně na saxofon vypomáhal prezident Goldik.

V následujících dvou dnech setkání pokračovalo vlastním odborným setkáním takřka 300 anesteziologů nad tématem regionální anestezie v perioperačním období. Setkání dominovalo velké množství workshopů, což je naprosto jasný a dominantní směr v postgraduálním vzdělávání v této oblasti. Po úvodních slovech zástupů ESA a izraelské anesteziologické společnosti následovaly v rychlém sledu souhrnné postgraduálně laděné přednášky týkající se celého spektra námi poskytovaných blokád od neuroaxiálních k lokálním a technik. Místo samozřejmě měly i témata kontroverzní, se kterými se každodenně setkáváme.

Proč má blokáda nefunguje? Proč blokáda obtěžuje?  Jak zapadají blokády do konceptu ERAS? Je bezpečné podávat blokádu s UZ u anestezovaného pacienta?

To je jen malý výčet z kontroverzních témat. Jednoduše jsme se nenudili a současně získali náměty k zamyšlení do každodenní praxe.

To, co nelze vyjádřit slovem či písmem, tedy impresivní atmosféru Tel Avivu a Old Jaffa, jsem se pokusil zachytit alespoň částečně na reportážních fotografiích.

… sejdeme se na Euroanaesthesia 2018 v Kodani a Focus Meeting 2018 v Sofii …


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET