Prof. Terry Poulton vystoupil v Brně

7. 12. 2017 Petr Štourač

V rámci realizace projektu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity vystoupil na půdě univerzitního kampusu Bohunice řádný profesor londýnské St. George’s University a bývalý proděkan pro e-learning Terry Poulton.

Klíčová slova: ...sejdeme se v SIMU...

Před takřka zaplněnou posluchárnou prezentoval velmi poutavou a atraktivní formou zapojení simulací s nízkou mírou věrnosti do pregraduální výuky. Postupně odlišil různé formy virtuálních pacientů a možné podoby jejich použití. Dále zdůraznil význam těchto simulací ve výuce klinického rozhodování a následné prevenci medicínských chyb. Zapojení scénářů virtuálního pacienta do simulací s vysokou mírou věrností tvořilo další část jeho přednášky. V poslední části prezentace ukázal několik úspěšných  implementací simulací do pregraduálního kurikula s integrací celého spektra simulační výuky. Již dlouhotrvající potlesk a následná široká diskuze dávaly tušit, že přednáška prof. Poultona byla pro brněnský tým lékařské fakulty vítanou inspirací do další práce na projektu simulačního centra.


Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET