NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2019 - vol. 2

NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2019 - vol. 2

28. 6. 2019 ...sejdeme se u algoritmů...

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší dárek k začátku letních prázdnin: druhou dávku tentokrát 4 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2018/2019. Na tvorbě celkem 14 algoritmů, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 20 lékařů a 25 studentů. Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Klíčová slova: virtuální pacient, interaktivní algoritmus, scénář, serious game

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe!

Kardioanestezie

MUDr. Peter Kľúčovský, Sabina Baumlová, Artem Fatkhutdinov
Smyslem algoritmu Kardioanestezie je poukázat na specifika tohoto oboru, se kterými se běžně anesteziolog nesetká. Jednou ze zvláštností je využití MTO (mimotělního oběhu) pri kardiochirurgických výkonech. Součástí jsou i operace na otevřeném hrudníku, aplikace plegických roztoků, preparace cév či přišití epimyokardiální elektrody.

 

Péče o chronickou ránu

Mgr. Michaela Březovská
Příčina vzniku je modifikována více faktory, jako například fyziologické stárnutí kůže, přidružená onemocnění, nutriční stav, farmakoterapie, věk a jiné. Problematika chronických ran je považována tedy za problém multifaktoriální. Proto je nezbytné, aby bylo k léčbě ran přistupováno komplexně. Základním axiomem péče o pacienty je dbát na dodržování preventivních opatření. Proto chceme-li působit proti určitému jevu, musíme jej znát, znát také postupy, které vedou k identifikaci a následnému ovlivnění. Cílem tohoto algoritmu je seznámit řešitele se základními informacemi péče a léčby chronických ran v ošetřovatelské péči.

 

Přežití sepse - první hodina

MUDr. Marek Kovář, Lucie Bánovská, Veronika Kováříková
Sepse je život ohrožující dysregulovaná odpověď organismu na infekční podnět, která přetrvává i po odstranění tohoto podnětu. Sepse může probíhat velmi rychle a závažně, až pod obrazem septického šoku s multiorgánovým selháním a nutností podpory orgánových funkcí. Proto je nutné dbát na brzké rozpoznání tohoto kritického stavu a na včasné zahájení léčby. Při léčbě je kladen důraz na její zahájení během první hodiny od podezření na sepsi, abychom tak maximalizovali pacientovy šance na uzdravení.

 

Sufokace u dítětě

MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Tereza Kramplová, Jozef Sklenka
Vdechnutí potravy nebo cizího tělesa je častý život ohrožující stav zejména u dětí do 3 let, které nabývají schopnosti samostatného pohybu a učí se interakci s okolím. Postup řešení těchto případů má navíc řadu výrazných specifik, od pomoci při vykašlávání přes případnou resuscitaci až k nutné invazivní intervenci. Jak dát správně první pomoc a následně cizí těleso z dýchacích cest odstranit? Tímto algoritmem vás zveme k prožití modelové situace, se kterou se může setkat každý z nás.

 • Dekompresní nemoc
  Dekompresní nemoc
 • Difficult Airway Managenemt u dítěte
  Difficult Airway Managenemt u dítěte
 • Anestezie u endarterektomie ACC
  Anestezie u endarterektomie ACC
 • ERAS
  ERAS
 • Febrilní křeče
  Febrilní křeče
 • Hypo- a hyperkalémie
  Hypo- a hyperkalémie
 • Hyperstimulační syndrom
  Hyperstimulační syndrom
 • Invazivní zajištění kriticky nemocného - 2019
  Invazivní zajištění kriticky nemocného - 2019
 • Kardioanestezie
  Kardioanestezie
 • Operace v těhotenství
  Operace v těhotenství
 • PCA pumpa
  PCA pumpa
 • Péče o chronickou ránu
  Péče o chronickou ránu
 • Přežití sepse - první hodina
  Přežití sepse - první hodina
 • Sufokace u dítěte
  Sufokace u dítěte


Zpět