Cévní mozková příhoda

00:00

55 letý muž byl přivezen RZP do nemocnice. RZP byla přivolaná jeho manželkou v 17:10 hod, pro náhlou poruchu hybnosti pravostranných končetin a poruchu řeči. Je přítomna těžká hypertenze. Potíže jejího manžela trvaly přibližně 1 hodinu. Které postupy bychom měli na základě naměřených hodnot udělat jako první?

Zajištění žilního vstupu a při podezření na dechovou insuficienci podáme kyslík. Tlak se snažíme snížit maximálne na hodnoty 150/100mm Hg. Aplikace krystaloidů a glukózy.

Nesprávná odpověď

Špatně, protože tlak snižujeme maximálně do 185/110, aby nedošlo k prohloubení mozkové hypoperfúze. Glukózu nepodáváme pokud není hypoglykémie. Pokud je glykémie větší než 10 mmol/l, mohl by se zhoršit rozsah ischemického ložiska.


Zpět

Zajištění vitálních funkcí, podání kyslíku v případě hypoxie. Podání antiemetika, antikonvulziva, anxiolytika.

Nesprávná odpověď

Špatně. Při takto vysokém tlaku by mohlo dojít ke krvácení do oblasti ischemického ložiska. Kromě korekce tlaku maximálně do 185/110.


Zpět

Zajistit žilní vstup, podání kyslíku. Pokusit se o korekci krevního tlaku k hodnotám 180/110 mmHg.

Správná odpověď

Správně, protože na základě guidelines při tlaku nad 220/120 mmHg, je vhodné použít antihypertenziva a zároveň tlak snižovat pomalu (maximálně do hodnot 185/110 mmHg), kvůli riziku hypoperfúze mozku. Saturace by se měla držet nad 95 %.


Pokračovat

Zajištění žilního vstupu a podání kyslíku při známkách hypoxie. Co nejrychlejší snížení tlaku k normálním hodnotám (120/70).

Nesprávná odpověď

Špatně, protože snižování hodnoty TK musí být v úvodní fázi CMP opatrné. Pokud snížíte TK k normálním hodnotám, poklesne perfúzní tlak krve v mozku a dojde k výraznému rozšíření mozkové ischémie. Cílem je dosažení arteriální normotenze až během 3-7 dnů.


Zpět

?

Nápověda

ICHS - ischemická choroba srdeční; RZP - rychlá zdravotnická pomoc (posádka bez lékaře); ASA - kyselina acetylsalicylová×
 
DF

10/min

TF

84/min

SpO2

91 %

TK

245/136 mmHg

EKG

není k dispozici

Vyšetření:
Anamnesticky se léčí se středně těžkou hypertenzí a ICHS. Nyní při vyšetřování RZP zjištěna fibrilace síní. Z léků užívá ASA (100mg/den), amlodipin (5mg/den). Pacient je dlouholetý kuřák, chodí pravidelně několikrát za týden do hospody.

Gly

výsledky

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici