Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr - 2011

00:00

Přicházíte k pacientovi, kterému je potřeba zavést centrální žilní katetr pro měření tlaku v zaklínění. Při kanylaci centrální žíly budeme volit žíly v následujícím pořadí.

Jako první volíme vena jugularis interna, poté vena jugularis externa a jako poslední variantu vena subclavia.

Správná odpověď

Tento postup je správný, Postupujeme od žíly s nejsnadnější punkcí a s nejnižším rizikem komplikací.


Pokračovat

Jako první volíme vena jugularis externa , poté vena subclavia a jako poslední variantu vena jugularis interna.

Nesprávná odpověď

Tento postup je špatný, Postupujeme od žíly s nejsnadnější punkcí a s nejnižším rizikem komplikací. V. jugularis externa následuje až jako druhá v pořadí, z důvodu existence chlopní, bránících v přístupu do horní duté žíly


Zpět

Jako první volíme vena subclavia, poté vena jugularis externa a jako poslední variantu vena jugularis interna .

Nesprávná odpověď

Tento postup je špatný, Postupujeme od žíly s nejsnadnější punkcí a s nejnižším rizikem komplikací. U v. subclavia je relativně vysoká četnost komplikací, hlavně nebezpečí pneumothoraxu. Zrovná vám se to stalo protože jste mladý a nezkušený... Váš pacient bohužel zemřel, protože jste nezvládl ani ten pneumothorax.


Zkusit znovu Pohřbít pacienta

 
DF

není k dispozici

TF

není k dispozici

SpO2

není k dispozici

TK

není k dispozici

EKG

není k dispozici

 

Gly

není k dispozici

ABR

není k dispozici

KO

není k dispozici

iontogram

není k dispozici