SIADH a hyponatremie

MUDr. Jan Hudec, Miriam Šipošová, Kristýna Cihlářová

Syndrom neadekvátního vylučování ADH - antidiuretického hormonu je syndrom objevující se po úrazech, operacích nebo infekcích mozku. Vylučování ADH způsobuje v organismu zadržování vody a tak i snižování plasmatické hladiny sodíku. Existují mnohé různé příčiny hyponatremie, které se výrazně liší v jejich klinickém řešení. Proto je pro lékaře důležité příčinu hyponatremie co nejdříve rozpoznat a navrhnout správnou terapií. Tento algoritmus Vás provede diferenciální diagnostikou hyponatremie a následnými možnostmi terapie.

review-photo

MUDr. Ľudmila Trejbalová lékař, I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica akademika Ľudovíta Dérera, Bratislava, Slovensko

Hyponatrémie představuje jednu z nejčastějších laboratorních deviací, se kterými se můžeme setkat u kriticky nemocných pacientů. Je spojena s vyšší mortalitou a morbiditou, proto je nutné správně a rychle identifikovat příčinu tohoto stavu. Tento algoritmus zdůrazňuje nutnost zhodnocení osmolality plasmy a moči, dále odpadů sodíku do moči a také možnosti posouzení objem extracelulární tekutiny. Po správné diagnostice názorně provází jeho řešitele léčbou hyponatrémie se zaměřením na terapii SIADH podle evropských doporučení.  

SILBERNAGL, Stefan a DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X.

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117

JISKRA, Jan. Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, 10. 5. 2012, 14(8), 6 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/09/05.pdf

VODIČKA, Michal.Osmotický demyelinizační syndrom. Neurologie pro praxi [online]. 2017, 8(3), 6 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2017/03/11.pdf

HAVRÁNEK, Jiří, Markéta RÁROVÁ, Vítěslav DEDEK a Pavel HEINIGE. Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem. Pediatrie pro praxi [online]. 2008, 9(2), 2 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: http://www.pediatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3203&magazine_id=4

vloženo: 1. 7. 2018 | poslední úpravy: 28. 5. 2020

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET