Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

MUDr. Michaela Richtrová, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Jana Šoltysová, Michal Reška

Rozštěpy obličeje patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Prvotní zachycení je možné již prenatálním screeningovým vyšetřením a jejich nález není indikací k ukončení těhotenství. Současné možnosti léčby zabezpečují malý, téměř žádný hendikep v dospělosti. Chirurgická léčba a anesteziologické řešení těchto vad má svá specifika. Algoritmus seznámí řešitele s průběhem léčby pacienta s celkovým rozštěpem, provede jej perioperačním managementem jednotlivých rekonstrukčních výkonů a obeznámí jej s multioborovým přístupem k dané problematice.

review-photo

MUDr. Oliver Petrík, Ph.D. Přednosta, II. Klinika pediatrické anestezie a intenzivní medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Slovensko

Vybrané téma je vysoce aktuální, jelikož pozorujeme nárůst v počtu dětí s uvedenou vývojovou vadou střední části tváře. Posuzovaný algoritmus je dobře zpracovaný a vychází z denní praxe. Při jeho dodržování je možné se vyvarovat nejčastějším chybám. Bude-li algoritmus dodržováný zabezpečíme tím efektivní léčebný postup pro pacienty. Jednotlivé kroky jsou srozumitelně vysvětleny, vysvětlují správný postup a zároveň vysvětlují proč jisté postupy mnohdy historicky zaužívané jsou nesprávné a jaké riziká přináší. Celkově uvedený algoritmus hodnotím positivně, nakolik do problematiky manažmentu dětí s rozštěpovou vadou obličeje přináší aktuální poznatky. Manažment dětí s jakýmkoliv zdravotním problémem vyžaduje skloubit medicínskou problematiku s špecifiky dětského věku a zároveň ve správne míře do řešení zapojit také rodiče. Přesně tenhle pohled přináší uvedený algoritmus a může sloužit nejen zdravotníkům, kteří se uvedenou problematikou zabývají, ale také i širší odborní a případně i laické veřejnosti.

PARDO, JR., Manuel a Ronald D. MILLER. Basics of anesthesia. Seventh edition. Canada: Elsevier, 2018. ISBN 978-0-323-40115-9.

WikiSkripta

WikiSkripta

vloženo: 31. 10. 2021 | poslední úpravy: 11. 12. 2021

Zpět

Platinoví partneři

Zlatí partneři

Další partneři

Adresa:

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719
Spisová značka: N 347
vedená u rejstříkového soudu v Brně

Kontakt:

Číslo účtu: 555 000 100/5500 (Raiffeisenbank)
Telefon: +420 728 573 580
(pracovní dny Po–Pá 15:00–17:00)
E-mail: sekretariat@akutne.cz

Nastavení cookies

AKUTNĚ.CZ ISSN 1803-179X

Lidé | Spolupráce a odkazy | Sponzoři

Vytvořil Institut biostatistiky a analýz LF MU

Edukační portál AKUTNĚ.CZ je součástí vzdělávacího obsahu sítě lékařských fakult MEFANET