Odborný program a registrace XI. konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XI. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Součástí programu je i posterová sekce.

Registrace na letošní konferenci byla již ukončena. Děkujeme Za váš zájem a těšíme se na viděnou v Brně.

V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Odborný program konference 

Poděkování partnerům XI. konference AKUTNĚ.CZ

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Dětská anestezie a intenzivní péče, POJĎTE SI HRÁT!!! aneb HRAČKY pro anesteziology, Porodnická anestezie a analgezie, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů a samozřejmě nelékařská paralelní sekce. Nedílnou součástí sobotního programu je i posterová sekce v lékařské i nelékařské sekci konference.

Registrace na konferenci byla ukončena.

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlaste se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

XI. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 16. listopadu 2019
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

XI. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF Masarykovy Univerzity
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

 

XI. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16

Lékařská sekce – Aula A22

Vědecký výbor: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Deana Slovjaková, Tamara Skříšovská, Martina Klincová

7:30–8:00 Registrace

8:00–8:45 Slavnostní zahájení

8:45–10:00 Úvodní blok

Předsedající: Karel Cvachovec, Roman Kula st.

 • Karel Cvachovec (Praha): Bylo uplynulých 30 let revolučních i pro obor AIM? Speciální přednáška u příležitosti 30 let od Sametové revoluce
 • Jozef Klučka (Brno): TOP publikace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína
 • Roman Kula st. (Ostrava): Ach ta antibiotika...

10:20–11:35 Anesteziologie

Předsedající: Tomáš Vymazal, Michael Stern

 • Ivo Křikava (Brno): Ketamin, lék pro 21. století
 • Tomáš Vymazal (Praha): ERAS
 • Michael Stern (Praha): Přináší moderní technika vyšší kontrolu nad anesteziologickou péčí?

11:40–12:30 Posterová sekce prezentace kazuistik posterové sekce v prostorách koridoru UKB

(podrobné informace k posterové sekci viz níže)

12:30–13:45 Intenzivní medicína

Předsedající: Jan Beneš, Bronislav Stibor

 • Marcela Káňová (Ostrava): Management enterální výživy v intenzivní péči
 • Jan Beneš (Plzeň): Hodnocení fluid responzivity quo vadis?
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien, Rakousko): Léčba septického šoku – nové strategie na obzoru?

14:10–15:25 Varia

Předsedající: Pavel Ševčík, Roman Škulec

 • Pavel Ševčík (Ostrava): Báječná léta s alkoholem v intenzivní medicíně 
 • Roman Škulec (Ústí nad Labem): Trombóza spojená s centrálním žilním katetrem
 • Filip Maleňák (Brno): Aplikace ZÁCHRANKA – moderní cesta komunikace na tísňové lince v ČR i zahraničí

15:30–16:00 Slavnostní zakončení

Posluchárna A11/334 (paralelní přenos do místnosti A11/305)

9:00–10:30 Dětská anestezie a intenzivní péče

Předsedající: Barbora Nedomová, Jozef Köppl

 • Jiří Fremuth (Plzeň): Projevy respirační tísně u dětí
 • Barbora Nedomová (Bratislava, Slovensko): Tipy a triky v zajištění dítěte k anestezii
 • Jozef Köppl (Bratislava, Slovensko): Úskalí primárních i sekundárních transportů u dětí
 • Ingrid Brucknerová (Bratislava, Slovensko): Specifika perioperační péče o novorozence

11:00–13:30 POJĎTE SI HRÁT!!! aneb HRAČKY pro anesteziology

(hravá a praktická výuka život zachraňujících výkonů)

Předsedající: Michal Otáhal, Jan Čiernik

 • Michal Otáhal (Praha): PROČ má být anesteziolog hravý – nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit!
 • Tomáš Henlín (Praha): Tomáš Henlín a jeho hračka – LMA aneb co bychom tam ještě strčili?
 • Lukáš Dadák (Brno): Lukáš Dadák a jeho hračky – Videolaryngoskop + predikce obtížně intubace, možnosti řešení (ne)očekávané DAM
 • Tomáš Brožek (Praha): Tomáš Brožek a jeho hračka – Fibrooptická intubace, tipy a triky FOB intubace
 • Michal Otáhal (Praha): Skalpel PROSÍM! aneb „řízneme“ si do krku  urgentní infraglotické zajištění DC
 • Jan Čiernik (Brno): Jan Čiernik a jeho hračky – Invazivní vstupy do hrudníku punkce, thorakostomie, HD – kdy, jak a co?
 • Jana Kubalová (Brno): Jana Kubalová a její hračka – Království za žílu aneb jak si poradit v urgentní situaci

14:00–15:30 Porodnická anestezie               

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP

Předsedající: Jan Bláha, Dagmar Seidlová

 • Pavlína Nosková (Praha): Anesteziolog a nesledovaná gravidita na porodním sále
 • Dagmar Seidlová (Brno): Klinické dopady hypovitaminózy D v peripartálním období
 • Jan Bláha (Praha): Kontroverze časné poporodní anestezie
 • Jitka Mannová (Havlíčkův Brod): Úskalí vysoce rizikového císařského řezu mimo perinatologické centrum

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů – A11/205 (paralelní přenos do místnosti A11/206)

Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů při ČSARIM

9:15–9:30 Úvod a zahájení: Martina Klincová (Brno)

Jaké chyby dělají nejčastěji mladí anesteziologové a intenzivisté?

9:30–11:00

Předsedající: Mária Muzyková (Ústí nad Labem)

 • Kamil Hudáček (Brno): Při intubaci a extubaci
 • Jan Bláha (Praha): Při používání myorelaxancií
 • Milan Jelínek (Brno): Při subarachnoidální a epidurální anestezii
 • Lenka Knoppová (Brno): Při úvodu do CA u dětí
11:30–13:00

Předsedající: Natálie Görnerová (Praha)

 • Jan Máca (Ostrava): Při péči o septického pacienta
 • Milan Kratochvíl (Brno): Při antibiotické terapii
 • Pavel Dostál (Hradec Králové): Při nastavování režimů umělé plicní ventilace
 • Tomáš Henlín (Praha): Při péči o pacienta s polytraumatem
14:00–15:30

Předsedající: Martin Kutěj (Ostrava)

 • Martin Štěpán (Plzeň): Při předávání pacienta na urgentním příjmu, sále, lůžkách
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín): Při komunikaci s pacientem a rodinou 
 • Irena Voháňková (Brno): Při komunikaci s nelékařským zdravotnickým personálem
 • Tomáš Vojtíšek (Brno): Při přihlašování k atestaci

A11/234

9:00–10:30 Neinvazivní ventilace v intenzivní péči „Jaká je realita?“

 • Jakub Šesták (Cheirón): Interaktivní sympózium

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka přihlášek 4. listopadu 2019)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 4. listopadu 2019. Jako předmět zprávy uveďte "Poster – lékařská sekce". Každý účastník, jenž bude prezentovat poster v sekci Medically Challenging Cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma. Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

 • doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky
 • MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
 • MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Instrukce pro autory posteru:

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:40 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.

Společenský večer proběhne 16. listopadu 2019 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus. Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace od 15. října 2019 na www.akutne.cz.

Workshopy lékařské sekce – registrace bude spuštěna 15. října 2019 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě. Podrobné informace o letošních workshopech naleznete na webu AKUTNĚ.CZ.

Nelékařská paralelní sekce – A11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik

8:15–8:50 Registrace

8.50–9.10 Slavnostní zahájení

9.15–10.25 O čem se mluví

Předsedající: Erna Mičudová, Andrea Pokorná, Martina Šochmanová

 • Martina Šochmanová (Praha): Novinky v ošetřovatelství pohledem profesní organizace
 • Erna Mičudová (Brno): Má to řešení? 
 • Andrea Pokorná, Jan Mužík (Brno): Národní registr zdravotnických pracovníků – profesionálové v intenzivní péči 
 • Helena Gondárová-Vyhničková (Slovensko): Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu hlavnej odborníčky MZ SR 

10.45–11.55 Co řešíme

Předsedající: Jana Flajšingrová, Romana Pochylá, Jana Toufarová

 • Jitka Rychlíčková (Brno): Na co pozor při „ředění léků“? 
 • Jan Dvořáček (Brno): Výuka klinických dovedností
 • Silvie Poláčková, Markéta Slavíková (Brno): Jak zvládnout péči o pacienta s farmakorezistentními dyskinézami   
 • Jana Kubalová (Brno): K čemu je dobrá abeceda 

13.05–14.15 S čím jsme se setkali

Předsedající: Margita Huserová, Branislav Moravčík, Lucie Kosková

 • Tereza Bělehradová (Brno): Péče o extrémně bariatrického pacienta
 • Jan Grimm, Tereza Klečková (Ostrava): Nevyřešený případ
 • Kateřina Bakešová, Kateřina Lhotská (Hradec Králové): Využití CytoSorbu® v rámci CRRT při probíhajícím septickém šoku
 • Jana Fraňková, Zdenka Mrázková (Brno): Život za život

14.35–15.45 Varia

Předsedající: Branislav Moravčík, Silvie Poláčková, Markéta Říhová

 • Vladimír Husárek (Brno): Záchranářský kinoautomat 
 • Miloslava Kameníková (Brno): Role porodní asistentky v diagnostice a léčbě peripartálního život ohrožujícího krvácení
 • Branislav Moravčík (Brno): Mobility protokol
 • Markéta Říhová (Brno): Lze podpořit ventilaci bez intubace? 

15:45–16:00 Slavnostní zakončení

 

Workshopy nelékařské sekce - registrace bude spuštěna 15. října 2019 na www.akutne.cz. Zde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Novinky v intenzivní ošetřovatelské péči a zajímavé kazuistiky.

Instrukce pro autory posteru:

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude na registraci sesterské sekce od 8:00 do 9:00, kde odevzdáte vytištěný poster k vylepení.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení přednášek, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 12:00 až 13:00 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení nelékařské sekce.

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 4. listopadu 2019 na adresy: jana.flajsingrova@akutne.cz, marketa.rihova@akutne.cz.


19. 10. 2019 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
konference
AKUTNĚ.CZ
posterová sekce
workshopy
Zpět