10 let Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ

Nadační fond AKUTNĚ.CZ letos slaví výročí. 15. dubna uplynulo 10 let od vzniku (= zapsání do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou N 347 )- fond vznikl za účelem vzdělávání v oblasti akutní medicíny a též rozvoje internetového portálu AKUTNĚ.CZ.

Vznikla též jeho správní rada - původně tříčlenná. Deset let v jejím vedení, coby předseda, oslavuje též doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., který se o rozvinutí působnosti nadačního fondu významně zasloužil.

Za dobu jeho působení bylo podpořeno 10 ročníků konferencí AKUTNĚ.CZ, 9 Kurzů urgentní medicíny, 19 týmů posádek studentů LF MU v soutěži Rallye Rejvíz, zorganizováno 8 benefičních golfových turnajů, rozdány 4 Ceny Jiřího Macha za nejlepší publikaci do 35 let a repatriováno 1 dříve narozené miminko. Pravidelně je podporována reportážní činnost studentů na odborných akcích z oboru akutní medicíny a v posledních 5 letech též recenzní řízení interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ.

Nadační fond děkuje též svým partnerům, bez jejichž přispění by podpora nebyla možná. 


20. 4. 2020
nadační fond
podpora
10 let
Zpět