Odborný program a registrace XII. konference AKUTNĚ.CZ - AKTUALIZOVÁNO 16.11.2020

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny na XII. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 21. listopadu 2020 virtuálně z prostor Univerzitního kampusu Bohunice. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude letošní přednášková i workshopová část konference zcela virtuální. Součástí programu jsou i letos posterové sekce lékařské i NLZP části, které budou obě taktéž virtuální s aktivní prezentací posterů jejich autory. Vzhledem k distančnímu konání konference budou účastníci mít certifikáty elektronicky zaslané po skončení konference.

Registrace na letošní konferenci byla spuštěna 10. 10. 2020. Registrace workshopů byla zahájena v pátek 13. listopadu 2020.

Program aktualizován 16.11.2020

 

V případě zájmu o zrušení již existující registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Poděkování partnerům XII. konference AKUTNĚ.CZ

S ohledem na probíhající pandemii SARS-CoV-2 jsme letos přistoupili k úpravě struktury samotné konference AKUTNĚ.CZ. Letos byla registrace rozdělena do 4 sekcí, každá o kapacitě 500 účastníků, nicméně vzhledem k nutnosti převedení programu do virtuální podoby, jsme program konference upravili do finálních 3 paralelních programů (všechny budou dostupné z webu www.akutne.cz všem zaregistrovaným bez ohledu na registrovanou sekci):

 1. Hlavní program lékařské sekce
 2. Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
 3. Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP sekce) a studenti sobě

Všechny přednáškové bloky proběhnou virtuálně, formou streamu na webu www.akutne.cz. Workshopy, které lze, jsme převedli do distanční formy.

Registrace na konferenci byla spuštěna 10.10.2020. 

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlaste se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz paralelních přenosů.

XII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ - ONLINE

Termín: 21. listopadu 2020
Místo konání: www.akutne.cz / Univerzitní kampus Bohunice

XII. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF Masarykovy Univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
ředitel FN Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

 

XII. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

 

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vědecký výbor lékařské sekce: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Roman Gál, Martina Klincová, Martina Kosinová, Jozef Klučka, Ivo Křikava, Michal Otáhal, Dagmar Seidlová, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Tomáš Vymazal

Organizační výbor lékařské sekce: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová, Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Deana Slovjaková, Tamara Skříšovská, Martina Klincová

Hlavní program lékařské sekce

8:00–8:40 Slavnostní zahájení

8:40–9:50 Úvodní blok

Moderátor: Pavel Ševčík, (Jana Djakow)

 • Jozef Klučka (Brno): Nejzajímavější publikace oboru pohledem Monitoringu článků
 • Jana Djakow (Hořovice, Brno): Guidelines 2021 - na co si musíme ještě rok počkat?
 • Pavel Ševčík (Ostrava): Intenzivistické desatero

10:00–11:10 Anesteziologie a perioperační medicína

Moderátor: Tomáš Gabrhelík, (Jan Beneš)

 • Jan Beneš (Plzeň): Peroperační hypotenze je jen špičkou ledovce
 • Peter Kľučovský (Brno): Transplantace z pohledu anesteziologa
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín): Procedurální sedace - existuje optimální a univerzální řešení?

11:30–12:40 Intenzivní medicína

Moderátor: Jan Máca, (Roman Kula st.)

 • Jan Máca (Ostrava): Specifika virových pneumonií z pohledu intenzivní péče a aktuální pandemie
 • Roman Kula st. (Ostrava): Třetí pilíř antibiotické léčby u kriticky nemocných
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien, Rakousko): ECLS u ARDS – jak to všechno začalo

12:50–14:00 Varia

Moderátor: Roman Škulec, (Ivo Křikava)

 • Roman Škulec (Ústí nad Labem): Ultrazvuk v přednemocniční péči - co je nového?
 • Ivo Křikava (Brno): Kanabionoidy v roce 2020
 • Petr Jelínek (Brno): Specifikace následné intenzivní péče

14:10–16:30 TOP přednášky z porodnické a dětské anestezie

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP

Moderátor: Markéta Nowaková

 

 • Michaela Richtrová (Brno): Individualizovaná anesteziologická péče o rozštěpové vady
 • Jana Djakow (Hořovice, Brno): Specifika následné intenzivní péče o děti
 • Jan Divák (Ostrava): Perioperační monitoring a optimalizace u dětí
 • Markéta Nowaková (Ostrava): AnaConDa - nová možnost kontinuální inhalační analgosedace v intenzivní péči
 • Hana Harazim (Brno): Porodnická analgezie remifentanilem - změnila osobní zkušenost můj pohled?
 • Nosková Pavlína (Praha): PRES na porodnici není jen stres 
 • Jan Bláha (Praha): A víte tohle?

16:30–16:50 Slavnostní zakončení lékařských sekcí

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

Záštita: Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů (SMAI.CZ) ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

9:15–9:30 Úvod a zahájení: Martina Klincová (Brno)

O konkrétní situaci na konkrétním pacientovi…

9:30–11:00 Komplikace

Moderátor: Eva Klabusayová

 • Olga Klementová (Olomouc): Zástava srdce při anestezii mimo centrální operační sály
 • Jitka Zemanová (Brno): Masivní aspirace v souvislosti s anesteziologickou péčí
 • Jan Bláha (Praha): Peripartální život ohrožující krvácení
 • Dušan Mach (Nové Město na Moravě): Peroperační embolie u totální endoprotézy
11:10–12:40 Komplikovaný pacient

Moderátor: Roman Kula jr.

 • Ivo Křikava (Brno): Pacient s deficitem cholinesterázy
 • Michal Otáhal (Praha): (Ne)načasování akutní intubace
 • Zuzana Řeháčková (Hradec Králové): Dítě s epiglotitidou
 • Jana Hrubešová (Hradec Králové): Křehký pacient s rupturujícím aneurysmatem abdominální aorty
13:00–14:30 Intenzivní a urgentní péče

Moderátor: Martin Kutěj

 • Pavel Ševčík (Ostrava): Pacient s akutní intoxikací
 • Milan Kratochvíl (Brno): Komplikace spojené s refeeding syndromem
 • Josef Škola (Ústí nad Labem): Když se nám prostě nedaří aneb jedna iatrogenní komplikace za druhou
 • Petr Dominik (Brno): Sdělování nepříznivé zprávy rodině
14:40–16:00 Simulace v medicíně

Záštita: Společnost pro simulaci v medicíně

Moderátor: Michael Stern, (Petr Štourač)

 • Petr Štourač (Brno): Výuka v době COVID ve stínu budování SIMU
 • Daniel Schwarz, Tamara Skříšovská (Brno): Virtuální pacient nejen v době pandemie
 • Tereza Prokopová (Brno): Výuka první pomoci na LF MU, aneb jde to i jinak...
 • Michael Stern (Praha): Kam se za 13 let posunula výuka simulací v našem oboru?

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka přihlášek 9. listopadu 2020)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 9. listopadu 2020. Jako předmět zprávy uveďte "Poster – lékařská sekce". 

Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

Hodnotící komise:

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. - za akademické pracovníky
MUDr. Olga Smékalová - za pracovníky se specializovanou způsobilostí
MUDr. Jitka Chlupová - za pracovníky ve specializačním vzdělávání, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Instrukce pro autory posteru:

Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:40 až 12:30 a online prezentovat svůj poster prostřednictvím Google Meet a následně odpovídat na dotazy publika.
 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP sekce) a Studenti sobě

Vědecký výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

Organizační výbor NLZP sekce: Jana Flajšingrová, Jana Toufarová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Mario Pytel

8.50–9.10 Slavnostní zahájení

9.15–10.25 Blok I

moderátor: Andrea Pokorná, Erna Mičudová

 • Jitka Dresslerová (Brno): Práce sestry v minulém století
 • Mario Pytel (Brno): Novinky z České asociace sester 
 • Andrea Pokorná, Barbora Buchtová (Brno): Význam finanční a zdravotní gramotnosti ve vzdělávání NLZP
 • Erna Mičudová (Brno): Domácí plicní ventilace včera a dnes 

10.35–11.45 Blok II

moderátor: Jana Toufarová, Martina Douglas

 • Jana Nekudová (Brno): Změny ve specializačním vzdělávání všeobecných sester - nový vzdělávací program v IP
 • Jan Dvořáček (Brno): Simulační centrum pohledem technika výuky
 • Petra Mrkvičková, Kateřina Štěpánková, (Hradec Králové): Období COVID – zvláštnosti péče
 • Martina Douglas, Andrea Drobiličová (Olomouc): Význam PICC týmu v intenzivní péči

11:55–13:15 Studenti sobě

Moderátor: Jiří Libra, (Martin Janků)

 • Martin Janků (Brno): Zkušenosti s koordinací studentů v době 1. vlny pandemie COVID-19
 • Jiří Libra, Martina Žižlavská (Deggendorf, Německo): Propedeutika v praxi - od nápadu k realizaci
 • Tereza Kramplová (Brno): Tvorba interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ z pohledu studenta
 • Čestmír Štuka (Praha): WikiSkripta - jak to bylo, jak to bude

13.25–14.35 Blok III

moderátor: Markéta Říhová, Jitka Rychlíčková

 • Romana Kábelová (Brno): Úvod do celkové anestezie v pediatrii aneb jak děti usínají
 • Zuzana Foralová (Brno): Eliminační metody v pediatrii
 • Jitka Rychlíčková (Brno): Praktický přístup k lékovým inkompatibilitám
 • Barbora Bártová (Brno): Praktický přístup k lékovým inkompatibilitám - využití in-line filtrů

14.45–15.45 Blok IV

moderátor: Romana Pochylá, Jana Flajšingrová

 • Svatopluk Žáček, Pavla Matyášková (Praha): Transformace oddělení urgentního příjmu na COVID RES  
 • Markéta Bodzašová (Brno): Specifika péče o COVID pacienta
 • Romana Pochylá (Brno): Jak na COVID? V prvé řadě spojit síly
 • Jana Flajšingrová (Brno): Lze se připravit na mimořádnou událost?  

15:45–16:00 Slavnostní zakončení

 

Workshopy - registrace bude spuštěna letos co nejblíže konferenci, tedy 13. listopadu 2020 na www.akutne.cz.

Součástí nelékařské sekce je posterová část, kde je možno prezentovat Zajímavosti a kazuistiky z anesteziologie, intenzivní a přednemocniční péče

Posterová sekce proběhne online prostřednictvím Google Meet v čase 12:15-13:15. 

Pravidla připojení:
 • Virtuální místnost bude přístupná od 12:15. Vaši účast je nutné manuálně potvrdit, dřív se prosím nepřihlašujte.
 • Pokud se připojujete z počítače, klikněte na odkaz: https://meet.google.com/qjy-icwi-mmx
 • Pokud se chcete připojit z mobilního telefonu/tabletu, lze to prostřednictvím aplikace Google Meet (nutné stáhnout) a vložení přístupového kódu qjy-icwi-mmx
 • Pro vstup do virtuální místnosti uvádějte prosím své jméno pro případné položení dotazu či živou interakci. 
 • Po dobu živé prezentace mějte prosím vypnuté svoje mikrofony.
 • Dotazy je možné pokládat i během prezentace prostřednictvím chatu, který najdete v záložce samotného streamu, moderátoři je poté položí prezentujícímu. 

 

Děkujeme všem partnerům, bez jejichž (nejen finanční) podpory by tato konference nemohla být uskutečněna.

Platinoví partneři 

    

Zlatí partneři 

            

Stříbrní partneři

          

Bronzoví partneři 

           

Partneři

           


21. 11. 2020 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
konference
AKUTNĚ.CZ
posterová sekce
workshopy
Zpět