Dětské polytrauma 2021

Dne 24. 11. 2021 proběhl v Edukačním centru FN Ostrava již V. ročník konference Dětské polytrauma. Z důvodu nepříznivé covidové situace však formou webináře. Nosným tématem tohoto ročníku byla problematika tonoucího dítěte. V rámci konference odeznělo celkem 16 přednášek, které Vám přinášíme ve sborníku.

Dětské polytrauma 2021

Neuromonitorace dítěte v resuscitační péči po tonutí

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 30.11.2021)
Heinige Pavel Praha

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci 2021

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 30.11.2021)
Frelich Michal Ostrava

Pediatrický protokol v praxi ZZS Moravskoslezského kraje

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 30.11.2021)
Jaššo P. Ostrava

Laická první pomoc o dítě po tonutí

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 30.11.2021)
Hružíková Pavla Ostrava

Zásady péče o dítě po tonutí na pediatrické JIP

(vytvořeno: 1.12.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Štoudek Roman Brno

Bilaterální mydriáza u dětí v bezvědomí…vždy špatná prognóza?

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Zaoral Tomáš Ostrava

HBO u dětí a léčba poškození CNS – kazuistiky

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Hájek Miroslav Ostrava
Nosál S., Bělohlávek T., Berčáková I., Fedor M., Kucianová V. Martin, Slovensko

Detské traumacentrá v Slovenskej republike – je niečo nového?

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Nosál S., Fedor M., Ľuptáková A., Kucianová V., Novosadová M., Bělohlávek T. Martin, Slovensko

Co je nového v dětských traumacentrech České republiky?

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Kopáček Ivo Ostrava

Využití laboratorních markerů při léčbě polytraumatu u dětí

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Divák Jan Ostrava

Vzácný případ porodního poranění – kazuistika

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Kopáček Ivo Ostrava

Drtivá poranění končetin

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Viskupič Milan Ostrava

Laparoskopie a embolizace v léčbě poraněné sleziny

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Slívová Ivana Ostrava

Suprakondylická zlomeniny humeru, ať žije skákací hrad

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Kopáček Ivo Ostrava

Etiologie poraněných dětí v postcovidovém období

(vytvořeno: 30.11.2021, poslední úpravy: 1.12.2021)
Viskupič Milan, Kepičová M. Ostrava

30. 11. 2021 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ!
polytrauma
dítě
urgentní medicína
Zpět