Management kritických stavů v pediatrii

Simulační centrum Masarykovy univerzity připravuje na 11. července 2022 první kurz Management kritických stavů v pediatrii.

Registrace

Kurz poskytne účastníkovi možnost vyzkoušet si v bezpečném prostředí Simulačního centra LF MU management nejčastějších kritických stavů v pediatrii pomocí tzv. High-fidelity simulací. Lékaři budou čelit kritickým stavům v přednemocniční péči, na urgentním příjmu, JIP či na standardním pokoji.

Cílovou skupinou jsou lékaři, pečující o kriticky nemocné dítě.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Pořadatelem akce je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity.

Cena: 6 000 Kč (v ceně kurzovné, občerstvení)
Kapacita kurzu: 16 osob

Čas kurzu: 8:00 - 18:00 (K získání certifikátu o absolvování je nutná účast na celém kurzu)


23. 4. 2022 ...sejdeme se na SIMU...
SIMU
kritické stavy v pediatrii
simulace
Zpět