SIM Travel Grant v roce 2023

I v roce 2023 Nadační fond AKUTNĚ.CZ podpoří zájemce o vzdělávání formou simulačních kurzů, zaměřených na kritické stavy. 

Podmínky grantu

Koho jsme podpořili v roce 2023? 

V roce 2023 jsme podpořili celkem 25 žádostí. 

MUDr. Štěpán Bartoš, účast na kurzech v rámci Colours of Sepsis 2023 – Kurz aplikované echokardiografie na JIP a Žilní kanylace v intenzivní péči, Ostrava 

V rámci Colours of Sepsis 2023 jsem měl možnost se mimo přednášek zúčastnit hned dvou výborných workshopů se zaměřením na echokardiografii na JIP a na kanylaci cévního řečiště. V prvním dvoudenním kurzu jsme probrali široké možnosti využití echokardiografie u lůžka pacienta, v diagnostice šokových stavů, odpojování od UPV, ECHO během resuscitace a spoustu klinických situací a kazuistik, včetně praktického nácviku měření na figurantovi. Součástí workshopu byl také praktický nácvik jícnové echokardiografie na simulátoru, který pro mne byl velmi přínosný, jelikož se běžně k této metodě nedostanu. Celkově hodnotím kurz velmi kladně.

Druhý workshop se zabýval kanylací jak periferního, tak centrálního řečiště, včetně zavádění dlouhodobých vstupů, obtížných punkcí  a tunelizací běžných vstupů. Děkuji za možnost být zde přítomen a učit se od opravdových špiček našeho oboru i dané problematiky. Zároveň bylo skvělé, že jsme si spoustu přístupů mohli najít na figurantech a vyzkoušet na fantomech.

Chci velmi poděkovat organizátorům celé akce i workshopů, bylo to opravdu přínosné a tyto 3 dny mě “nakoply” k tomu, abych se dále v dané problematice věnoval samostudiu. Zvláštní dík patří NF AKUTNĚ.CZ a SIM Travel Grantu, kteří mě na této akci podpořili. 

MUDr. Barbora Škoríková, účast na kurzu Kritické stavy v anestezii dospělých, Simulační centrum MU, Brno 

Kurz Kritické stavy v anestezii dospělých byl pro mně přínosem jak teoretickými znalostmi, které jsme dostali jako prelearning před kurzem k nastudování tak i prakticky v simulacích, kde jsme si zkusili mnoho krizových situací ze sálu tak i z dospávacího pokoje. Tento kurz se mi velmi líbil a doporučila by jsem ho každému jak mladému lékaři před kmenem nebo atestací tak i atestovanému lékaři. Velké díky patří NF AKUTNĚ.CZ - SIM Travel Grant, který mi finančně umožnil se daného kurzu zúčastnit.  Nebyl to první kurz a myslím si, že ani posledný. Jedním slovem SUPER.

MUDr. Erika Jamrichová, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Simulační centrum MU, Brno 

Dne 29.3.2023 jsem se aktivně zúčastnila kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí. Simulační medicínu jsem si vyzkoušela již ve více kurzech, i proto jsem měla vysoké očekávání. Zkušení lektoři nás převedli více než desítkou simulací, v některých jsem byla teamleader, jinde pomocník teamleadera a také pozorovatel. Všechny formy účasti byly pro mne obrovským profesním přínosem a díky debriefingu i lepším poznáním sebe a svých silných i slabých stránek, na které se musím víc soustředit. Kurz byl náročný, ale moje očekávání rozhodně naplnil a můžu odpovědně prohlásit, že se na půdu SIMU určitě vrátím!

MUDr. Martina Čermáková, účast na kurzu New Frontiers in Emergency Medicine, Budapešť, Maďarsko

V průběhu dubna 2023 jsem se zúčastnila kurzu New Frontiers in Emergency Medicine pořádaný EUSEM (European Society for Emergency Medicine) v Budapešti. Kurz byl třídenní s nabitým programem věnovaný především lékařům pohybujícím se v urgentní medicíně. Měl za úkol otevřít nové možnosti, které se v urgentní medicíně nabízejí a budou nabývat na důležitosti. Jako je využití simulační medicíny pro výuku lékařů (např. simulace urgentního příjmu a přetlaku pacientů při použití deskové hry) případně zaměření se na kritické výkony, které se neprovádí často a proto je zde důraz na větší jistotu při jejich provádění (HALO - high accuracy, low opportunity) rovněž s využitím simulační medicíny. Děkuji za možnost se zahraničního kurzu zúčastnit.

Sylwia Pycz, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

Přihlásit se na kurz EPALS jako končící studentka medicíny s nulovými klinickými zkušenostmi byl docela odvážný krok. Nicméně atmosféra, která vládla během celého kurzu, cenné rady mentorů a zkušených spoluúčastníků a nabitý program během dvou dnů v SIMU mě přesvědčily o tom, že to bylo to nejlepší rozhodnutí. Utřídila jsem si získané teoretické znalosti, ocitla se v stresujících situacích, kdy nebyl čas na zaváhání nebo pochyby, a vyzkoušela si i roli teamleadera. Všechny získané dovednosti, včetně těch komunikačních, pro mě budou obrovskou výhodou v dalším pracovním životě. Proto moc děkuji NF AKUTNĚ.CZ, že mi umožnil zúčastnit se tohoto skvěle zorganizovaného kurzu a dodal mi sebevědomí a motivaci ke zdokonalování se v mém vysněném oboru.

Tereza Jenčová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Díky SIM Travel Grantu jsem ještě jako končící student medicíny dostala možnost účastnit se kurzu ALS Provider. Navzdory soustavné snaze nasbírat během studia veškeré možné zkušenosti se simulační medicínou i tématy, která byla v průběhu kurzu pokrývaná, byl pro mne kurz neskutečný zážitek s mnoha cennými zkušenostmi a hlavně velkým znalostním přesahem do budoucí praxe. Velice jsem ocenila již obsáhlou teoretickou přípravu ke kurzu, která krom varianty běžného učebního textu byla k dispozici i ve velmi praktické interaktivní podobě a už samotnou přípravu na kurz jsem si tak velmi užila. Navazující kurz pak předčil nastavená očekávání. Ráda bych tímto upřímně poděkovala Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za tuto šanci, která mi přinesla nejen upevnění a utřídění již nabytých znalostí pomocí praxe, získání spousty nových nejaktuálnějších informací a možnosti vyzkoušet si mnoho věcí poprvé v praxi v propracovaných simulacích, ale i seznámení se se skvělými lidmi z oblasti mé budoucí specializace a získání mnoha cenných rad do nového začátku jak stran technických dovedností, tak stran soft skills a přenositelných zkušeností.

MUDr. Dominik Fabián, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Simulační centrum MU, Brno 

Díky Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ jsem měl příležitost zúčastnit se kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí. Tento simulační kurz byl velmi intenzivní a se svými kolegy jsme si prošli dvanácti scénáři, v nichž jsme postupně střídali role leadera, spoluúčastníka a observera, přičemž polovina těchto scénářů se odehrávala v prostředí PNP a urgentního příjmu a polovina na operačním sále. V bezpečném, avšak až nepříjemně realistickém, prostředí Simulačního centra MU jsme si připomněli a upevnili algoritmy iniciálního přístupu ke kriticky nemocnému dítěti a dítěti s náhlou zástavou oběhu. Právě k algoritmům bychom se měli vracet ve své praxi v krizových situacích, aby nám pomohly strukturovaně přistoupit k pacientům v kritickém stavu.

Pro mě osobně byl kurz velice přínosný v tom, že jsem si u některých situací utřídil priority a věřím, že v reálně situaci bych již přistupoval k nemocnému správně. Velice děkuji za podporu NF AKUTNĚ.CZ. 

MUDr. Kristýna Řiháková, účast na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, Simulační centrum MU, Brno 

V kurzu jsem se naučila základní ultrazvukové projekce, které mi pomohou v diferenciální diagnostice při péči o kritického pacienta. Vyšetření ultrazvukem je velice rychlá a pro pacienta neškodná pomůcka, kterou je možné odhalit příčinu mnoha kritických stavů. Věřím tedy, že mi účast v takovém kurzu pomůže zkvalitnit péči o mé pacienty. Děkuji NF Akutně za možnost finanční podpory a pokrytí nákladů souvisejících s kurzem.

MUDr. Marie Lukešová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Kurz ALS PROVIDER hodnotím velmi pozitivně, ať už osobní a milý přístup všech lektorů, přátelské prostředí, akční nasazení všech účastníků i lektorů, ale zejména celkový koncept kurzu ve stylu "hands-on". Člověk je schopen se spoustu věcí teoreticky naučit, ale opakovaný trénink a uvědomění si priorit v rámci resuscitace a poresuscitační péče je právě to důležité pro naši klinickou praxi. Rozhodně můžu srdečně doporučit všem kolegům a zdravotníkům, zejména na poli intenzivní a urgentní medicíny, ale zásadní informace a přínos jistě ocení všechny zdravotnické obory. Velmi si vážím a ještě jednou děkuji za finanční podporu ze strany SIM TRAVEL GRANT.

MUDr. Václav Mikoška, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Dvoudenní kurz nabídl intenzivní nácvik ALS pod vedením zkušených instruktorů v rámci výborně zvládnutého safe learning environmentu. Měsíc před akcí účastníci dostali přístup k přehledně zpravovanému e-learningu. Důraz byl kladen na efektivní komunikaci a postup podle ABCDE. Pozitivně hodnotím setkání sester/záchranářů/lékařů při jednotlivých simulacích a sdílení různých úhlů pohledu na řešené situace. Během simulací jsme si střídali role team leadera a procvičili jak technické, tak netechnické dovednosti. Pro začínajícího anesteziologa vnímám kurz jako velmi přínosný a děkuju Nadačnímu fondu za téměř úplné pokrytí finančně náročné akce.  

MUDr. Lenka Pivoňková, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno 

Nápad na absolvování simulačního kurzu akutních stavů v pediatrii ve mně rostl již delší dobu. V praxi, jak všichni víme, tyto situace přichází náhle a neočekávaně, zatímco od nás lékařů se očekává připravenost a schopnost tyto situace úspěšně řešit. Když jsem tedy narazila na simulační kurz Management kritických stavů v pediatrii v Brně, neváhala jsem a přihlásila se. Příjemně mě překvapilo, že celý koncept byl pojat velmi příjemně a v přátelském duchu. Cílem bylo řešit akutní situace v
menších skupinkách, které se v pediatrii mohou vyskytnout na urgentu, standardním i JIP oddělení. S některými situacemi jako exacerbace astma bronchiale, křeče, dehydratace s hyperkalémií či porucha poporodní adaptace novorozence jsem se již setkala. Některé situace jako například kardiogenní šok pro mě byly zcela nové. Ocenila jsem rovněž i nižší kapacitu kurzu, která byla pro všechny zúčastněné výhodou, protože každý měl možnost si vyzkoušet pozici leadra i člena týmu několikrát. Prostření SIMU je jistě jedinečné svým špičkovým vybavením, ale jistě i skvělými lektory, zde bych zvláště chtěla vyzvednou MUDr. Nowakovou a MUDr. Trávníčka, od kterých jsem si odnesla nejen praktické, ale i teoretické dovednosti, které ve své praxi jistě využiji.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat SIM Travel Grant Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za to, že mi umožnil akci absolvovat, protože se domnívám, že to pro mě byla skvělá zkušenost, která mě posunula v klinické praxi dopředu a ze které budu v budoucnu těžit.

MUDr. Tereza Šimová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Od kurzu ALS Provider v Hradci Králové jsem měla na základě zkušeností kolegů vysoká očekávání. Jsem velmi ráda, že byla tato očekávání naplněna. Kurz byl profesionálně zorganizován, veden zkušenými lektory, kteří mi pomohli z daných simulací vytěžit maximum. Kurz byl veden “hands-on” , prakticky celé dva dny jsme se střídali v pozici team leadera a dalších členů týmu v různých situacích. Díky množství scénářů jsem si osvojila praktický přístup ke zhoršujícímu se pacientovi i algoritmus ALS. Díky kurzu jsem získala větší sebevědomí při při řešení klinických problémů a věřím, že jej hojně budu využívat i dále při své práci. Velice děkuji Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za poskytnutí finanční podpory kurzu. 

MUDr. Karolína Martanová, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno

Kurz považuji za velmi přínosný, byla to pro mě první větší zkušenost se simulacemi, kdy jsem si mohla sama vyzkoušet nějaké kritické situace "nanečisto". Tato zkušenost pro mě byla skvělou zpětnou vazbou, kdy jsem si sama uvědomila, jak člověk reaguje v určitých situacích, jaké má nedostatky a moc se mi líbila část "debreefing" vždy po simulaci, kdy jsme danou problematiku probrali, ''leader simulace'' si zopakoval slovně kroky, o co šlo, proč co a jak udělal a co udělat příště / popřípadě jak měl reagovat v danou dobu. 

Nadále jsem moc ráda za obecný přístup ke kriticky nemocnému pacientovi "metodou ABCDE" v praxi, kdy si člověk hezky zhodnotí stav krok po kroku a je schopný reagovat na danou patologii. A i se mi líbila důležitost práce v týmu a komunikace. 

V mé následující praxi lékařky budu více postupovat metodou ABCDE a i bych se ráda do budoucna zúčastnila nějakého dalšího kurzu v SIMU, např. EPALS.

MUDr. Adriana Braunová, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno

17.7.2023 jsem se účastnila kurzu Management kritických stavů v pediatrii v Simulačním centru MU. Zkušenost se simulační medicínou byla pro mě nová. Byla jsem překvapená, jak bylo vše skvěle a pečlivě zorganizováno. V přátelské atmosféře jsme mohli své vědomosti uplatnit v mnoha simulovaných situacích, kde jsme figurovali jako teamleadeři nebo jako další zdravotní pracovníci. Člověk si uvědomil své nedostatky v praktických dovednostech, význam zavedených algoritmů v rámci KPR a především správné komunikace mezi zdravotním personálem. Děkuji NF AKUTNĚ.CZ a SIM Travel Grantu za finanční podporu na tomto skvělém kurzu.

MUDr. Dominik Fabián, účast na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, Simulační centrum MU, Brno 

Kurz Ultrazvuk v kritických stavech se zabývá, jak název napovídá, využitím ultrazvukového vyšetření-POCUS v podmínkách urgentní a intenzivní péče. V první řadě jsme se učili základní zobrazení a projekce na vyšetření FAST, USG srdce a plic, mimo to i USG navigované kanylace cév. Následně jsme využili ultrazvuk během managementu kriticky nemocných pacientů během simulace. 

Kurz byl pro mě přínosný zejména z toho důvodu, že jsem si upevnil pozici ultrazvuku ve vyšetřovacím algoritmu kriticky nemocných pacientů. 

MUDr. Iveta Papežíková, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Ráda bych s Vámi sdílela zkušenost s kurzem ALS – Advanced Life Support provider, kterého jsem se zúčastnila v září 2023 v Brně.

Do kurzu jsem se přihlásila, protože jsem potřebovala zopakovat a hlavně prakticky si zkusit vyřešit kritické stavy, které můžou vést k zástavě oběhu a samotnou KPR. Protože načteno toho člověk může mít spoustu, ale praktické zkušenosti jsou nepřenosné. A praktických zkušeností jsem dosud mnoho neměla. Letos jsem se vrátila do práce po rodičovské dovolené a začala jsem jezdit se ZZS, takže jsem opravdu cítila velkou potřebu praktického nácviku řešení kritických stavů.
Kurz ALS naprosto splnil má očekávání. Věnovali se nám zkušení lektoři, kteří nás vedli k samostatnému vyřešení dané modelové situace, rozpoznání nemocného v kritickém stavu, KPR, efektivní komunikaci v týmu, zajištění pacienta a poresuscitační péči. Mohli jsme si vyzkoušet zajištění intraoseálního vstupu nebo torakostomii.

Děkuji celému týmu pořádajícímu kurz ALS a Nadačnímu fondu Akutně a jeho SIM Travel Grantu za finanční podporu, kurz byl pro mě velmi přínosný do praxe.

MUDr. Lucie Marková, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno

Zúčastnila jsem se kurzu Management kritických stavů v pediatrii, který se konal v SIMU. Výuku založenou na simulacích vnímám jako skvělou příležitost jak se na kritické situace předem připravit. Kurz byl skvělý a to především díky nadšeným lektorům, kteří nás provedli několika různými klinickými situacemi, které jsme museli v týmu vyřešit a následně jsme si je krok po kroku rozebrali a mohli se tak poučit ze svých chyb. Díky kurzu jsem se naučila, jak v péči o kriticky nemocné dítě postupovat systematicky a také jak efektivně pracovat v týmu. Věřím, že získané znalosti využiji ve své klinické praxi jako pediatr.

MUDr. Marie Lukešová, účast na kurzu Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče, Simulační centrum MU, Brno 

Absolvování kurzu Paliativní péče a rozhodování v závěru života na jednotkách intenzivní péče bylo pro mě velmi přínosné. Pohybuji se na poli intenzivní i hospicové péče a propojit zkušenosti lektorů, cenných teoretických rad a praktického nácviku konkrétních situací bylo pro mou každodenní praxi velmi užitečné a inspirující k praktickým změnám pohledu a přístupu. Doporučuji tento kurz všem kolegům, nejen intenzivistům.

MUDr. Zuzana Mrštná, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

V září 2023 jsem se zúčastnila kurzu EPALS, který se věnuje péči o kriticky nemocné dítě v průběhu první hodiny onemocnění, včetně prevence a léčby srdeční zástavy. Kurz nabízí nejen nabytí teoretických znalostí formou prelearningu, ale je zaměřen na praktický nácvik situací na půdě Simulačního centra. Měli jsme možnost vyzkoušet si scénáře vybraných akutních stavů z pozice teamleadra, člena týmu, vnějšího pozorovatele, což společně s následným debriefingem vede k lepšímu porozumění a upevnění základních algoritmů řešení těchto stresových situací. Věnovali jsme se také nácviku řady technických dovedností - zajištění intraoseálního vstupu, kanylace pupečníku a dalších. 

EPALS pro mě byl velmi cennou zkušeností a doporučila bych jej nejen svým kolegům pediatrům, ale také všem, kteří se ve své praxi s dětmi potkávají. Velmi oceňuji perfektní organizaci intenzivního dvoudenního programu a vstřícný, osobní přístup lektorů, který usnadňuje průběh kurzu a dotváří příjemnou atmosféru. Ráda bych poděkovala NF AKUTNĚ.CZ za podporu účasti na takto přínosných kurzech.

Ing. Lukáš Háze, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Dne 4-5.12 jsem se zúčastnil ALS provider kurzu. V rámci simulační medicíny byl tento kurz pro mě první zkušeností. Celým kurzem mě prováděli zkušení lektoři České resuscitační rady. Řešil jsem stavy rozpoznání kritického pacienta s následným ALS algoritmem až po samotnou poresuscitační péči. Celý kurz byl rozdělen na jednotlivé teoretické bloky s následným praktickým tréninkem, kde jsem figuroval též jako teamleader. Před kurzem a před samotnou závěrečnou zkouškou jsem byl nervózní. Má praxe u zdravotnické záchranné služby je pouhých 3,5 let, nicméně i přes tu nervozitu jsem kurz absolvoval úspěšně a bylo mi nabídnuto potenciální instruktorování. Velikým přínosem byl pro mě e-learning, který je na skvělé úrovni a dokáže vás na daný kurz připravit. Myslím si, že tento kurz by měli absolvovat všichni zdravotníci, kteří pracují ať už v intenzivní péči v rámci zdravotnického zařízení, tak i zdravotníci v přednemocniční neodkladné péči. 

MUDr. Zuzana Trávníčková, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

V lednu 2024 jsem měla tu čest se účastnit kurzu EPALS. Byla to velmi přínosná zkušenost pro lékaře-pediatra. Celý kurz hodnotím velice kladně, během dvou dnů se člověk ocitne jak v roli vedoucího tak v roli člena týmu u kriticky nemocného dítěte. Pomocí základní struktury a hlavně praktických nácviků si vryje do paměti postup v jednotlivých
kritických situacích u dětí. Celý tým instruktorů je velmi milý a nápomocný, během praktického nácviku upravuje správnou techniku a vnáší nestranný pohled na proběhlou situaci. Velice se mi líbila část workshopů: kanylace pupečníku a intraoseální vstup. Tento kurz mohu doporučit. Odjela jsem z něj se spoustou pozitivní energie a nabitých zkušeností a znalostí.

MUDr. Veronika Kunštátová, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

Díky podpoře SIM Travel grantu jsem absolvovala kurz EPALS konaný v Simulačním centru Masarykovy Univerzity v Brně. Jednalo se o dvoudenní kurz zaměřený na zvládnutí kritických stavů u dětí. První den jsme se věnovali důslednému nácviku iniciálního vyšetření ABCDE, zvládnutí nejčastějších život ohrožujících stavů a BLS. Druhý den jsme nabyté vědomosti ještě rozšířili o resuscitační péči u novorozenců a zbytek dne jsme strávili nacvičováním postupů ALS s důrazem na týmovou spolupráci a komunikaci. Líbilo se mi, že kurz byl hodně praktický a pracovalo se v malých skupinkách, kdy každý získal možnost si všechno opravdu vyzkoušet. Oproti jiným kurzům byl zde velkým benefitem mentor, se kterým se účastník individuálně pravidelně setkává a během těchto sezení mají spolu možnost dovysvětlit nejasnosti, či opravit opakované chyby. Oba dny byly vyplněny do poslední minuty, přesto se celý kurz díky milým a zkušeným lektorům vedl ve velmi přátelském duchu.

Děkuji za podporu a věřím, že díky tomuto kurzu se budu cítit jistěji při práci s dětskými pacienty.

MUDr. Veronika Sochorová, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

Jsem lékařkou v předatestační přípravě a v lednu jsem díky SIM Travel grantu Akutně.cz měla možnost zúčastnit se EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) kurzu, který probíhal v krásném Simulačním centru Masarykovy university v Brně. Tento kurz, jak už název napovídá, je zaměřený na řešení krizových stavů u dětí a úspěšně pokrývá v podstatě celé spektrum - od typických dětských infekčních chorob, traumat, interních onemocnění, až po resuscitaci nedonošeného novorozence. Aby bylo možné toto velké množství v průběhu pouhých dvou dnů obsáhnout, je nutné se před samotným kurzem věnovat několik hodin samostudiu poskytnutého manuálu, příp. e-learningu, a uspět v připouštěcím testu. To zaručuje, že je možné opravdu maximum času věnovat praktickému nácviku v simulacích a drilování správných návyků. První den je zaměřený spíše na první pomoc a BLS, druhý den zase ALS a nácviku dobré komunikace v týmu. Vzhledem k tomu, že při své práci dětské pacienty potkávám málo, ale zato často kriticky nemocné, tento intenzivní víkend pro mě byl velmi přínosný a získala jsem větší jistotu ve své schopnosti takovéto situace vyřešit. Pokud snad někdo váháte, zda má opravdu cenu obětovat svůj čas na podobný kurz, věřte, že z toho budete těžit jak vy, tak vaši pacienti. Děkuji Akutně!

MUDr. Filip Foltys, účast na kurzu Advanced Trauma Life Support, Hradec Králové 

MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC, účast na kurzu Master Debriefer Course


15. 6. 2023 ...sejdeme se na simulačním kurzu...
nadační fond
SIM Travel Grant
simulační medicína
Zpět