SIM Travel Grant v roce 2023

I v roce 2023 Nadační fond AKUTNĚ.CZ podpoří zájemce o vzdělávání formou simulačních kurzů, zaměřených na kritické stavy. 

Podmínky grantu

Koho jsme podpořili v roce 2023? 

MUDr. Štěpán Bartoš, účast na kurzech v rámci Colours of Sepsis 2023 – Kurz aplikované echokardiografie na JIP a Žilní kanylace v intenzivní péči, Ostrava 

V rámci Colours of Sepsis 2023 jsem měl možnost se mimo přednášek zúčastnit hned dvou výborných workshopů se zaměřením na echokardiografii na JIP a na kanylaci cévního řečiště. V prvním dvoudenním kurzu jsme probrali široké možnosti využití echokardiografie u lůžka pacienta, v diagnostice šokových stavů, odpojování od UPV, ECHO během resuscitace a spoustu klinických situací a kazuistik, včetně praktického nácviku měření na figurantovi. Součástí workshopu byl také praktický nácvik jícnové echokardiografie na simulátoru, který pro mne byl velmi přínosný, jelikož se běžně k této metodě nedostanu. Celkově hodnotím kurz velmi kladně.

Druhý workshop se zabýval kanylací jak periferního, tak centrálního řečiště, včetně zavádění dlouhodobých vstupů, obtížných punkcí  a tunelizací běžných vstupů. Děkuji za možnost být zde přítomen a učit se od opravdových špiček našeho oboru i dané problematiky. Zároveň bylo skvělé, že jsme si spoustu přístupů mohli najít na figurantech a vyzkoušet na fantomech.

Chci velmi poděkovat organizátorům celé akce i workshopů, bylo to opravdu přínosné a tyto 3 dny mě “nakoply” k tomu, abych se dále v dané problematice věnoval samostudiu. Zvláštní dík patří NF AKUTNĚ.CZ a SIM Travel Grantu, kteří mě na této akci podpořili. 

MUDr. Barbora Škoríková, účast na kurzu Kritické stavy v anestezii dospělých, Simulační centrum MU, Brno 

Kurz Kritické stavy v anestezii dospělých byl pro mně přínosem jak teoretickými znalostmi, které jsme dostali jako prelearning před kurzem k nastudování tak i prakticky v simulacích, kde jsme si zkusili mnoho krizových situací ze sálu tak i z dospávacího pokoje. Tento kurz se mi velmi líbil a doporučila by jsem ho každému jak mladému lékaři před kmenem nebo atestací tak i atestovanému lékaři. Velké díky patří NF AKUTNĚ.CZ - SIM Travel Grant, který mi finančně umožnil se daného kurzu zúčastnit.  Nebyl to první kurz a myslím si, že ani posledný. Jedním slovem SUPER.

MUDr. Erika Jamrichová, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Simulační centrum MU, Brno 

Dne 29.3.2023 jsem se aktivně zúčastnila kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí. Simulační medicínu jsem si vyzkoušela již ve více kurzech, i proto jsem měla vysoké očekávání. Zkušení lektoři nás převedli více než desítkou simulací, v některých jsem byla teamleader, jinde pomocník teamleadera a také pozorovatel. Všechny formy účasti byly pro mne obrovským profesním přínosem a díky debriefingu i lepším poznáním sebe a svých silných i slabých stránek, na které se musím víc soustředit. Kurz byl náročný, ale moje očekávání rozhodně naplnil a můžu odpovědně prohlásit, že se na půdu SIMU určitě vrátím!

MUDr. Martina Čermáková, účast na kurzu New Frontiers in Emergency Medicine, Budapešť, Maďarsko

V průběhu dubna 2023 jsem se zúčastnila kurzu New Frontiers in Emergency Medicine pořádaný EUSEM (European Society for Emergency Medicine) v Budapešti. Kurz byl třídenní s nabitým programem věnovaný především lékařům pohybujícím se v urgentní medicíně. Měl za úkol otevřít nové možnosti, které se v urgentní medicíně nabízejí a budou nabývat na důležitosti. Jako je využití simulační medicíny pro výuku lékařů (např. simulace urgentního příjmu a přetlaku pacientů při použití deskové hry) případně zaměření se na kritické výkony, které se neprovádí často a proto je zde důraz na větší jistotu při jejich provádění (HALO - high accuracy, low opportunity) rovněž s využitím simulační medicíny. Děkuji za možnost se zahraničního kurzu zúčastnit.

Sylwia Pycz, účast na kurzu EPALS, Simulační centrum MU, Brno 

Přihlásit se na kurz EPALS jako končící studentka medicíny s nulovými klinickými zkušenostmi byl docela odvážný krok. Nicméně atmosféra, která vládla během celého kurzu, cenné rady mentorů a zkušených spoluúčastníků a nabitý program během dvou dnů v SIMU mě přesvědčily o tom, že to bylo to nejlepší rozhodnutí. Utřídila jsem si získané teoretické znalosti, ocitla se v stresujících situacích, kdy nebyl čas na zaváhání nebo pochyby, a vyzkoušela si i roli teamleadera. Všechny získané dovednosti, včetně těch komunikačních, pro mě budou obrovskou výhodou v dalším pracovním životě. Proto moc děkuji NF AKUTNĚ.CZ, že mi umožnil zúčastnit se tohoto skvěle zorganizovaného kurzu a dodal mi sebevědomí a motivaci ke zdokonalování se v mém vysněném oboru.

Tereza Jenčová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Díky SIM Travel Grantu jsem ještě jako končící student medicíny dostala možnost účastnit se kurzu ALS Provider. Navzdory soustavné snaze nasbírat během studia veškeré možné zkušenosti se simulační medicínou i tématy, která byla v průběhu kurzu pokrývaná, byl pro mne kurz neskutečný zážitek s mnoha cennými zkušenostmi a hlavně velkým znalostním přesahem do budoucí praxe. Velice jsem ocenila již obsáhlou teoretickou přípravu ke kurzu, která krom varianty běžného učebního textu byla k dispozici i ve velmi praktické interaktivní podobě a už samotnou přípravu na kurz jsem si tak velmi užila. Navazující kurz pak předčil nastavená očekávání. Ráda bych tímto upřímně poděkovala Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za tuto šanci, která mi přinesla nejen upevnění a utřídění již nabytých znalostí pomocí praxe, získání spousty nových nejaktuálnějších informací a možnosti vyzkoušet si mnoho věcí poprvé v praxi v propracovaných simulacích, ale i seznámení se se skvělými lidmi z oblasti mé budoucí specializace a získání mnoha cenných rad do nového začátku jak stran technických dovedností, tak stran soft skills a přenositelných zkušeností.

MUDr. Dominik Fabián, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Simulační centrum MU, Brno 

Díky Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ jsem měl příležitost zúčastnit se kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí. Tento simulační kurz byl velmi intenzivní a se svými kolegy jsme si prošli dvanácti scénáři, v nichž jsme postupně střídali role leadera, spoluúčastníka a observera, přičemž polovina těchto scénářů se odehrávala v prostředí PNP a urgentního příjmu a polovina na operačním sále. V bezpečném, avšak až nepříjemně realistickém, prostředí Simulačního centra MU jsme si připomněli a upevnili algoritmy iniciálního přístupu ke kriticky nemocnému dítěti a dítěti s náhlou zástavou oběhu. Právě k algoritmům bychom se měli vracet ve své praxi v krizových situacích, aby nám pomohly strukturovaně přistoupit k pacientům v kritickém stavu.

Pro mě osobně byl kurz velice přínosný v tom, že jsem si u některých situací utřídil priority a věřím, že v reálně situaci bych již přistupoval k nemocnému správně. Velice děkuji za podporu NF AKUTNĚ.CZ. 

MUDr. Kristýna Řiháková, účast na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, Simulační centrum MU, Brno 

V kurzu jsem se naučila základní ultrazvukové projekce, které mi pomohou v diferenciální diagnostice při péči o kritického pacienta. Vyšetření ultrazvukem je velice rychlá a pro pacienta neškodná pomůcka, kterou je možné odhalit příčinu mnoha kritických stavů. Věřím tedy, že mi účast v takovém kurzu pomůže zkvalitnit péči o mé pacienty. Děkuji NF Akutně za možnost finanční podpory a pokrytí nákladů souvisejících s kurzem.

MUDr. Marie Lukešová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Kurz ALS PROVIDER hodnotím velmi pozitivně, ať už osobní a milý přístup všech lektorů, přátelské prostředí, akční nasazení všech účastníků i lektorů, ale zejména celkový koncept kurzu ve stylu "hands-on". Člověk je schopen se spoustu věcí teoreticky naučit, ale opakovaný trénink a uvědomění si priorit v rámci resuscitace a poresuscitační péče je právě to důležité pro naši klinickou praxi. Rozhodně můžu srdečně doporučit všem kolegům a zdravotníkům, zejména na poli intenzivní a urgentní medicíny, ale zásadní informace a přínos jistě ocení všechny zdravotnické obory. Velmi si vážím a ještě jednou děkuji za finanční podporu ze strany SIM TRAVEL GRANT.

MUDr. Václav Mikoška, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Dvoudenní kurz nabídl intenzivní nácvik ALS pod vedením zkušených instruktorů v rámci výborně zvládnutého safe learning environmentu. Měsíc před akcí účastníci dostali přístup k přehledně zpravovanému e-learningu. Důraz byl kladen na efektivní komunikaci a postup podle ABCDE. Pozitivně hodnotím setkání sester/záchranářů/lékařů při jednotlivých simulacích a sdílení různých úhlů pohledu na řešené situace. Během simulací jsme si střídali role team leadera a procvičili jak technické, tak netechnické dovednosti. Pro začínajícího anesteziologa vnímám kurz jako velmi přínosný a děkuju Nadačnímu fondu za téměř úplné pokrytí finančně náročné akce.  

MUDr. Lenka Pivoňková, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno 

Nápad na absolvování simulačního kurzu akutních stavů v pediatrii ve mně rostl již delší dobu. V praxi, jak všichni víme, tyto situace přichází náhle a neočekávaně, zatímco od nás lékařů se očekává připravenost a schopnost tyto situace úspěšně řešit. Když jsem tedy narazila na simulační kurz Management kritických stavů v pediatrii v Brně, neváhala jsem a přihlásila se. Příjemně mě překvapilo, že celý koncept byl pojat velmi příjemně a v přátelském duchu. Cílem bylo řešit akutní situace v
menších skupinkách, které se v pediatrii mohou vyskytnout na urgentu, standardním i JIP oddělení. S některými situacemi jako exacerbace astma bronchiale, křeče, dehydratace s hyperkalémií či porucha poporodní adaptace novorozence jsem se již setkala. Některé situace jako například kardiogenní šok pro mě byly zcela nové. Ocenila jsem rovněž i nižší kapacitu kurzu, která byla pro všechny zúčastněné výhodou, protože každý měl možnost si vyzkoušet pozici leadra i člena týmu několikrát. Prostření SIMU je jistě jedinečné svým špičkovým vybavením, ale jistě i skvělými lektory, zde bych zvláště chtěla vyzvednou MUDr. Nowakovou a MUDr. Trávníčka, od kterých jsem si odnesla nejen praktické, ale i teoretické dovednosti, které ve své praxi jistě využiji.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat SIM Travel Grant Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za to, že mi umožnil akci absolvovat, protože se domnívám, že to pro mě byla skvělá zkušenost, která mě posunula v klinické praxi dopředu a ze které budu v budoucnu těžit.

MUDr. Tereza Šimová, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

Od kurzu ALS Provider v Hradci Králové jsem měla na základě zkušeností kolegů vysoká očekávání. Jsem velmi ráda, že byla tato očekávání naplněna. Kurz byl profesionálně zorganizován, veden zkušenými lektory, kteří mi pomohli z daných simulací vytěžit maximum. Kurz byl veden “hands-on” , prakticky celé dva dny jsme se střídali v pozici team leadera a dalších členů týmu v různých situacích. Díky množství scénářů jsem si osvojila praktický přístup ke zhoršujícímu se pacientovi i algoritmus ALS. Díky kurzu jsem získala větší sebevědomí při při řešení klinických problémů a věřím, že jej hojně budu využívat i dále při své práci. Velice děkuji Nadačnímu fondu AKUTNĚ.CZ za poskytnutí finanční podpory kurzu. 

MUDr. Karolína Martanová, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno

Kurz považuji za velmi přínosný, byla to pro mě první větší zkušenost se simulacemi, kdy jsem si mohla sama vyzkoušet nějaké kritické situace "nanečisto". Tato zkušenost pro mě byla skvělou zpětnou vazbou, kdy jsem si sama uvědomila, jak člověk reaguje v určitých situacích, jaké má nedostatky a moc se mi líbila část "debreefing" vždy po simulaci, kdy jsme danou problematiku probrali, ''leader simulace'' si zopakoval slovně kroky, o co šlo, proč co a jak udělal a co udělat příště / popřípadě jak měl reagovat v danou dobu. 

Nadále jsem moc ráda za obecný přístup ke kriticky nemocnému pacientovi "metodou ABCDE" v praxi, kdy si člověk hezky zhodnotí stav krok po kroku a je schopný reagovat na danou patologii. A i se mi líbila důležitost práce v týmu a komunikace. 

V mé následující praxi lékařky budu více postupovat metodou ABCDE a i bych se ráda do budoucna zúčastnila nějakého dalšího kurzu v SIMU, např. EPALS.

MUDr. Adriana Braunová, účast na kurzu Management kritických stavů v pediatrii, Simulační centrum MU, Brno

17.7.2023 jsem se účastnila kurzu Management kritických stavů v pediatrii v Simulačním centru MU. Zkušenost se simulační medicínou byla pro mě nová. Byla jsem překvapená, jak bylo vše skvěle a pečlivě zorganizováno. V přátelské atmosféře jsme mohli své vědomosti uplatnit v mnoha simulovaných situacích, kde jsme figurovali jako teamleadeři nebo jako další zdravotní pracovníci. Člověk si uvědomil své nedostatky v praktických dovednostech, význam zavedených algoritmů v rámci KPR a především správné komunikace mezi zdravotním personálem. Děkuji NF AKUTNĚ.CZ a SIM Travel Grantu za finanční podporu na tomto skvělém kurzu.

MUDr. Dominik Fabián, účast na kurzu Ultrazvuk v kritických stavech, Simulační centrum MU, Brno 

Kurz Ultrazvuk v kritických stavech se zabývá, jak název napovídá, využitím ultrazvukového vyšetření-POCUS v podmínkách urgentní a intenzivní péče. V první řadě jsme se učili základní zobrazení a projekce na vyšetření FAST, USG srdce a plic, mimo to i USG navigované kanylace cév. Následně jsme využili ultrazvuk během managementu kriticky nemocných pacientů během simulace. 

Kurz byl pro mě přínosný zejména z toho důvodu, že jsem si upevnil pozici ultrazvuku ve vyšetřovacím algoritmu kriticky nemocných pacientů. 

 


15. 6. 2023 ...sejdeme se na simulačním kurzu...
nadační fond
SIM Travel Grant
simulační medicína
Zpět