SIM Travel Grant v roce 2024

I v roce 2024 Nadační fond AKUTNĚ.CZ podporuje zájemce o vzdělávání formou simulačních kurzů, zaměřených na kritické stavy. 

Podmínky grantu

Letos jsme již podpořili 4 žádosti

MUDr. Zuzana Kurzová, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

Počátkem letošního roku jsem se díky NF AKUTNĚ.CZ - SIM Travel Grantu zúčastnila simulačínho kurzu EPALS (European Paediatric Advanced Life Support). Kurz zcela naplnil má očekávání. Učení způsobem hands-on a simulační medicíny mně osobně velmi vyhovuje. Lépe si utříbím a osvojím danou problematiku. K příjemnému absolvování dvoudenního kurzu přispěli zejména zkušení a velmi vstřícní instruktoři a hezké prostředí Simulačního centra SIMU v Brně. Kurzy ERC jsou velmi dobře koncipované a doporučuji je všem, kteří se chtějí v oblasti resuscitace vzdělávat a dále rozvíjet. Velice děkuji AKUTNĚ.CZ za tuto příležitost.

MUDr. Erika Jamrichová, účast na kurzu European Paediatric Advanced Life Support, Simulační centrum MU, Brno 

Ve dnech 15. a 16.01.2024 jsem se aktivně zůčastnila kurzu European Pediatric Advanced Life Support. Simulační medicínu jsem si vyzkoušela již ve více kurzech, i proto jsem měla vysoké očekávání. Zkušení lektoři nás převedli více než desítkou simulací, v některých jsem byla team leader, jinde pomocník team leadra a také pozorovatel. Všechny formy účasti byly pro mne obrovským profesním přínosem a díky debriefingu i lepším poznáním sebe a svých silných i slabých stránek, na které se musím víc soustředit. Přinosem byl i vlastní mentor, se kterým byl prostor probrat některé dotazy soukromě. Kurz byl náročný, ale moje očekávání rozhodně naplnil a již teď vybírám na SIMU další.

MUDr. Roman Mádle, účast na kurzu ALS Provider, Hradec Králové 

MUDr. Markéta Wittková, účast na kurzu Anestezie a kritické stavy u dětí, Simulační centrum MU, Brno 


11. 3. 2024 ...sejdeme se na simulačním kurzu...
nadační fond
SIM Travel Grant
simulační medicína
Zpět