Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky

Krátký seminář na téma Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky, který se odehrál 31.5.2011 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice měl přiblížit posluchačům novinku ve světě anesteziologie, Bridion - sugammadex, jakožto novou možnost zvratu nervosvalové blokády.

 

V horkých odpoledních hodinách možná leckterý posluchač semináře Moderní zvrat nervosvalové blokády v praxi. Tipy, triky a kazuistiky uvítal možnost vyslechnou si anesteziologické novinky v příjemně klimatizovaných prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Seminář začal v pět hodin odpoledne přednáškou prof. MUDr. Pavela Ševčíka, CSc.: Úvod – od potravinářství k chytrému zvratu nervosvalové blokády. Následovala tři sdělení MUDr. Ivo Křikava: Bridion – další milník v moderní anestezii, MUDr. Michal Onderka: Difficult airway management – jiné možnosti, MUDr. Petr Štourač: Může sugammadex změnit anesteziologickou praxi v porodnictví? Tato sdělení obsahovala nejen teoretické informace o účincíh a použití sugammadexu, ale zároveň již v názvu zmiňované tipy, triky a mnoho kazuistik.


Seminář zorganizoval Výukový a publikační portál AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X], OSL ČLK Brno - město s laskavou podporou firmy MSD. Prezentace ze semináře jsou již dostupné v sekci publikace na www.akutne.cz.


31. 5. 2011
Zpět