Odborný program a registrace IX. konference AKUTNĚ.CZ

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce akutní medicíny, na již IX. konferenci AKUTNĚ.CZ, která se bude konat v sobotu 25. listopadu 2017 opět v Brně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. Registrace na konferenci byla UKONČENA dne 12.11.2017. V případě zájmu o zrušení registrace nás prosím informujte na e-mail sekretariat@akutne.cz.

Odborný program v PDF 

Poděkování partnerům IX. konference AKUTNĚ.CZ

Konference je určena jak studentům vyšších ročníků lékařských fakult, mladým lékařům v předatestační přípravě, tak i nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Tato vzdělávací akce je spolupořádaná s OSL ČLK Brno-město dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

I letos pro Vás připravujeme několik paralelních sekcí: Dětská anestezie a intenzivní péče, Život zachraňující výkony, Porodnická anestezie a analgezie, Sekce mladých anesteziologů a samozřejmě nelékařská paralelní sekce.

Registrace na konferenci byla zahájena v den 10. narozenin portálu AKUTNĚ.CZ, tedy 18. září 2017, ukončena byla 12.listopadu 2017. Nyní je zaregistrováno rekordních 1385 účastníků!

V případě, že jste zaregistrovaní a konference se nemůžete zúčastnit, odhlašte se prosím zasláním e-mailu na sekretariát konference.

Sekretariát konference: sekretariat@akutne.cz

IX. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ

Termín: 25. 11. 2017
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice

IX. KONFERENCI ZAŠTIŤUJÍ:

děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA

 

IX. KONFERENCI POŘÁDAJÍ:

Hlavní lékařská sekce - Aula 

Vědecký výbor: Jan Beneš, Jan Bláha, Karel Cvachovec, Vladimír Černý, Pavel Dostál, Tomáš Gabrhelík, Martina KlincováViktor Kubricht, Ivo Křikava, Pavel Ševčík, Roman Škulec, Petr Štourač, Michal Otáhal

Organizační výbor: Petr Štourač (předseda), Olga Smékalová, Hana Harazim, Marek Kovář, Martina Kosinová,  Jitka Křížová, Jitka Chlupová, Jan Hudec, Tereza Prokopová, Martina Klincová

7:30 - 8:00 Registrace

8:00 - 8:30 Slavnostní zahájení

8:30 - 9:45 Úvodní blok

Předsedající: Karel Cvachovec, Vladimír Černý

 • Karel Cvachovec (Praha) Jak dopadají aktuální legislativní změny na obor Anesteziologie a intenzivní medicína?
 • Vladimír Černý (Ústí nad Labem) Nová a připravovaná doporučení odborných společností (ČSARIM, ČSIM) a jejich přínos pro každodenní praxi mladého anesteziologa
 • Jozef Klučka (Brno) TOP 10 publikací posledních 12 měsíců dle AKUTNĚ.CZ®

10:10 - 11:25 Anesteziologický blok

Předsedající: Jan Beneš, Daniel Nalos

 • Jan Beneš (Plzeň) Hemodynamická optimalizace pohledem perioperačního procesu
 • Peter Kľúčovský (Brno) Jak postupovat na kardiochirurgickém sále – tipy a triky
 • Daniel Nalos (Ústí nad Labem) Jak posunula ultrazvuková technika metody regionální anestezie a analgezie?

11:30 - 12:20 Posterová sekce - prezentace kazuistik posterové sekce v prostorách koridoru UKB

Moderátoři: Jan Beneš, Jitka Chlupová, Olga Smékalová

12:30 - 13:45 Intenzivistický blok

Předsedající: Roman Kula, Martin Matějovič

 • Roman Kula (Ostrava) Resuscitace septického šoku – jsou tekutinové bolusy správnou cestou?
 • Martin Matějovič (Plzeň) Mění nová definice sepse intenzivistická paradigmata?
 • Bronislav Stibor (Baden bei Wien, Rakousko) Polohování kriticky nemocných pacientů

14:10 - 15:25 Algeziologický a etický blok

Předsedající: Tomáš Gabrhelík, Pavel Ševčík

 • Pavel Ševčík (Ostrava) Eutanázie v prostředí intenzivní péče
 • Tomáš Gabrhelík (Zlín) Žhavá témata léčby akutní, chronické i nádorové bolesti
 • Michal Horáček (Praha) Víme vše o křehkosti námi anestezovaných pacientů?

15:30 - 16:00 Slavnostní zakončení

Paralelní sekce - A11/334 (paralelní přenos do místnosti A11/305)

9:00 - 10:30 Blok dětské anestezie a intenzivní péče

Předsedající: Petr Dominik, Michal Hájek

 • Petr Dominik (Brno) Specifika přednemocničních emergentních stavů u dětí
 • Vladimír Mixa (Praha) Na co si dát pozor při akutní operaci novorozence, který nebyl transportován do centra
 • Lucie Jurečková (Olomouc) Procedurální Acute Pain Service pro děti
 • Michal Hájek (Ostrava) Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO

11:00 - 13:30 Blok ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ VÝKONY - zajištění dýchacích cest, hrudní drenáž, intraoseální přístup

Předsedající: Lukáš Dadák, Michal Otáhal

 • Michal Otáhal (Praha) Jak si Pat a Mat vyměnili role, aneb proč se opakovat?
 • Lukáš Dadák (Brno) Predikce Difficult Airways, možnosti a algoritmy, VORTEX
 • Pavel Herda (Praha) Když to nejde jinak – fibrooptická intubace
 • Karel Pelikán (Graz, Rakousko) Supraglotické zajištění dýchacích cest – LMA
 • Michal Otáhal (Praha) Infraglotické zajištění dýchacích cest – koniotomie, BACT
 • Jan Čiernik (Brno) Invazivní vstupy do hrudníku – punkce, thorakostomie, HD – kdy, jak a co?
 • Jana Kubalová (Brno) Intraoseální přístup

14:00 - 15:30 Blok porodnické anestezie a analgezie               

Záštita: Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP  

Předsedající: Jan Bláha, Dagmar Seidlová

 • Jan Bláha (Praha) Horká témata porodnické anestezie a analgezie v posledním roce
 • Dagmar Seidlová (Brno) Embolie plodovou vodou očima anesteziologa při císařském řezu v epidurální anestezii
 • Pavlína Nosková (Praha) Když porodník nemyslí na anesteziologa …střípky z každodenní praxe na porodnici
 • Dagmar Seidlová (Brno) Patient Blood Management v podmínkách fakultní nemocnice

Paralelní sekce 2 - Sekce mladých anesteziologů - A11/205 (paralelní přenos do místnosti A11/206)

Záštita: Sekce mladých anesteziologů při ČSARIM

9:15 – 9:30 Slavnostní zahájení

Co by měl mladý anesteziolog vědět, než…

Moderátor sekce: Martina Klincová

9:30 – 11:00

Předsedající: Ondřej Jor

 • Michael Stern (Praha) …nastoupí do práce (dopady novelizace zákona 95/2004, náležitosti anesteziologického záznamu, základní forenzní pravidla)
 • Dagmar Seidlová (Brno) ...nastane komplikace úvodu anestezie
 • Jitka Mannová (Havlíčkův Brod) ...nastane komplikace v průběhu či na konci anestezie
 • Vlasta Dostálová (Hradec Králové) …vstoupí na neurochirurgický sál
11:30-13:00

Předsedající: Peter Brestovanský

 • Ivo Křikava (Brno): …vstoupí na sál hrudní chirurgie
 • Jan Bláha (Praha): …vstoupí na porodnici
 • Petr Dominik (Brno): …vstoupí na sál dětské chirurgie
 • Roman Škulec (Ústí nad Labem): …pojede vozem ZZS 
14:00-15:30

Předsedající: Tomáš Pařízek

 • Daniel Nalos (Ústí nad Labem) ...aplikuje regionální anestezii
 • Pavel Dostál (Hradec Králové) …vstoupí na lůžkové oddělení
 • Jiří Málek (Praha) …bude léčit pooperační bolest
 • Milan Adamus (Olomouc) …se přihlásí k atestaci (nejčastější příčiny neúspěchu u atestace)

Posterová sekce

MEDICALLY CHALLENGING CASES (uzávěrka abstrakt 13. 11. 2017)

Přihlášení do posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz do 13. 11. 2017. Jako předmět zprávy uveďte "Poster - lékařská sekce". Každý účastník, jež bude prezentovat poster v sekci Medically Challenging Cases, obdrží 1 lístek na společenský večer zdarma. Autor vítězného posteru bude odměněn částkou 5000 Kč.

 • Doporučený maximální rozměr posteru: šířka 90 cm x výška 110 cm.
 • Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 2 m.
 • Registrace autorů posteru bude v přízemí vstupní auly na VIP registraci v době od 7:30 do 9:00.
 • Odevzdání samotného posteru bude taktéž na VIP registraci, nejpozději do 9:00.
 • Vylepení posteru do předem vymezených prostor proběhne v režii organizátorů konference.
 • Pokud si chcete poster po konferenci ponechat, bude možné jej odstranit po ukončení hlavní lékařské sekce, nejpozději pak v 17:30. Poté budou všechny postery odstraněny pořadateli konference.
 • Autor posteru je povinen být přítomen v době 11:30 až 12:30 u svého posteru k prezentaci a zodpovězení případných dotazů z řad publika.
 • Autor posteru je povinen být přítomen na slavnostním zakončení konference, které proběhne v přednáškové Aule od 15:30.

Společenský večer proběhne 25. listopadu 2017 od 19.00 h v prostorách rockového klubu FAVÁL music circus. Rezervaci vstupenek lze provést v průběhu registrace na www.akutne.cz.

Workshopy - registrace bude spuštěna 10. října 2017 na www.akutne.cz, kde naleznete i veškeré informace o workshopech a jejich kapacitě.

Nelékařská paralelní sekce - A11/114

Vědecký výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik

Organizační výbor: Jana Flajšingrová, Markéta Říhová, Branislav Moravčik, Jana Toufarová, Lucie Kosková, Klára Zaplatilová

8:20 - 8:50 Registrace

8.50 - 9.10 Slavnostní zahájení

9.15 - 10.25 …kam směřujeme?

Předsedající: Jana Flajšingrová, Dana Křivská, Erna Mičudová

 • Dana Křivská (Praha) Změny v ošetřovatelství 2017
 • Vladimír Jarušek (Brno) Je to správná cesta?
 • Erna Mičudová (Brno) Chceš být sestrou?
 • Markéta Říhová (Brno) Jak se stát sestrou na dětském ARO

10.45 - 11.55 Co nového I

Předsedající: Jana Jahodová, Petra Juřeníková, Margita Huserová

 • Dana Nešpůrková, Gabriela Čadílková (Brno) Miniinvazivní stabilizace hrudní páteře
 • Marián Kotek (Brno) Vaskulární intervence - trombolýzy
 • Jan Chaloupka (Brno) Vaskulární intervence - embolizace
 • Yvona Vyplelová, Lenka Boháčová (Brno) Rozšířený monitoring během operačního výkonu

13.05 - 14.15 Přednemocniční péče, urgentní příjem

Předsedající: Jana Flajšingrová, Branislav Moravčík, Romana Pochylá

 • Richard Berger (Brno) Stopy
 • Vladimír Husárek, Vlasta Vařeková (Brno) Řešení mimořádné události s hromadným postižením osob v Jihomoravském kraji
 • Simona Bauerová, Jana Flajšingrová (Brno) Urgentní příjem a mimořádné události
 • Sylva Nováková (Brno) Vlak 2017

14.35 - 15.45 Co nového II

Předsedající: Andrea Pokorná, Markéta Říhová, Jana Šífová

 • Andrea Pokorná (Brno) Využití škál pro identifikaci poruch integrity kůže u pacientů v intenzivní péči, vlhké léze – IAD
 • Tomáš Grim, Zuzana Kučerová (Ostrava) Jeden za všechny a všichni za jednoho
 • Hana Bieberlová (Brno) AIRVO
 • Zuzana Foralová, Věra Nečasová (Brno) Dětský pacient s farmakologicky rezistentní epilepsií

Součástí programu sesterské sekce bude posterová část.


23. 11. 2017 ...sejdeme se na AKUTNĚ.CZ...
konference
AKUTNĚ.CZ
posterová sekce
workshopy
Zpět