EMHG Meeting 2018

V polovině května 17. – 19. 5. 2018 se konal každoroční Meeting European Malignant Hyperthermia Group (EMGH). Tento rok nás hostila italská Ferrara, historické městečko nedaleko Benátek a Bologně.

Dle počtu účastníků se jednalo o doposud největší setkání, přijela i řada uznávaných mimoevropských odborníků z Nového Zélandu, Austrálie, USA či Kanady.

Meeting byl zahájen ve čtvrtek genetickým workshopem a v pátek a sobotu se pokračovalo bohatým odborným programem. Představen byl recentní biologicko-molekulární výzkum RYR1 genu, pokroky v genetické diagnostice i zajímavé klinické kazuistiky. My jsme letos měli možnost opět prezentovat naše české „centrum“ Maligní hypertermie (MH) a shrnout výsledky patnáctileté práce. Bohužel, ze středo- a východoevropských zemí jsme dosud jediní, kdo vyšetřování MH provádí. Diagnostika u nás je na světové úrovni. Naše prezentace na závěr získala i ocenění.


30. 5. 2018 Dagmar Štěpánková, Martina Klincová
Ferrara
maligní hypertermie
ocenění
Zpět