16. PG kurz Sepse a MODS

Přinášíme Vám poskonferenční sborník videozáznamů vybraných přednášek 16. PG kurzu Sepse a MODS, který se konal ve dnech 21. - 24. 1. 2014 v Ostravě.
Naleznete zde přednášky označené v programu konference logem AKUTNĚ.CZ .

16. PG kurz SEPSE a MODS

Diagnostická kritéria sepse u dětí a úvodní léčba

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Žurek Jiří Brno

Hemodynamické profily těžké sepse a septického šoku u dětí

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Fedora Michal Brno

Tekutiny a eliminační metody – jaké, kolik a kdy?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Köppl Jozef Bratislava

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Adámková Václava Praha
Paluch Zoltán Praha

ECMO v léčbě septického šoku u dětí

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Vobruba Václav Praha

Metabolismus substrátů v kritickém stavu

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Novák František Praha

Rizika parenterální výživy

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Havel Eduard Hradec Králové

Rizika enterální výživy

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kohout Pavel Praha

Rok 2013 ve výživě kriticky nemocných

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Těšínský Pavel Praha

Slavnostní zahájení

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)

Podivuhodný příběh HES - cesta od naděje k zavržení

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Cvachovec Karel Praha

Podivuhodný příběh HES – cesta od naděje k zavržení

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Cvachovec Karel Praha

The crystalloid - colloid controversy

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Molnar Zsolt Szeged

The crystalloid – colloid controversy

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Molnar Zsolt Szeged

Optimalization of preload in severe sepsis and septic shock

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Teboul Jean-Luis Paříž

Optimisation of preload in severe sepsis and septic shock

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Teboul Jean-Luis Paříž

Damage-associated molecular patterns (DAMPs)

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Pugin Jérôme Ženeva

Damage/associated molecular patterns (DAMPs)

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Pugin Jérôme Ženeva

Personalizovaná farmakoterapie v intenzivní chirurgické péči

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kaška Milan Hradec Králové

Personalizované farmakoterapie v intenzivní chirurgické péči

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Kaška Milan Hradec Králové

Antibiotická profylaxe u akutních výkonů

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Ryska Ondřej Praha

Profylaxe stresového vředu - kdy je nutná a kdy je nežádoucí

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Urbánek Libor Brno

Profylaxe stresového vředu – kdy je nutná a kdy je nežádoucí

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Urbánek Libor Brno

Stíny a odstíny parenterální výživy

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Satinský Igor Havířov

Kortikoidy a operace

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Havel Eduard Hradec Králové

Konzervativní léčba peritonitídy - stále spíše experiment?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Šerclová Zuzana Praha

Konzervativní léčba peritonitídy – stále spíše experiment?

(vytvořeno: 23.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šerclová Zuzana Praha

Nová antibiotika a problém registrace podle EBM

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Beneš Jiří Praha

Linezolid

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Beneš Jiří Praha

Tigecyklin

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kolář Milan Olomouc
Lipový Břetislav Brno

Ertapenem

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Adámková Václava Praha

Karbapenemy v intenzivní péči

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Urbánek Karel Olomouc

Ceftarolin

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Horová Blanka Praha

Pulmorenální syndrom

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Hrušková Zdenka Praha

Hepatopulmonální syndrom

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Hůlek Petr Hradec Králové

Hepatorenální syndrom

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kieslichová Eva Praha

Kardiorenální syndrom

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Vítovec Jiří Brno

Efektivita přednemocniční neodkladné péče

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Procházka Miroslav Hradec Králové

Priority ošetření závažného traumatu

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Kočí Jaroslav Hradec Králové

Fibrinolýza v přednemocniční péči - možnosti a zkušenosti

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Paulíková Monika Košice

Fibrinolýza v přednemocniční péči – možnosti a zkušenosti

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Paulíková Monika Košice

Přednemocniční trombolýza při KPR

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Truhlář Anatolij Hradec Králové

Současné úvahy o prognóze u pacienta po KPR

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Trenkler Štefan Košice

Utajená příčina oběhového selhání - na co myslet?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Matějovič Martin Plzeň

Utajená příčina oběhového selhání – na co myslet?

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Matejovič Martin Plzeň

Resuscitace oběhu u septického šoku - fyziologie versus guidelines

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Šrámek Vladimír Brno

Resuscitace oběhu u septického šoku – fyziologie versus guidelines

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Šrámek Vladimír Brno

Transkraniální doppler a jeho potenciál v intenzivní péči

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Černá - Pařízková Renata Hradec Králové

Kritický stav a dlouhodobé následky - lze jim zabránit?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Černý Vladimír Hradec Králové

Kritický stav a dlouhodobé následky – lze jim zabránit?

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Černý Vladimír Hradec Králové

Sterilní zánět - k čemu jsou nám alarminy?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Krejsek Jan Hradec Králové

Danger model - opravdu všechno cizí škodí?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Máca Jan Ostrava

Procalcitonin v diagnostice sepse - PRO

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Záhorec Roman Bratislava

Procalcitonin v diagnostice sepse - CON

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Průcha Miroslav Praha

Imunomodulační potence ketaminu

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Dostálová Vlasta Hradec Králové
Jabor Antonín Praha
Jabor Antonín Praha

Biochemické markery SIRS a sepse u komplikovaného pacienta

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Franeková Janka Praha
Jabor Antonín Praha

Význam ScvO2 u komplikovaného pacienta

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Březina Aleš Praha

Koloidy za dva roky poté

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Sas Igor Brno

Léčba perioperačního krvácení - ESA Guidelines 2013

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Seidlová Dagmar Brno

Léčba perioperačního krvácení – ESA Guidelines 2013

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Seidlová Dagmar Brno

QuikClot a kontrola krvácení

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Ondrášková Helena Brno

Jaká je správná transfuzní terapie u masivního krvácení?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Stibor Bronislav Baden

Jaká je správná transfuzní terapie u masivního krvácení

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Stibor Bronislav Baden

Bezkrevná medicína současnosti

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 1.10.2017)
Čundrle Ivan Brno

Bezkrevní medicína v současnosti

(vytvořeno: 24.1.2014, poslední úpravy: 22.4.2021)
Čundrle Ivan Brno

Glykokalyx - má význam v klinické praxi?

(vytvořeno: 25.1.2014, poslední úpravy: 15.12.2016)
Cvachovec Karel Praha

23. 1. 2014
sepse a MODS
přenosy
Ostrava
2014
Zpět