Telemedicína 2016

Přinášíme Vám postkonferenční sborník přednášek XII. kongresu „Telemedicína 2016", který se konal dne 14. března 2016 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně. Kongres pořádala Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno a Radiologická společnost ČLS JEP. Letošním tématem byly: Teleradiologie - legislativa a praxe; Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace; Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod.

Sborník obsahuje prezentace v PDF formátu.

Telemedicína 2016

Konsolidace PACS ve FN Brno

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Čačík Petr Brno

Open Source PACS a naše zkušenosti s používáním

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Onderka Milan, Matýsek Vladimír Pardubice

S PACSem hezky od podlahy…

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Pilný Milan Moravská Třebová

Chyby při archivaci dat u WS Somaris/5 Siemens

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Bartl Jiří Brno

Legislativní aspekty

(vytvořeno: 26.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Policar Radek Praha

Sdílení, zasílání a archivace textové zdravotnické dokumentace

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Siblík Petr Pardubice

Výběr relevantních informací pro podporu rozhodování v medicíně

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Kalina Jan, Zvárová Jana Praha

Webový DICOM prohlížeč - budoucnost diagnostiky?

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Pokorný Michal Praha

BARCO představuje novou platformu zobrazení v diagnostice

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Florczyk Piotr Warsaw, Polsko

EIZO – předpoklady pro precizní zobrazení a diagnostiku

(vytvořeno: 6.4.2016, poslední úpravy: 30.9.2017)
Vondráček Miroslav Praha

5. 4. 2016
telemedicína 2016
PACS
elektronická dokumentace
informační systém
Zpět