doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.


doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Primářka Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, FN Motol, Praha, Česká republika
Čestná členka české resuscitační rady

jarmila.drabkova@fnmotol.cz