MUDr. Jiří Valenta


MUDr. Jiří Valenta

vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

valenta@akutne.cz


Algoritmy

Recenzent