Otrava houbami


Sběr hub patří v České republice k oblíbeným způsobům trávení volného času. Bohužel neplatí, že co Čech, to mykolog, a tak každoročně dochází k mnoha případům otravy houbami. Otrava může probíhat různými způsoby, od banální nevolnosti nevyžadující lékařské ošetření přes silné zvracení a průjmy až k závažnému orgánovému selhání, které může bez včasné a intenzivní terapie skončit až smrtí pacienta.
V tomto algoritmu budete diagnostikovat a posléze adekvátně léčit otravu různými druhy hub. Máme pro Vás nachystané tři scénáře, kolik jich projdete, záleží na vás.

2018
otrava
houby
toxidrom
muchomůrka zelená
muchomůrka tygrovaná
hřib satan
Zveřejněno: 3.7.2018

Recenze

MUDr. Jiří Valenta
vedoucí lékař Toxinologického centra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Praha

Postup terapie v algoritmu Otrava houbami je adekvátní. O téměř všech terapeutických přístupech včetně farmakoterapie tzv. antidoty, by bylo možno diskutovat, žádný nemá dostatečnou „evidence“. Podstatná je časnost zásahu, tedy časná gastrointestinální eliminace a dekontaminace, udržení vnitřního prostředí a farmakoterapie. Vše bylo popsáno.

Zdroje

HIRT, Miroslav. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5477-6.

KUBIČKA, Jiří. Jedovaté houby. Praha : Avicenum, 1980.

HRDINA, Vratislav. Přírodní toxiny a jedy. Praha : Galén, 2004. ISBN 80-7262-256-0.

VETTER, János. Toxins of Amanita phalloides. Toxicon, 1998, 36.1: 13-24.

WARD, Jeanine, et al. Amatoxin poisoning: case reports and review of current therapies. Journal of Emergency Medicine, 2013, 44.1: 116-121.

GARCIA, Juliana, et al. Amanita phalloides poisoning: Mechanisms of toxicity and treatment. Food and chemical toxicology, 2015, 86: 41-55.

ESCUDIÉ, Luc, et al. Amanita phalloides poisoning: reassessment of prognostic factors and indications for emergency liver transplantation. Journal of Hepatology, 2007, 46.3: 466-473.

Guidelines ČHS k léčbě otravy m. zelenou:ŠPERL, Jan, PETRÁŠEK, Jan. Doporučený postup ČHS pro diagnostiku a léčbu intoxikace houbou „Amanita phalloides“ [online]. Dostupné z: http://www.ces-hep.cz/file/328/doporuceny-postup-chs-amanita-phalloides.pdf

toxidrome. (n.d.) Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. (2003). Citováno 30. dubna 2018 from https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/toxidrome

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy