Intoxikace rekreační drogou


Nesprávny terapeutický postup v niektorých prípadoch intoxikácie drogou môže spôsobiť ťažšie následky než intoxikácia samotná, a aj preto je dôležité na intoxikáciu drogou v rámci diferenciálnej diagnostiky myslieť. Náš algoritmus popisuje diagnostiku a možnosti riešenia komplikácií pri intoxikácii jednou z rekreačných drôg.

2014
psychostimulancia
tonicko-klonické křeče
diazepam
Zveřejněno: 26.6.2014

Recenze

MUDr. Petr Popov, MHA
Primář, Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

S problematikou akutních stavů, provázejících užívání drog, jsou stále častěji konfrontováni nejen specialisté v centrech pro léčbu závislostí. Užívání rekreačních drog je velmi rozšířené a intoxikace těmito látkami mohou být život ohrožující. Nejčastěji se jedná o kanabinoidy, halucinogeny a zvláště nebezpečné stimulační drogy, případně jejich kombinace. Zásadní význam má poskytnutí rychlé a adekvátní odborné pomoci, kterou by měl ovládat každý lékař. Interaktivní algoritmus Intoxikace rekreační drogou představuje výukový program, který umožňuje kvalitní přípravu na zvládání těchto stavů formou řešení modelové situace, která věrně kopíruje reálné situace. Logický rozhodovací algoritmus předkládá k řešení zásadní otázky, které v praxi často rozhodují o tom, zda intoxikovaná osoba přežije. Celý řetězec kroků je zpracován odborně i technicky zcela precizně.

 

Zdroje

KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4331-8. Medical tribune: aktuální - nezávislá - mezinárodní. Praha: Medical Tribune CZ, 2004-, 2008(25). ISSN 1214-8911. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy