prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.


prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Garant projektu Akutní středy
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň

jan.benes@akutne.cz