MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.


MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.

lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice Plzeň