MUDr. Radek Uher


MUDr. Radek Uher

podplukovník, náčelník 6.Polní nemocnice/6.Zdravotnický prapor Agentury vojenského zdravotnictví AČR
Lékař FN Olomouc oddělení Emergency a KARIM
Lékař ZZS Olomouckého kraje