Tamponáda perikardu


Tamponáda perikardu je závažný život ohrožující stav, kterého včasné rozpoznání je pro pacienta klíčové. I tradiční myslivecký hon se tak při nešťastné náhodě může proměnit v boj o život. Perikardiální tamponáda patří mezi takzvané „4T“ reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu a v tomto algoritmu vás provedeme její diferenciální diagnostikou a terapií od přednemocniční péče až po definitivní ošetření v nemocnici.

2021
tamponáda
střelné poranění
trauma
perikardiocentéza
4T
traumacentrum
MIST
FAST
Zveřejněno: 1.6.2021

Recenze

MUDr. Radek Uher
podplukovník, náčelník 6.Polní nemocnice/6.Zdravotnický prapor Agentury vojenského zdravotnictví AČR Lékař FN Olomouc oddělení Emergency a KARIM Lékař ZZS Olomouckého kraje

Akutní srdeční tamponáda je u nás relativně vzácná, ale potenciálně maligní diagnóza, která při správné urgentní diagnostice a terapii může být reverzibilní. Řadí se mezi 4T, ale myslet na ni musíme nejen při náhlé zástavě oběhu (NZO), ale u všech penetrujích i tupých poraněních hrudníku a nejen u nich. Tamponáda srdeční je dynamický proces, který se vyvíjí a algoritmus správně demonstruje typický průběh od možné příčiny, počátku klinických příznaků až do těžké nestability těsně před srdeční zástavou. Následuje správná diagnostika a terapie vedoucí ke stabilizaci i s doporučením následné péče. V jednotlivých uzlech je bod po bodu shrnuta celá problematika včetně dalších užitečných informací. Nesprávné odpovědi nám demonstrují nejčastější chyby a rozhodovací úskalí u této diagnózy. Algoritmus správně zdůrazňuje klíčovou důležitost ultrasonografie v časné nemocniční péči, ale aplikovat se dá při dostupnosti UZ i do péče přednemocniční, což za pár let bude (doufejme) standardem.
 

Zdroje

A. Linhart, P. Toušek, Summary of 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases. Prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa 58 (2016) e106–e126. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001086501600014X J. Konečný, M. Šimek, A. Klváček, R. Hájek, J. Škorpil, P. Hubáček, V. Lonský. Penetrující poranění srdce- přehled. [online]. Kardiol Rev Int Med 2014. 16(6): 512–515. Dostupné z: https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2014-6/penetrujici-poraneni-srdce-prehled-50715

Urgentní medicína. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: Souhrn doporučení. [online]. Praha: MEDIPRAX CB s.r.o., roč. 18 [cit. 30. 11. 2015]. ISSN 1212-1924. Dostupné z: https://www.resuscitace.cz/ke-stazeni

C. Lott, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances, Resuscitation (2021). Dostupné z: https://cprguidelines.eu/

J. Soar, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support, Resuscitation (2021). Dostupné z: https://cprguidelines.eu/

Související algoritmy

Algoritmy